drabbar idrotten

Trafikverket vill införa straffavgifter

Idrottsminister Jakob Forssmed (KD har betonat ställningstagandet att avgifter inte ska införas i samband medd arrangemang där vägar berörs.

Men Ttrafikverket gör tvärtom emot vad mininstern  framhöll. Nu kommer straffavgifter som kommer att belasta idrotten. Byråkraterna har slagit till!

Trots löftet om att tävlingar på väg skulle bli avgiftsfritt för ideella föreningar har plötsligt Trafikverket beslutat om straffavgifter. Irritationen är påtaglig från såväl arrangörer som förbund och faktiskt även från politiker. Ansvariga påTrafikverket lovade en sak inför ett möte i maj och har sedan ändrat sig både när det gäller att ta betalt och för vilken period det gäller.

Hur ska Sverige hitta tillbaka?

Nu öppnas Sverige upp, men fortsatt finns många frågor kring hur Sverige ska sätta igång. Svensk idrottsrörelse har drabbats hårt och sargats ordentligt. Regeringen har tillskjutit medel för att barn och ungdomsidrotten ska kunna återhämtas, vilket är en stor utmaning. Men stora grupper glöms bort, vilket riskerar att drabba idrotten och svenskas folkhälsa

I diskussionen om återstart glöms yngre vuxna, vuxenidrotten och motionerandet bort, vilket leder till folkhälsosegregation, fattigare idrottsrörelse och sämre förutsättningar för svensk idrott att förverkliga strategi 2025. 

Samtidigt är det intressant att se Folkhälsomyndighetens ointresse för bred folkhälsa i sina beslut kring lättnader, trots att man kommunicerat att motionerande måste öka. Den sjunde juni kommer FHM redogöra för om det finns möjligheter till bättre anpassningar gällande större evenemang.