Monika maxar möten på mässan

Mer tid för möten, bättre möjligheter för utställare och besökare att mötas och göra affärer – och politiker på väg in i en valrörelse. Nu laddar Monika Ölund och hennes kollegor för Träffpunkt Idrott 2018 på Svenska Mässan.

Träffpunkt Idrott 2016 tog ett rejält kliv framåt vad gäller att samla beslutsfattarna på olika nivåer och inom olika områden i idrotten. Bland annat var idrottsminister Gabriel Wikström på plats, både för att hålla föredrag och bli intervjuad i Idrottens Affärers Björns Bar ute på mässgolvet. En aktivitet som återkommer 2018, förhoppningsvis även då med Wikström i ”Heta stolen”. 

Arrangera vandringar

Uppföljningen visar att både besökare och utställare var nöjda, men också eniga: det behövs mer tid att mötas, både spontant och organiserat på nästa Träffpunkt Idrott, 5-7 mars 2018 på Svenska Mässan i Göteborg.

- Det har vi tagit fasta på och kommer därför att ha kortare och effektivare konferenspass, och mer luft mellan passen. Vi vill att människor ska mötas spontant och att konferensdeltagarna får chansen att träffa utställarna ännu mer, förklarar Monika Ölund, affärsansvarig för Träffpunkt Idrott.

När det gäller möten mellan besökare och utställarna kommer Monika Ölund att presentera ett antal idéer som gör det lättare för besökarna att träffa rätt utställare. Det pratas bland annat om guidade vandringar på mässgolvet. Målet är att 120 utställare 2016 ska bli minst 130 stycken 2018. 

Många affärer

- Drömmen är att kommunens politiker tar förvaltningschefer och tjänstemän i hand, och tillsammans går igenom vilka utställare som kan möta deras krav vid stora investeringar såsom en ny simhall. Träffpunkt Idrott vill vara en plats där det görs både många och bra affärer, säger Monika Ölund. 

När det gäller konferensdelen är den uppdelad i tre spår, ett var dag:

Aktivitet: folkhälsa och hälsoklyfta är begrepp som blir allt mer aktuella. Idrotten spelar en stor roll i arbetet att få folk i rörelse och minska gapet i hälsa mellan områden med människor som ”har” och områden med människor som ”inte har”. Forskning visar att gapet kan vara så stort som tio år i medellivslängd.

Anläggning: spänner över allt från ren hårdvara – hur en anläggning ska byggas – till var anläggningar och spontanytor har plats i en allt mer förtätad stad där marken är dyr och bostadsbyggandet har hög prioritet. Detta leder också till kreativa lösningar, såsom att bygga löparbanor och till med hela skolgårdar på taket av byggnader. 

Politik: 2018 år valår, vilket gör Träffpunkt Idrott extra intressant. Idrottens roll i samhällsbyggandet blir allt viktigare, inte minst inom området integration. Västra Götalands Idrottsförbunds projekt Street Games, att aktivera ungdomar i ytterområdena i Göteborg med målet att få dem vidare till föreningslivet, är bara ett i raden av lyckade exempel på hur idrotten kan göra skillnad. Träffpunkt Idrott är jämte Almedalen förmodligen politikernas bästa chans att lyssna in idrottens beslutsfattare och föra ut sina egna budskap inför den stundande valrörelsen 2018. 

Internationella erfarenheter

Träffpunkt Idrott har nyligen blivit medlem i International Association for Sports and Leisure Facilities, IAKS, där även Riksidrottsförbundet, RF, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är medlemmar. Organisationen arbetar för att främja utvecklingen av idrottsanläggningar.

- Målet är att få IAKS att förlägga ett möte under Träffpunkt Idrott, så att vi även får in de internationella perspektivet och erfarenheterna inom området anläggningar, säger Monika Ölund innan hon tackar för sig och hastar vidare till arbetet med att skapa en mötesplats där idrottens beslutsfattare på olika nivåer vill vara - bland annat genom att slutföra konferensprogrammet. 

Besökare och utställare på Träffpunkt Idrott 2016 var nöjda, men också eniga: det behövs mer tid för möten, både organiserade och spontana. Och det ska det bli på Träffpunkt Idrott 2018, 5-7 mars på Svenska Mässan i Göteborg. — Foto: Svenska Mässan

Besökare och utställare på Träffpunkt Idrott 2016 var nöjda, men också eniga: det behövs mer tid för möten, både organiserade och spontana. Och det ska det bli på Träffpunkt Idrott 2018, 5-7 mars på Svenska Mässan i Göteborg. — Foto: Svenska Mässan