En långkörare och succé

 

Siffror och fakta säger givetvis mycket. Men långtifrån allt. "Bakom den verksamhet vi, tillsammans med föreningslivet bedriver, finns värden som inte går att räkna i pengar eller prylar", säger Hans Sahlin, vd på Folkspel.

19 oktober 1991 var det premiär för ett program som skulle visa sig bli en långkörare och en succé utöver det vanliga. För ett koncept som under de följande 25 åren skulle komma att bidra med över 16 miljarder till ett unikt föreningsliv, vilket knappast har någon motsvarighet i världen.

Jubileumskväll 

Lördag 15 oktober väntar en jubileumskväll utöver det vanliga i Lisebergshallen och Göteborg.

TV 4 sänder direkt 20.00–23.30.

Nästan alla programledare genom åren kommer att vara på plats tillsammans med det nuvarande ankaret Ingvar Oldsberg.

Det kommer att serveras klassiker som ”Färgfemman”, ”Vattenfallet, ”Hemliga lådor” och ”Spränga banken”.

Det kommer att lottas ut vinster för 25 000 kronor i minuten.

Totalt ligger 46 miljoner i potten, innehållande bland annat ett finalspel med chans på tio miljoner.

Naturligtvis hisnande siffror för en afton. Precis som historisk fakta (framtagen inför jubileet) är.

6 000 bilar till vinnare

Tänk att 6 000 svenskar under de 25 åren kunnat glida omkring i en ny bil beroende på en inköpt bingolott. 

Eller att vårt land fått 900 miljonärer ytterligare tack vare ett antal lyckosamma nummer.  

16,5 miljarder till föreningslivet innebär fler bollar, matchställ, träningsläger och redskap än vad som är överskådligt.

- Det där är siffror som vi givetvis är oerhört stolta över att kunna presentera. Man kan möjligen tycka att jag i egenskap av vd pratar i egen sak, men det unika med Folkspel är att det inte finns några privata ägarintressen. Allt överskott går tillbaka till de vi finns till för, det vill säga föreningslivet, till våra 35 000 föreningar med sina fem miljoner medlemmar. Samtidigt är min övertygelse om att de mjuka värden, som ett fungerande och välmående föreningsliv står för, inte är mätbart i kronor och ören. Tänk vilka enorma besparingar vårt samhälle gjort och gör i och med det ansvar som tas hos alla klubbar och organisationer, säger Hans Sahlin.

Utan egen vinning

- Jag är fylld av beundran av vad de uträttar och stolt och rörd över att arbeta i en organisation som finns till enbart för deras skull.

Integration, kamratskap, solidaritet – det är värdeladdade ord som i ett allt tuffare klimat med vapen och våld betyder mer än någonsin. 

Psykiskt och fysiskt välmående är grundvärderingar som vi medborgare måste stå upp för i alla lägen.

- Det finns inga som gör det bättre och mer framgångsrikt än föreningslivet, än alla de unika eldsjälar därute, vilka aldrig sliter för egen vinning eller uppmärksamhet.

Fler som inte vinner - och...

Hans Sahlin har i sin blogg på folkspel.se under året bland annat ställt frågan om en konsument av en utvald produkt från föreningslivets eget spelbolag vet vad hon eller han egentligen satsar på.

- Någonstans är det förstås möjligheten att vara den utvalde som lockar, men i ärlighetens namn är det fler som inte vinner. Kan de ändå räkna hem någon form av vinst? Vad händer egentligen med den där nitlotten? Hur många reflekterar över att överskottet av våra produkter i det sista och överlägset viktigaste ledet hamnar någonstans hos våra 72 riksorganisationer?

- Att det hjälper dina barn till en stimulerande och meningsfull fritidsverksamhet? Att det bidrar till att även andra tjejer och killar med sämre förutsättningar får vara med i ett sammanhang fyllt av gemenskap, fysisk aktivitet, integration, kamratskap och glädje? Att det motverkar det där osolidariska som vi kallar ”mina barn & dina ungar”?

Svaret Sahlin ville komma fram till är naturligtvis att de organisationer Folkspel företräder behöver varenda krona för att kunna behålla och utveckla den verksamhet de driver.

Då försvinner 200 miljoner

Våren 2017 ska den pågående spelutredning som bedrivs presenteras och ett förslag som diskuteras och debatteras är införandet en licensavgift/skatt på den verksamhet ideella organisationer bedriver. 

- De styrande ska vara medvetna om att ett sådant beslut skulle innebära uppemot ett par hundra miljoner mindre till föreningslivet varje år, pengar som istället skulle gå till staten. Jag är övertygad om att det i slutänden är ekonomiska medel som skulle kosta samhället enormt mycket mer genom nödvändiga sociala insatser. En redan försvagad allmänhälsa skulle bli ännu sämre, ett ökat utanförskap öka lavinartat, värderingar, gemenskap och kamratskap gå förlorat.

Värden som inte går att jämföra med en ny bil eller ytterligare en lycklig miljonär.

De stora vinnarna för Folkspel är föreningslivet och därmed samhället.