idrottsforskning

Idrottens ansvariga måste inse värdet

Är det möjligt att möta akademins satsningar? Både KTH och Stockholms Handelshögskola har presenterat ökade satsningar på idrottsforskning. Kraftsamlingar som uppskattats av såväl Riksidrottsförbundet som SOK.  Men för att forskningen ska komma idrotten till nytta behöver förbund och deras ansvariga engagera sig och bli villiga att ta till sig perspektiv och idéer. 

Digitalisering, AI, hållbarhet och klimatförändringar ger idrotten en ny spelplan med nya möjligheter som  skärper kraven  på utövande och verksamhet. Det är förändringar som idrotten måste utnyttja eller anpassa sig till.

Delar av idrotten utmanar förutsättningarna konstant. Den idrottsliga verksamheten bygger på viljan att bli bättre, prestera när det gäller, ta till sig ny kunskap och testa.