Skattefrihet även för Bingo Online

Skattefrihet på lotterier och bingospel – det utgår vi från. Våra digitala produkter – samma sak där.

Någonstans, i december månad, får vi se lagrådsremissen av det förslag till spelutredning som presenterades tidigare i år.

Folkspel står givetvis till 100 procent bakom det förslag i utredningen om att de ideella föreningarna ska få behålla sin skattefrihet då det handlar om lotterier och bingospel.

I min värld är det en förutsättning för att vi även framöver ska kunna beskriva vårt föreningsliv som unikt.

Den vackra fria marknaden…

Vårt land är i dag det enda inom EU som har ett föreningsliv, vilket är undantaget skatt och det är ingen tvekan om att det går emot den linje EU driver då det – i alla sammanhang – handlar om det som så vackert kallas ”den fria marknaden”.

Staten måste fortsatt agera och värna om den kraft föreningslivet bidrar med och inte lämna den minsta öppning för en annan tolkning hos maktens korridorer i Bryssel.

Därför måste även bingo online – som är föreslagen att hamna i den kommersiella vertikalen tillsammans med alla oreglerade och från utlandet styrda bolag – omfattas av de ideella föreningarnas skattefrihet.

Ger EU stöd

Det handlar om så kallad hävdvunnen verksamhet som bygger på rättigheten till självfinansiering, det vill säga ekonomiska medel utöver de bidrag som delas ut. Nuvarande skattebefrielse ingår i ”Vårt skattesystems inre logik”.

Argumentet har varit att föreningslivet ska förbli ett undantag beroende på den samhällsnytta som det i årtionden bidragit med i form av exempelvis fysisk och psykisk hälsa, integration, jämställdhet och demokrati.

Varje begränsning av hävdvunnen rättighet ger självklart EU stöd i att ”Vårt skattesystems inre logik” inte är en självklarhet, att ”den fria marknaden” ska gälla även i det här sammanhanget.

Vore förödande

I den föreslagna spelutredningen föreslås att den ideella sektorn när det gäller bingo online, föreningslivets största digitala produkt, fråntar de ideella aktörernas rätt till skattebefrielse och hänvisar till att den ideella sektorn får agera med bingo i den konkurrensutsatta och beskattade vertikalen.

Det vore förstås förödande. Dels för att det överskott som bland annat vi på Folkspel bidrar med, skulle bli väsentligt mindre.

Folkrörelserna kommer att tvingas till att kommersialisera sig om man flyttar Bingo Online till den kommersiella vertikalen. Detta i sin tur skapar ett argument för EU att fortsätta kommersialiseringen av föreningslivet och frånta oss vår hävdvunna skattefrihet. Varje försämring och förändring av våra hävdvunna intäkter påverkar trovärdigheten i ”skattesystemets inre logik”.

Ansvarslösa kändisar

Folkrörelserna följer den svenska lotterilagstiftningen då det handlar om vinstutbetalning, vilket medger lägst 35 procent och högst 50 procent. De oreglerade bolagen har ingen begränsning och i den kommersiella vertikalen ändras vinstplanen till ett sannolikt vinsttak om 85–100 procent.

För att ändå uppnå intäktsnivån kräver det självklart en betydande ökning av omsättning (spel), som i sin tur innebär ännu tuffare marknadsföring, fler kända personer som ansvarslöst uppmanar till snabba spel i aggressiv Tv-reklam, riktade utskick till nyblivna myndiga, att hus och hem går till spillo, att familjer splittras, till ett accelererande missbruk.

Är det vad Folkrörelsen med alla sina organisationer ska medverka till?

Naturligtvis inte.

Tillsammans verkar vi för det omvända, för den goda hälsan.

Våra digitala produkter får självklart inte särskiljas från övriga spel och lotterier.

Hans Sahlin
Vd Folkspel