Anders BOrg

Anders Borg deltar i O-Ringen

Efter flera dagar med mycket möten och prat under Almedalsveckan i Visby blir finansminsister Anders Borg orienterare. Han har bestämt sig för att delta på första etappen av O-ringen. Men så har han också ett förflutet som orienterare.

Med drygt två veckor kvar till invigningen av årets höjdpunkt O-Ringen 2010 med centralort i Örebro har antalet anmälda passerat 11 000 deltagare.

Men arrangörerna vet att ytterligare ett antal tusen kommer att efteranmäla sig eller anmäla sig direkt på plats. Till den senare kategorin hör finansminister Anders Borg. Efter en vecka innanför Visbys ringmur och mycket stillasittande ska han bege sig ut i skogen och leta efter skärmar i Kilsbergen.

Borg gav lugnande besked, men…

Skatte- och momsutredningarna som väckt stor oro hos Sveriges idrottsföreningar blev nedtonade i riksdagen på tisdagen sedan Marie Engström (v) krävt besked av finansminister Anders Borg.

Frågor och kritik har riktats mot de två statliga utredningar som riskerar att öka kostnaderna för idrottsföreningarna och göra kassörernas administration krångligare. Många föreningar är mycket kritiska och engagemanget bland riksdagsledamöter märktes under debatten. Nio politiker från fem partier var uppe i talarstolen och alla var överens om att ideella föreningar inte ska riskera de ökade kostnader och krångligare administration som de två utredningsförslagen om skatter och moms föreslår.