Remissinstanser sågar slopad avdragsrätt

Förslaget om slopad avdragsrätt vid representation sågas av remissinstanserna. Det visar en genomgång av remissvaren som nu kommit in till finansdepartementet.

Idrottens Affärer har de senaste veckorna berättat om den kritik som riktats mot Företagsskattekommittén, som har utrett frågan åt regeringen. Enligt kommittén skulle slopad avdragsrätt vid representation stärka de offentliga finanserna med 1,6 miljarder kronor per år.

Kritiska remissvar

Eventintensiva förbund och företag, såsom Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, Svenska Konståkningsförbundet, Folkoperan, ATG och GotEvent har reagerat negativt, och fått medhåll från Sponsrings & Eventföreningen som företräder en bransch som omsätter över tio miljarder kronor.

Remissinstanser instämmer nu i kritikerkören. Det visar Idrottens Affärers genomgång av alla remissvar som kommit in till Finansdepartementet.

Bland de mest kritiska är SHR, Sveriges Hotell & Restaurangföretagare, som har 4 300 medlemsföretag i form av 5 600 hotell, restauranger, campingplatser, stugbyar, skidanläggningar och nöjesparker. SHR anser att representation är en viktig säljfrämjande åtgärd, inte minst för mindre företag. ”Direkt personlig kontakt med potentiella kunder är, framför allt för mindre företag, många gånger en avgörande nödvändighet för att kunna presentera sitt företag och sina produkter.”

Framstår motsägelsefullt

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet skriver bland annat följande i sitt remissvar: ”Nyligen har den så kallade restaurangmomsen sänkts och ett viktigt syfte med det var att öka arbetsutbudet. Att mot den bakgrunden avskaffa representationsavdraget framstår som motsägelsefullt.

Det finns redan i dag avsevärda begränsningar i rätten till representationsavdrag. Att vissa utgifter för representation är nödvändiga för att förvärva och bibehålla inkomster är klart. Ett avskaffat representationsavdrag får därför sägas utgöra ytterligare ett undantag från principerna för svensk inkomstbeskattning.”

Sveriges Advokatsamfund avstyrker också förslaget, vilket hänger ihop med att samfundet även avstyrker två andra, centrala förslag i utredningen: Riskkapitalavdrag och emissionskredit. Sveriges Advokatsamfund ser helt enkelt inte hur detta kan anses vara ett skatteincitament för riskkapital i små och medelstora företag.

Även TCO gör tummen ned och skriver: ”TCO har noterat att förslaget till finansiering innebär att rätten till avdrag vid representation tas bort. Detta har två nackdelar, dels påverkas delar av ekonomin som inte kan dra fördel av emissionskrediten och dels förefaller det som att förslaget, att döma av de beräkningar som gjorts, medför en kraftig överfinansiering av förslaget.”

Främjar inte tillväxt

Tillväxtverket ser ingen tillväxt i förslaget och skriver: ”Föreslagen överfinansiering genom slopad avdragsrätt för representation innebär en skärpt företagsbeskattning och negativa konsekvenser för berörda näringar. Förslaget motverkar också andra offentliga satsningar, framför allt tidigare genomförd momssänkning.”

Mest kritisk är dock Sponsrings & Eventföreningen, som företräder en bransch som seglar i medvind. Färska siffror från IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) visar att sponsring ökade med 7,6 procent under 2011, och eventmarknadsföring med hela 28,4 procent!

Sponsrings & Eventföreingen skriver i sitt remissvar bland annat följande: ” Kommitténs huvudmotivering för att slopa representationsavdraget är att det dels redan är relativt litet och dels att redovisningen av avdragen utgör en hög administrativ kostnad för företag. Det är uppenbart att kommittén då inte haft sponsrings- och eventbranschen för ögonen, vilken under 2011 omsatte över tio miljarder kronor. Framförallt för de mindre företagen betyder representationsavdraget mycket; utan det kan det vara svårt att representera. En slopad avdragsrätt för representation kommer att försvåra användningen av relationsfrämjande aktiviteter, en av sponsrings- och eventbranschens absolut viktigaste redskap.”

Förslag i helt fel riktning

Niklas Birgetz, nytillträdd vd för Sponsrings & Eventföreningen, kommenterar:

- De färska siffrorna från IRM är helt fantastiska! Vi tror stenhårt på upplevelsebaserad kommunikation, där alla sinnen stimuleras och där företag kan bjuda sina kunder på lunch eller middag i kombination med en aktivitet. Förslagetet från Företagsskattekommittén går i helt fel riktning.

Om regeringen väljer att inte lyssna på remissinstansernas invändningar, träder förslaget om slopad avdragsrätt vid representation i kraft 1 januari 2013.

Hockeyettans hårt kritiserade ordförande, Ronnie Glysing, ger upp och avgår som ordförande med omedelbar verkan. En majoritet av Hockeyettans klubbar, av totalt 40, har begärt att extra årsmöte ska hållas den 22 januari, nu på lördag, på ett hotell i Upplands Väsby.

Han  förekommer därmed årsmötet vars enda punkt på dagordningen är val av ny ordförande. Här har föreslagits Håkan Svensson, tidigare ordförande i AIK.

Efter lunch på måndagen hörde n iväl jublet som ekade över hela Sverige… när beskedet kom - Regeringen och Folkhälsomyndigheten gav klartecken tilll höjningen för 500 åskådare per sektion vid idrottsevevemang. Klubbarnas kassörer hördes mest i hyllningskören, för klartecknet betyder mycket för intäkterna i alla klubbar. 

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Inom orienteringen talas redan om att tronföljden är säkrad efter Tove Alexandersson. 20-åria Hanna Lundberg är en utmärkt kopia  - lika strålande av självförtroende och förväntan, därtill lika segerrik! Nu börjar också sponsorerna att visa intresse.  

Överskottet som ideella Folkspel har delat ut till svenskt föreningsliv det senaste verksamhetsåret uppgår till inte mindre än 352 miljoner kronor. Det slår alla rekord!.Det kan jämföras med året innan, då utdelningen blev 232 miljoner. Störst del av överskottet – 978 000 kronor – har Södertälje Sportklubb tjänat ihop genom sin lottförsäljning. 

¬¬– Ett oerhört viktigt och väsentligt bidrag till vår verksamhet, säger SSK:s klubbdirektör Robert Andersson. 

Kennerth Andersson står för idrottens representation vid fjärde upplagan av ”över Atlanten”, Disocverys tittarsucce. Thomas Wassberg, Anders Limpar, Henrik Larsson och Frida Hansdotter är föregångarna.

Med Kenneths entré blir det tredje spelaren från oförglömliga VM-succén 1994. Nu ska han, liksom Limpar och henrik, visa att han kan vara en duktig matros,

Djurgården inleder 2022 med att värva Victor Edvardsen, den hett eftertraktade målmaskinen från Degerfors som nu ansluter för att boosta den blårandiga offensiven under de fyra kommande åren. I fotbolls-Sverige talas det om en rekorddyr övergång, möjlige den dyraste någonsin. Djurgården tvingades lösa 

Notabelt är att han fostrades i IFK   Göteborg. 2015 gallrades han bort vid klivet från juniorlag till A-lag.