representanten

Remissinstanser sågar slopad avdragsrätt

Förslaget om slopad avdragsrätt vid representation sågas av remissinstanserna. Det visar en genomgång av remissvaren som nu kommit in till finansdepartementet.

Idrottens Affärer har de senaste veckorna berättat om den kritik som riktats mot Företagsskattekommittén, som har utrett frågan åt regeringen. Enligt kommittén skulle slopad avdragsrätt vid representation stärka de offentliga finanserna med 1,6 miljarder kronor per år.

Kritiska remissvar

Eventintensiva förbund och företag, såsom Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, Svenska Konståkningsförbundet, Folkoperan, ATG och GotEvent har reagerat negativt, och fått medhåll från Sponsrings & Eventföreningen som företräder en bransch som omsätter över tio miljarder kronor.