regelverk

Hundratusentals vet nu att de har skäl att träna

Det har gått 135 dagar sedan regeringen officiellt fick en skriftlig fråga från moderaten David Josefsson om vilka åtgärder idrottsministern och regeringen är beredda att vidta för att möjliggöra tidsplaner eller bedömningar från regeringen om möjligheten att genomföra motionslopp under hösten 2020 och våren 2021?

Blir det exempelvis något Vasalopp eller Göteborgsvarv 2021?, Idag, den 14 oktober, kom äntligen besked.Jodå, det tyder på det.

När Mikael Damberg och Amanda Lind meddelar planerna på undantag till ordningslagen är motionsidrotter bortglömda.  Trots det har flera remissinstanser såsom exempelvis polisen lyft upp motionsloppen som viktiga att ta med i förändringen av förordningen till ordningslagen.

I riksdagskammaren debatterade Mikael Damberg och David Josefsson den 17 september om vad regeringen ämnade göra. Det var tydligt att Damberg vid det laget inte förstod problemet. Svaret var att det kanske var värt att göra en utredning kring motionsloppens förutsättningar.