IRM

6,5 miljarder satsas på sponsring

Företagen satsade 6,5 miljarder kronor på sponsring under 2013. Undersökningen är baserad på bl a idrottens egna svar samtidigt som föreningar och förbund står lite frågande till siffrorna.

 

IRM:s (Institutet för reklam- och mediestatistik) årliga mätning av utvecklingen inom sponsring och eventmarknadsföring i samarbete med SEFS (Sponsrings- och eventföreningen) är presenterad. 

Svar från idrotten

Sponsring har, bortsett från lågkonjunkturens 2009, uppvisat en stadig tillväxt under 2000-talet och fortsatte att växa även under 2013. 

Sponsring omsatte mer än TV-reklam

Sponsringen ökade starkt under 2011. Totalt omsattes 5,8 miljarder kronor och det betyder att det investeras något mer i sponsring än i TV-reklam.

- Annonsörerna hittar nya vägar att nå konsumenterna för att bryta igenom reklambruset. Att skapa emotionella kopplingar till varumärket är ett sådant, förklarar IRM:s analyschef Tobias Hedström.

En tillväxt uppstod på många områden. Sponsring ökade med 7,6 procent och kundtidningar med 10,2 procent och ökningar påvisades också för  TV, internetmarknadsföring, radio, presentreklam, event och mobil.

Idrotten ännu störst inom sponsring

Idrotten dominerar bland sponsorinvesteringarna, men trots att idrotten fick tre av fyra kronor och omsatte totalt nära 4 miljarder kronor är det kultursponsringen som visar störst tillväxt.

IRM har kommit med den senaste rapporten om sponsringens omfång och förändringarna under det senaste året.

Sponsringens styrka som marknadsföringskanal blir uppenbar när man ser att den omsätter mer pengar än var och en av TV-reklamen och Internetreklamen.

Totalt omsattes 5,1 miljarder kronor inom sponsring som marknadsföringskanal.

Kultursponsringen växer mest och kan visa en ökning med 4 procent under 2009.

IRM har tidigare enbart mätt sponsring som helhet, men har nu delat upp investeringarna i de olika delkategorierna: idrott, kultur och socialsponsring.