Sisu

RF och Folkspel i ny allians

Riksidrottsförbundet och Folkspel blir partners med ett gemensamt mål – ge dagens idrottsledare möjlighet att vidareutbilda sig. Utbildningsprogrammet Eldsjäl 2.0 ska lanseras och erbjudas dagens idrottsledare i låldern 18–25 år

Folkspel och Riksidrottsförbundet har slutit avtal för samarbete kring "Ett stärkt ledarskap" som ingår  i ”Strategi 2025”. 

–  Att få verktyg för självreflektion och utvärdering är en viktig ingrediens i framtidens ledarskap, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

I Eldsjäl 2.0 ska en ny generation eldsjälar formas –tränare och ledare, där den avgörande förmågan är att möta varje enskild individ utifrån dennes förutsättningar och behov.  

SISU:s födelse, sjukdom och död

Det var tänkt att jag skulle vara mötesordförande vid Stockholms Idrottsförbunds och SISU Stockholms gemensamma stämma den 16 mars. I handlingarna läste jag plötsligt ueSISU:s dagordning:

”Styrelsens förslag om likvidering av SISU Idrottsutbildarna Stockholm inklusive förslag om disponering av SISU Idrottsutbildarna Stockholms överskott.”

Dessa s.k. likvideringar sker i samtliga RF- och SISU-distrikt under våren. Den sista spiken slås därmed i den kista som nu kommer att föra det en gång självständiga idrottens studieförbund SISU till den sista vilan. 

Vår glädje kände inga gränser, när SISU arrangerade den första stämman som eget studieförbund 1985. Ordförande blev Karl Frithiofson, också ordförande i Riksidrottsstyrelsen. Studieförbundet förste rektor blev utbildningschefen på RF, Bengt Wallin. Själv valdes jag också in i den första SISU-styrelsen. 

Idrottens dag lanseras

Under hösten genomförs Idrottens dag på över 30 platser runtom i Sverige. Det är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas nya satsning för att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.

Idrottens dag är även tänkt att vara en viktig mötesplats för ett samtal om hur vi tränar och tävlar idag och vad vi kan göra ännu bättre. Idrottens dag är också Sveriges bidrag till European Week of Sport, som är en del av EU-programmet Erasmus+ Sport.

Här är guiden till rätt idrottsutbildning

För den som vill utbilda sig för att arbeta med idrott finns en uppsjö av olika vägar att gå. Allt från SISU och Bosön till högskolor eller privatutbildningar. Kruxet är att kunna välja från ett allt större utbud.


Idrottsrörelsen har länge haft monopol på högre idrottsutbildning i Sverige. Många personer har gått via engagemang inom sin förening och därefter har förbundsutbildningar erbjudits inom till exempel ledarskap och administration.

Cruyff ny aktör

Sedan finns också SISU idrottsutbildarna och folkhögskolan på Bosön. För att bli antagen krävs bland annat dokumenterad idrotts- och ledarerfarenhet.

Att man tycker det verkar roligt att arbeta med idrott är inte tillräckligt.

Unik miljonsatsning tack vare Arvsfonden

Tack vare 2,1 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden inleds en unik satsning i Sverige. i3 är ett projekt som ska ge fler personer med funktionsnedsättning en möjlighet att vara aktiva inom idrotten.

Syftet är att skapa möjligheter för fler personer att bli en del av idrotten, som aktiva, ledare eller med idrotten som yrke och i vilken förening som helst. Här finns dolda resurser, helt enkelt. Och nu finns pengar att uppnå målet.

De ska få coachning   

- Utbildningar, anställningar, rekrytering och uppsökande verksamhet i en perfekt mix kommer att beröra många personer med funktionsnedsättning. Dessa kommer att coachas in på nya spännande spår, säger Per Olof Bergkvist,utvecklingskonsulent hos SHIF/SPK.

Sisu-kurs genomfördes i - Argentina

Sisu Idrottsutbildarna i Örebro län är i blåsväder. 19 personer flög till Buenos Aires på kurs för 300 000 kronor. ”Vi måste utveckla vår personal för att inte stanna eller backa i vår verksamhet”, säger ordförande Per Jansson.

Den 27 oktober lyfte planet, med 19 personer från Sisu idrottsutbildarna Örebro, till Argentinas huvudstad Buenos Aires. 

"Ett val av personalen"

- Det var ett val av personalen. Ambitionen är ju att folkbilda och då är det intressant med ett land som är annorlunda, där vi kan öka förståelsen och möta en annan kultur och ett annat statsskick, säger Thomas Eklund, utbildningschef i Sisu Örebro, till Nerikes Allehanda.

207 delegater på riksidrottsmötet

Två stämmor, 207 delegater, över 800 deltagare på en ö. Det är förutsättningarna för Riksidrottsmötet i Visby den 15-17 maj, där det blir en generalmönstring av idrottens beslutsfattare.

På RF:s kansli pågår förberedelserna och här uppstår ett gyllene tillfälle att utnyttja modern teknik. Sålunda kan de människor som inte är på plats följa händelseutvecklingen via www.rf.se. Där ska det i år finnas möjlighet att ta del av alla beslut, motion för motion, genom direktrapportering. På nätet finns även streamad live-TV direkt från mötessalen i Visby.