nyanlända

Nya idrotter lockar nya ungdomar

Den nya regeringen gör en satsning på ett fritidskort för att öka barns och ungdomars möjlighet att delta. Enligt Tidöavtalet ska fritidskortet finansieras av staten och gälla för alla barn och unga i åldern 6-19 år som är bosatta i Sverige och som går i grundskolan eller gymnasiet. Detta sker samtidigt som behovet av nyqa föreningar med aktiviteter som attraherar nya grupper av barn och ungdomar växer allt mera.

Fritidskortet ska ge fri tillgång till aktiviteter som exempelvis idrott, musik, teater, dans, scoutverksamhet och föreningsverksamhet. Särskilt barn och unga från socioekonomiskt utsatta hushåll ska med fritidskortet få förbättrade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Dessa hushåll är starkt överrepresenterade i det som RF med en problematisk etikett kallar ”idrottssvaga områden”.