Rubinresearch

Konkurrenter går samman

Sponsor Insight har förvärvat undersökningsföretaget Rubin Research. Bägge bolagen är verksamma inom sponsring och event och får genom sammanslagningen en stark position inom området med fler än 400 olika uppdragsgivare bland rättighetsinnehavare, företag och inom idrotten.

 

Det här är två företag som har anlitats av förbund och företag för att dokumentera olika typer av arrangemang, typ antalet besökare, deras värderingar, deras konsumtion m m.

- Vi har arbetat parallellt inom branschen i många år och ser stora fördelar av att samordna vårt erbjudande. En sammanslagning ger en direkt effekt i form av större resurser som ska användas till att fortsätta utveckla mätmetoder anpassade till den moderna arenans olika mötesplatser med målgruppen, säger  Peter Viklund, vd Sponsor Insight.

Orienterare gjorde av med 161 miljoner

Allt oftare kommer rapporter om intäkter från besökarna i samband med med större arrangemang inom idrott. Det senaste exemplet är O-Ringen Halland i år. Den så kallade turistekonomiska omsättningen blev så stor som hela 161 miljoner kronor.

 

De siffrorna ska jämföras med fjolårets resultat som stannade på 90 miljoner kronor från 2011 i Söderhamn och Hälsingland. Men 161 miljoner överträffar även de största förväntningarna.

Mätt konsumtion

Det är Rubin Research som har gjort undersökningen direkt efter arrangemanget och då mätt deltagarnas konsumtion av boende, mat och nöjen.

- En mycket glädjande siffra för oss och för de regioner och kommuner som bidrar till den upplevelse vi ger deltagarna, säger O-Ringenchefen Mark Baljeu.