SOK öppnar för flera

Bred uppslutning runt Damkronorna

Vilka sporter, och hur många aktiva som får delta i så fall är ständigt återkommande frågor runt SOK. Nu framkommer plötsligt att  SOK vill satsa på ishockey - och då Damkronorna mot OS 2026 och 2030

Tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet och SDHL ska SOK genomföra en stor satsning på svensk ishockey på damsidan med sikte på medaljer i OS 2026 och 2030.

Den treåriga satsningen ingår i projektet Olympisk Offensiv . Svenska Ishockeyförbundet ska ansvara för att årligen genomföra sommarläger och samlingar för uppemot 25 tjejer i åldern 15-19 år.