Rör inte våra lotterier!

 

Med någorlunda jämna mellanrum bloggar jag på www.folkspel.se. I ett inlägg valde jag att ställa ett antal frågor om varför Folkspel finns, egentligen.

Svaren överlät jag åt läsaren att komma fram till på egen hand.

Bland annat undrade jag för vem och vilka vi omkring 100 anställda jobbar? Och vad den växtkraft vi refererar till innebär?

Vad är vårt syfte och ändamål?

Fantastisk ökning

Om resultatet för det gångna året varit klart så dags hade jag även önskat veta varför det var ovanligt glada miner bland oss alla på huvudkontoret i Mölndal då Lotteriinspektionen presenterade sina siffror för den svenska spelmarknaden.

Den visade att Folkspel ökade med 20 procent. Detta att jämföra med i snitt två procent för övriga aktörer.

För vem skull jublade vi egentligen? Även om jag som VD var både stolt och rörd över de siffror i vilket mina medarbetares fantastiska arbete resulterat.

Många frågor

Jag filosoferade i bloggen dessutom över hur medveten en konsument av våra produkter egentligen är. Vet han eller hon vad de köper eller satsar på?

Någonstans är det förstås möjligheten att vara den utvalde som lockar, men i ärlighetens namn är det väl fler som inte vinner.

Kan de ändå räkna hem någon form av pris?

Vad händer egentligen med din nitlott?

Hur många reflekterar över att överskottet av våra produkter i det sista och överlägset viktigaste ledet hamnar någonstans hos våra 72 riksorganisationer?

Att det hjälper dina barn till en stimulerande och meningsfull fritidsverksamhet?

Många vinnare

Att det bidrar till att även andra tjejer och killar med sämre förutsättningar får vara med i ett sammanhang fyllt att gemenskap, fysisk aktivitet, integration, kamratskap och glädje?

Att det motverkar det där osolidariska som vi kallar ”mina barn & dina ungar”?

Svaret jag ville komma fram var naturligtvis att de organisationer Folkspel företräder, med uppemot fem miljoner medlemmar, behöver varenda krona för att kunna behålla och utveckla den verksamhet de driver.

Och att en licensavgift på den verksamhet som vi och andra lotteriorganisationer driver vore förödande och få stora konsekvenser för föreningslivet.

En redan försvagad allmänhälsa skulle bli ännu sämre.

Ett ökat utanförskap då föreningslivet är mästerligt på att skapa integration.

Värderingar och gemenskap som går förlorade.

Finns inga fördelar

Jag ser inga fördelar med att staten ska kräva en skatt av oss i form av en avgift på lotteriverksamhet, något som diskuteras i den pågående spelutredning som ska vara klar våren 2017.

Det skulle komma att få betalas tillbaka mångdubbelt genom nödvändiga sociala insatser, en konsekvens av att vårt föreningsliv i många fall inte kommer att överleva eller åtminstone må betydligt sämre.

Deras ambition till självfinansiering måste bestå.

Vår möjlighet att hjälpa dem likaså.

Så varför röra våra lotterier då?

Hans Sahlin, VD, Folkspel