Värna Svenskt Föreningsliv

 

Det svenska skattesystemet bygger på att en av samhällets viktigaste aktörer, de ideella föreningarna, är skattebefriade. Så måste det fortsätta att vara.

Sverige håller på att förbereda sig för en ny EU-anpassad lagstiftning på spelmarknaden där det är tänkt att privata aktörer för första gången legalt, med licens, skall kunna agera. Detta har vi kunnat läsa mycket om i media under en lång tid. 

Det finns närmare 200 000 föreningar i Sverige. Tillsammans gör vi insatser som inte går att mäta i pengar. Kvinnojourer som erbjuder en fristad för kvinnor som misshandlats i hemmet, scouter som vill fostra goda samhällsmedborgare, läxhjälp så att fler klarar skolan bättre. Listan kan göras hur lång som helst. 

Vi representerar 12 idrottsföreningar som ger tjejer och killar en trygg miljö där de kan växa och utvecklas både i och utanför idrotten. De får vänskap och minnen för livet. 

Ryggraden i förenings-Sverige är ideellt engagemang. Bara inom idrottsrörelsen finns cirka 650 000 ideella ledare. Men vi behöver pengar till utrustning, hyror, tävlings-/serieavgifter och så vidare. 

Vi vill inte att någon ska sluta idrotta för att personen inte har råd. Därför försöker vi jobba ihop pengar tillsammans. En av våra viktigaste intäkter är att vi säljer lotter.

Våra hävdvunna intäkter från spel- och lotterier har alltid varit en viktig intäktskälla för att kunna bedriva en verksamhet som värnar folkhälsan, integrationen, kamratskap och demokratiska värderingar, en plats där alla är välkomna oavsett bakgrund, hudfärg eller ekonomiska resurser. 

Vi anser det därför ytterst angeläget att en ny lagstiftning, kring den svenska spelmarknaden, fortsatt ger de ideella föreningarna skattefrihet inom spel- och lotterier, oavsett spelform eller om det sker via papperslotter eller inom det digitala området. 

Den digitala revolutionen inom alla områden är sedan länge här. Vi måste få hänga med i den utveckling som sker och anpassa oss efter nutida och framtida efterfrågan på spel- och lotteriprodukter.

Begränsa inte svenskt föreningslivs möjlighet att fortsatt vara den viktiga samhällsaktör vi är.

Om Sveriges ideella föreningar i framtiden skall likställas med privata aktörer så gör sig Sveriges politiker största tänkbara björntjänst. 

Inte nog med att man i så fall inför beskattning av ideella föreningar inom spel- och lotterimarknaden. Den indirekta skatteeffekten innebär också att vi riskerar att bli klassade som ett fullvärdigt skatteobjekt med allt vad det innebär av administration, ansvar, nya kompetenser och tjänster som krävs av ideella människor. 

Skulle våra spel- och lotteriintäkter bli beskattningsbara får det inte bara effekten att överskottet till verksamhet blir lägre utan det påverkar även möjligheten att generera intäkter inom andra områden. Det blir en snöbollseffekt som slår undan benen på svenskt föreningsliv och innebär att många föreningar kommer att bli betraktade som vilket företag som helst i lagens mening. Ett sådant scenario kan bli droppen som kommer att få många av de ideella krafterna att kasta in handduken.

Vi vill fortsatt vara en viktig samhällsaktör genom att driva en verksamhet där alla är välkomna och där barn och ungdomar fostras till ett friskare, bättre liv med sunda värderingar. Det är vi helt övertygade om att Sverige tjänar på i längden.

Vårt föreningsliv har det oerhört tufft ekonomiskt och våra ideella ledare sliter hårt för att få till en fungerande verksamhet. Vi vet att vi är viktiga för att det svenska samhället ska fungera. Vi utgår från att även Sveriges politiker tycker det och fattar ett klokt beslut. 

Vi kräver inga orimligheter. Vi vill en enda sak:

  • Begränsa inte de ideella föreningarnas möjlighet - på en oviss framtida spelmarknad - utan låt oss vara en del av utvecklingen och, oavsett spelform eller distributionssätt, behålla vår skattefrihet på våra hävdvunna intäktskällor inom spel- och lotterier.

Den dag när 349 ledamöter i Riksdagen i Stockholm öppnar dörren in till plenisalen för att bestämma spelmarknadens regler öppnar vi inom idrottsrörelsen dörren till 15 000 omklädningsrum och säger hej, hur har du haft det i skolan idag? till 145 000 barn och ungdomar. Sveriges politiker, säkerställ att vi får goda möjligheter att fortsätta med det!

 

Stefan Albrechtson, klubbdirektör, IK Sävehof
Örjan Nilsson, ordförande HIF Karlskrona
Bengt Mickelsson, ordförande, Hille/Åbyggeby IK 
Johan Engberg, sportchef, IF Göta Karlstad
Lars Edström, ordförande, IFK Timrå
Hans Granqvist, ordförande, IFK Östersund
Said Havarinasab, ordförande, Ljungsbro Bordtennisklubb
Jessica Gustafsson, marknadsansvarig Njurunda SK
Kenneth Ågren, ordförande, Gamla Uppsala Sportklubb
Tommy Svensson, kassör, Vibergs IF
Jan-Ove Nilsson, ordförande, P19 IK
Fredrik Jonsson, styrelseledamot Storfors AIK