volontär

Ideell och/eller volontär

Krasst sett är musiken det enda som skiljer. De sjunger i stället för idrottar. Annars finns det mycket gemensamt.

 

Det råder för närvarande feber i Stockholm – Eurovisionsfeber. Många är de likheter som finns mellan Eurovision Song Contest (ESC) och ett internationellt idrottsevenemang. 

Precis som vid ett internationellt TV-sänt idrottsevenemang krävs det t ex en tämligen stor organisation för att genomföra ESC i dess olika delar under den aktuella veckan.