Uppsala kommun

Uppsala tar täten bland kommuner

Uppsala kommun tjänar som föredöme bland svenska kommuner vad det gäller idrottsturism. Kommunen ska genom att upprätta partnerskap med föreningar underlätta genomförandet av idrottsarrangemang och cuper för barn och ungdomar.

Partnerskapet innebär att kommunen minskar avgiften för övernattning i skolor och idrottshallar med 50 procent och hjälper till med kommunikation och marknadsföringen av idrottsarrangemang.

Subventionen för övernattning och matbespisning i skolor med 50 procent innebär att kommunen gör det möjligt för arrangerande föreningar att behålla eller till och med sänka deltagaravgiften för gästande föreningar vid olika turneringar och cuper.

Uppsala Arena blir 275 miljoner dyrare

Uppsala Arena ska bli den stora idrotts- och evenemangsarenan med plats för uppemot 10 000 åskådare. Men det finns ett problem - finansieringen saknas fortfarande och tiden går. Nu krävs Uppsala kommun plötsligt på 275 miljoner kronor.

Redan i somras skulle Arenagruppen presentera en finansieringsplan. Men med hänsyn till finanskriser förlängde kommunen ett gällande samarbetsavtal mellan kommunen och arenabolaget till i december.

I september uttalade sig Staffan Littmarck, affärsutvecklare på Uppsala Arena, att allt var lugnt och arbetet pågick oförtrutet.

Men nu avslöjar Svt:s ABC-nytt att arenabolaget önskar att Uppsala kommun ska skjuta till 275 miljoner kronor mer än tidigare utlovat.