samarbete

Sweetspot och BookVisit i unikt samarbete

Sweetspot och BookVisit, två ledande företag inom sina respektive områden, har förenat sina krafter för att utveckla en banbrytande integration kallad Sweetspot Golf Package. En innovativ integration och modul som är tänkt att göra hanteringen av bokningar för golfpaket till en smidig lösning för kunden. 

Med Sweetspot Golf Package kan golfdestinationer minimera administrativt arbete och undvika dubbelarbete samtidigt som de maximerar intäkterna från golfpaket. Besökare på golfklubbarnas hemsidor kan enkelt komma åt paketlösningen och initiera en bokning. Dessutom ges spelarna möjlighet att själva sköta sina avbokningar enligt destinationens avbokningsregler. 

Trots tuffa villkor lyckades de ungdomarna

I avhandlingen ”Från miljonprogram till högskoleprogram” beskriver Mats Widigson ett antal viktiga faktorer som kan stödja barn och ungdomar i deras utveckling. Vi inom idrotten i samverkan med näringslivet kan lära mycket av Mats avhandling och framför allt, bidra till ett bättre och framtida samhälle.

Låt oss kalla det för ” Vägen till bättring”.

Mats intervjuade vuxna som trots tuffa förhållanden har lyckats bra i livet. Skolans betydelse kan inte nog värderas.

Samtliga intervjuade berättade att de mött en lärare (skulle även kunna vara en ledare inom idrotten) som såg dem, trodde på dem och brydde sig.

Fick uppgifter de klarade

Som ungdomar fick de höra om en värld som de inte kände till och där det fanns omsorgsfulla och förtroendeingivande gränser. De fick också uppgifter i skolan som de klarade av, men inte utan att kämpa och lärarna fanns där som stöd hela tiden. Precis som ledare inom idrotten.

Det är nu vi prövas och visar omtanke

Vem blir du i dessa tider?  Vad händer med oss människor när livet utmanar? Oavsett om det handlar om samhällskriser, naturkatastrofer eller mänskliga förluster?

När samhället och välfärden är utsatt för påfrestning under lång tid, riskerar många mänskliga behov att ställas åt sidan och människor att lämnas ensamma med sin oro. 

Är du grannen som hjälper de äldre i trapphuset att handla mat? Är du den som styr upp en digital afterwork med kollegorna eller den som tar en promenad ute i naturreservatet i närheten. Vi är alla olika och det är inte självklart att vi reagerar som vi själva trott.   

Vi vet vad som väntar oss i samhället efter att pandemin är över, när det handlar om ensamhet, ohälsa och existentiellt utrymme. Här finns ett stort behov, där föreningslivet kan komma in. 

Oenighet runt utvecklingsprojekt

Riksidrottsförbundet (RF) och systerorganisationen Sisu Idrottsutbildarnas (Sisu) uppgift är att leda, stödja och företräda svensk idrott. Det är givetvis en svår uppgift att samla 72 specialidrottsförbunden. I många fall handlar det om att se de nyttan framför enskilda idrotters krav och önskningar. 

En oroande utveckling är att RF och Sisu i allt högre grad börjat agera huvudkontor för sina ägare förbunden. Detta skapar i sin tur en tjänstemannastyrd verksamhet där de egna behoven och prioriteringarna sätts före de enskilda förbundens. 

Tro på centrala prioriteringar

Det är min övertygelse att detta inte sker som en medveten strategi, utan grundar sig i ett stort engagemang sprunget ur en tro på att de centrala prioriteringarna övertrumfar specialidrottsförbundens arbete. 

Se värdet i årligen återkommande event!

Partille Cup, världens största handbollsturnering, gör att handbollsvärldens blickar riktas mot centrala Göteborg. Vi kan bli dubbelt så stora. Inte bara i antalet lag eller vår betydelse för idrotten vi utövar, utan också i hur stort avtryck vi gör i staden vi verkar och betydelsen för staden utanför dess gränser.

 

 I år firar vi vårt 50:eår. Som en del i det jubileet har vi bjudit in aktörer från Göteborgs Stad och från besöksnäringen till ett möte för att ta avstamp mot framtiden. Att tillsammans skapa förutsättningar för ett växande evenemang gynnar långt många fler aktörer än bara oss. Det är bra för besöksnäringen och det är bra för stadens varumärke som “en hållbar stad öppen för världen” och en storstad i fickformat där allting ligger nära. Just det anseende som ska stärka Göteborg som en plats att leva, verka, bo i och besöka.