Fortsätt skattebefria lotterier för föreningslivet

I dag presenterade regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi den spelutredning som drogs igång hösten 2015 och som ska mynna i ut i en ny lagstiftning 1 januari 2019 (Idrottens Affärer kommenterade). Folkspels vd, Hans Sahlin, fanns givetvis på plats på regeringskansliet för att ta del av det förslag som utredningen kommit fram.

Här är fem frågor och lika många svar:

1. Vilka punkter har varit viktigast för Folkspel i den kommande lagstiftningen?

– Att vi även fortsatt är skattebefriade på de lotteriprodukter vi tillhandahåller föreningslivet.

2. Fanns det något som Folkspel absolut inte vill se i det förslag som presenterades?

– Att rättigheten till föreningslivets största digitala spel, tillika föreningslivets huvudprodukt bingo, flyttas från den ideella vertikalen till den kommersiella vertikalen, det vill säga beläggs med en licens om den ska fortsätta i nuvarande form. Man tar bort vårt enda digitala spel som vi har haft en affärsmässig utveckling på och det är nätspelsbingo, det ska man nu lägga över i den andra delen. 
Utredarna säger i sammanfattningen ”Vi ser en fortsatt utveckling och en tillväxt. Men det kommer nog att ta ett tag för tillväxten då man kopplar bort ett antal hundra miljoner i omsättning på nätspelsbingo, och det kommer vi självklart att anmärka på i vårt remissyttrande.

3. Vad har Folkspel för tankar i övrigt kring utredningen?

– Att den framtida utvecklingen vad det gäller spel och lotterier är digital och att vi blir begränsade i den utvecklingen genom att vårt on-linespel hamnar i det kommersiella segmentet och därmed bli påförda en licensavgift.

4. Kan man direkt att peka på vad förslaget kan komma att innebära för Folkspel – och därmed vilka konsekvenser det kan få för svenskt föreningsliv?

– Vi vill vänta med att svara på den frågan tills vi läst in oss på det 1340 sidor tjocka dokumentet. Beträffande EU-rätten att låta överskottet vara skattefritt är jag övertygad om att det går igenom.  Det är väl bara att titta på var den dåvarande Alliansregeringen gjorde 2006 när de agerade kraftigt mot second-handförsäljning och Bikupans räkning. Då skulle det inte läggas någon moms och beskattning. Så kan man väl bara utgå från att politikerna har samma engagemang när det gäller det svenska föreningslivet.  

5. Hur går Folkspel vidare efter det förslag som presenterades fredag 31 mars?

– Man ska komma ihåg att detta är ett juridiskt dokument som politikerna ska titta på och ta ställning till. Jag utgår från att de använder sitt sunda förnuft. Det är viktigt att det blir rätt till slut och att vi tillsammans tar ett stort ansvar för ett regelverk kring spel och lotterier som ska vara hållbart under en lång tid framöver. För oss är det viktigt att hela tiden betona att vårt överskott går rakt ut i samhället och inte till några aktieägare och privata intressenter. Våra uppdragsgivare är er vuxnas barn. Tillsammans med exempelvis organisationer som idrottsrörelsen och nykterrörelsen ska vi titta över utredningen och se vilka remissyttranden vi kommer fram till.