avdragsrättigheter

Remissinstanser sågar slopad avdragsrätt

Förslaget om slopad avdragsrätt vid representation sågas av remissinstanserna. Det visar en genomgång av remissvaren som nu kommit in till finansdepartementet.

Idrottens Affärer har de senaste veckorna berättat om den kritik som riktats mot Företagsskattekommittén, som har utrett frågan åt regeringen. Enligt kommittén skulle slopad avdragsrätt vid representation stärka de offentliga finanserna med 1,6 miljarder kronor per år.

Kritiska remissvar

Eventintensiva förbund och företag, såsom Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, Svenska Konståkningsförbundet, Folkoperan, ATG och GotEvent har reagerat negativt, och fått medhåll från Sponsrings & Eventföreningen som företräder en bransch som omsätter över tio miljarder kronor.

"Hjälp oss i stället att utveckla event"

Remy Nilson, vd vid ATG, och Max Markusson, försäljningschef vid Göteborg & Co, är ytterligare två ledande personer inom svensk eventindustri, som ställer sig frågande till förslaget om slopad avdragsrätt vid representation. ”Märkligt och ologiskt”, menar båda.

- Det är ju lika med att börja i fel ände, anser Max Markusson, försäljningschef vid Göteborg & Co.

Behöver ökat stöd i stället

- Vad vi behöver är ett ökat stöd och att vi verkligen får besked om en rejäl uppbackning för att kunna bjuda på fler och bättre evenemang.

Remy Nilson är välmedveten om villkoren för landets travbanor som redan har små marginaler.

- Jag har i minnet att representation står för ett betydligt större belopp totalt än vad man inbillar sig. En förändring åt fel håll kan få stora konskvenser.

Han dömer också ut nya sponsorregler

Nu kliver ytterligare en företrädare för ett eventinriktat idrottsförbund fram och dömer ut regeringens förslag om slopad avdragsrätt vid representation: Tommy Wiking, ordförande i Svenska Amerikansk Fotbollförbundet som arrangerar VM 2015.

- Det är ett märkligt förslag att lägga fram i tider som dessa. Det vi inom idrottsrörelsen minst av allt behöver nu är förslag som gör det svårare att locka företag att investera i våra evenemang. Det är tufft nog som det är på marknaden just nu.