Idrotten syns i Visby

Idrotten framträdande i Visby

Idrotten och idrottsfrågorna tar plats i Almedalen. Ordentligt med plats,dessutom. Årets vecka innebär faktiskt ett rekord. Idrotten har nog aldrig synts så mycket i Almedalen och Visby som 2022. 

Här kommer en genomgång och listning av seminarier där idrottens aktörer är med och belyser frågor och samhällsutmaningar.

 Trots denna gedigna lista med RF, Svensk Elitfotboll, En Svensk Klassiker, och Svenska Judoförbundet med flera saknas några aktörer som ofta brukar vara på plats med egna arrangemang i Almedalen, såsom Parasportförbundet, Friskis och Svettis, och ATG.