Nytänk

Nya idrotter lockar nya ungdomar

Den nya regeringen gör en satsning på ett fritidskort för att öka barns och ungdomars möjlighet att delta. Enligt Tidöavtalet ska fritidskortet finansieras av staten och gälla för alla barn och unga i åldern 6-19 år som är bosatta i Sverige och som går i grundskolan eller gymnasiet. Detta sker samtidigt som behovet av nyqa föreningar med aktiviteter som attraherar nya grupper av barn och ungdomar växer allt mera.

Fritidskortet ska ge fri tillgång till aktiviteter som exempelvis idrott, musik, teater, dans, scoutverksamhet och föreningsverksamhet. Särskilt barn och unga från socioekonomiskt utsatta hushåll ska med fritidskortet få förbättrade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Dessa hushåll är starkt överrepresenterade i det som RF med en problematisk etikett kallar ”idrottssvaga områden”. 

Många har åsikter, men få vågar

En gång i tiden fanns möjligheter att framföra och diskutera viktiga frågor inom idrotten och få snabb respons. Idag ska man vara vald representant och bli kallad för att få framföra viktiga tankar om tillståndet i svensk idrott,

 

Samtidigt går idrotten mer och mer isär. Dels minskar antalet klubbar som har verksamhet, dels blir stora klubbar alltmer företagsliknande – framförallt inom de stora lagidrotterna. 

Mindre idrotter och liten klubb är ingen särskild lyckad framtidskombo.

Varför kommenterar inte fler på RF?

I min förra krönika föreslog jag på fullaste allvar att göra fyra stora underavdelningar under RF med företagsliknande elitverksamhet i en avdelning, motion, barn och ungdom respektive tävlingsinriktad klubbverksamhet i var sin avdelning.