Bristen

Alltid plats i en arena för alla, nja...

Att det finns platser att utöva idrott på är viktigt. Nu slår RF åter på stora trumman om att anläggningsbristen är stor. 25 procent av de föreningar som svarat på en enkät uppger att de tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av brist på hall/anläggningstider, berättar Anna Iwarsson i Nyheterna på TV4. Detta är en fråga som RF återkommer till med jämna mellanrum. Tack och lov på ett alltmer nyanserat sätt för varje gång. Frågan är väldigt viktig. 

 

 

 

Men som jag skrev i en tidigare krönika: Jovisst, tillgång på anläggningar och ytor är en förutsättning, men ingen garanti. De sjunkande aktivitetsnivåerna inom föreningsidrotten och det ökade stillasittande främst bland unga har inte ett tydligt samband med brist på anläggningar. 

Inget likhetstecken

Vi kan inte slentrianmässigt sätta likhetstecken mellan utbyggnad av anläggningsbestånd och ökat idrottande. I stället måste vi tänka vidare kring behov, trender och tillgänglighet.