Gunnar Håkansson

Golfförbundet planerar ny stortävling

Sverige får tillbaka en Europatourtävling för damer från 2012, men det finns en liten hake. Finansieringen måste först lösas. Spelplats är redan bestämd, Vasatorps Golfklubb i Helsingborg.

Vid Svenska Golfförbundets årsmöte 2010 fastslogs att en högprioriterad fråga för svensk golf skulle vara att åter få med en tävling på damernas Europatourprogram. En projektgrupp som bland annat omfattat representanter för Svenska Golfförbundet, Ladies European Tour (LET) samt Helsingborgs kommun, har därefter målmedvetet arbetat för att skapa förutsättningar för ett attraktivt event.

Golf-Sverige klarar halv-miljongränsen

Med en hårsmån klarar Golf-Sverige att behålla över en halv miljon spelare. Antalet registrerade spelare är 500 179 och bland dem finns drygt 23 000 nya spelare.

Landets golfklubbar har haft bekymmer och orosdagarna är inte över. Medlemmar lägger klubborna på hyllan och skälen är många.

Avhopparstudie ger besked

Svenska Golfförbundet har gjort en avhopparstudie under 2009 och där framkommer att många slutar för att de inte känner sig hemma i klubben, att de blivit dåligt bemötta eller att de som är höghandicappare känner sig stressade av ”golfpoliser” som jagar dem ute på banan, skriver golf.se.

Golfförbundet förändrar organisationen

På några få år har Svenska Golfförbundet genomgått en total förändring. Antalet medarbetare, ekonomin och struktur - ingenting är likt gårdagen. Nu kommer nyheten om en ny omorganisation.

Jan Ekblom blir ansvarig för förbundets nya satsning på omvärldsanalys, generalsekreterare Gunnar Håkansson tar det operativa ansvaret för området Affärer & Event och samtidigt blir Bo Bengtsson ställföreträdande generalsekreterare.