Köp

Golfförbundet måste dra in på personal

Miljardären Patrik Stymne, medgrundare till spelföretaget King, dataspelet Candy Crush Saga, blir tillsammans med Allan Adolfsson, golftränare, huvudägare till golfklubben Haninge GK på Södertörn utanför Stockholm.

De tar över som ägare via sitt gemensamma bolag, Golfverket AB, som grundades 2021. Vid en föreningsstämma hade stämman två förslag att ta ställning till. Golfverket AB ställdes mot GK 2060, initierat av två klubbmedlemmar och med företaget Gordon Service AB som ekonomisk bas.

Både föreningsstämma och bolagsstämma förordade försäljning till Golfverket AB, enligt förslag från styrelsen, 288 ja och endast två nejröster.

Enligt avtalet, som nu ska undertecknas, investerar Golfverket AB 44 miljoner i ett nytt gemensamt bolag.  Haninge GK AB får en ägarandel på 20 procent, ersättning för att banan, och andra tillgångar, förs över till  det nya Golfbolaget AB. 

Golfverket AB tar även över Haninge GK:s skulder på cirka 20 miljoner kronor.