Låt oss fortsätta att ge pengar

Vi skriver 2018. Ett avgörande år för bland annat oss på Folkspel och alla ideella organisationer.

För vårt allt viktigare föreningsliv och för vår unika folkrörelse.

Jag utgår från att regeringen tar hänsyn till det i den nya spelmarknad som snart kommer att läggas fram.

Lagom till julhelgen tog regeringen ett beslut på att till lagrådet skicka ett förslag på ramlagstiftning för en omreglerad spelmarknad. En åtgärd som styrker det faktum att regeringen bestämt sig för hur den nya spelmarknaden ska se ut och att vi får en situation där privata aktörer får tillgång till en marknad som i över 100 år varit förbehållen ideella organisationer och staten.

Mobilisera mot matchfixning

Ett system som varje år för övrigt genererar 1,6 miljarder i överskott till föreningslivet och noll kronor till intressenter med egna vinstsyften.

En omreglering är ett måste för att den statliga kontrollen av spelmarknaden ska återtas och delar av förslaget står Folkspel bakom till 100 procent.

Exempelvis krafttaget med så kallad matchfixning, vilket i grunden är det kanske enskilt största hotet mot idrottsrörelsen och föreningslivet med allt vad det står för i form av exempelvis fair-play, ärlighet och kamratskap.

Vad vi vill trycka ytterligare på inför fastställandet av omregleringen är att få behålla vår skattefrihet även på våra digitala produkter. Bingo online är i dag den största digitala produkten för folkrörelsen.

Prata direkt till politikerna

Jag fick i december möjlighet att prata på riksdagsnivå och inför kulturutskottet.

Man kan sammanfatta mitt anförande i två frågor.

Vill vi ha ett kommersiellt föreningsliv? Eller är det ideella även fortsatt att föredra?

Inför politikerna fick jag berätta om vår verksamhet, hur vi ser på framtiden och framförallt vikten av att även fortsatt ha skattefrihet i den spelutredning som ska slås fast i början av detta år.

Naturligtvis informerade jag även om att Folkspel i över 25 år har varit föreningslivets största finansiär, att vi totalt bidragit med 16 miljarder till våra 74 medlemsorganisationer och att varenda överskottskrona går tillbaka till fotbollsklubbar, ridsporten, Synskadades riksförbund och Friluftsfrämjandet, för att nämna några exempel.

Likaså att det inte finns några privata vinstintressen bakom det vi gör.

Då försvinner stora belopp

I det förslag spelutredningen presenterade tidigare i år har ideella föreningar bibehållen skattefrihet avseende lotterier och bingospel. Däremot kan bingo online komma att hamna i den konkurrensutsatta och beskattade vertikalen.

Det har inte svenskt föreningsliv råd med.

Det skulle innebära ett stort steg för en samhällsnyttig och unik verksamhet – som genom alla tider byggts på eldsjälar, frivilliga krafter och solidaritet – går mot att bli privatiserat.

I min värld är det lika med att allt färre kommer att ha råd att delta i sammanhang som alla ska äga tillträde till.

Vi kommer att få se en ökad segregation.

Vi kommer att se fler drabbas av fysisk och psykisk ohälsa.

Vi kommer att ha ett ökat antal unga människor som väljer fel väg i livet.

Vi kommer i högre grad att märka av ett exkluderande föreningsliv istället för det inkluderande, vi kommer att landa i ett föreningsliv som baseras på kommersiella grunder och inte som i alla tider via ideella insatser.

Inte är det så vi vill ha det.

Av de hävdvunna intäkter som föreningslivet finansierar sitt uppdrag med kommer 1,6 miljoner per år från spel och lotterier. Jag ser en överhängande risk i att den summan kan komma att halveras om vi inte även våra digitala produkter fortsättningsvis är skattebefriade.

Staten måste även fortsatt värna om de unika vi har i vårt land och agera för att svensk föreningsliv och ideella organisationer även framöver är undantaget skatt.

Det är avgörande för om ska 2018 bli ett gott nytt år för en stor del av det svenska folket.