Sponsorbarometer

Idrotten ännu störst inom sponsring

Idrotten dominerar bland sponsorinvesteringarna, men trots att idrotten fick tre av fyra kronor och omsatte totalt nära 4 miljarder kronor är det kultursponsringen som visar störst tillväxt.

IRM har kommit med den senaste rapporten om sponsringens omfång och förändringarna under det senaste året.

Sponsringens styrka som marknadsföringskanal blir uppenbar när man ser att den omsätter mer pengar än var och en av TV-reklamen och Internetreklamen.

Totalt omsattes 5,1 miljarder kronor inom sponsring som marknadsföringskanal.

Kultursponsringen växer mest och kan visa en ökning med 4 procent under 2009.

IRM har tidigare enbart mätt sponsring som helhet, men har nu delat upp investeringarna i de olika delkategorierna: idrott, kultur och socialsponsring.