Här är guiden till rätt idrottsutbildning

För den som vill utbilda sig för att arbeta med idrott finns en uppsjö av olika vägar att gå. Allt från SISU och Bosön till högskolor eller privatutbildningar. Kruxet är att kunna välja från ett allt större utbud.
Calle Larsson vill kombinera marknadsföring och ekonomi med att plugga idrott. Foto: Freja Andersson


Idrottsrörelsen har länge haft monopol på högre idrottsutbildning i Sverige. Många personer har gått via engagemang inom sin förening och därefter har förbundsutbildningar erbjudits inom till exempel ledarskap och administration.

Cruyff ny aktör

Sedan finns också SISU idrottsutbildarna och folkhögskolan på Bosön. För att bli antagen krävs bland annat dokumenterad idrotts- och ledarerfarenhet.

Att man tycker det verkar roligt att arbeta med idrott är inte tillräckligt.

- Eftersom vi ägs av specialidrottsförbunden är eleverna redan inne i idrottsorganisationen. Hit kommer bara de som verkligen intresserar sig för idrott och friskvård in, säger Mattias Sjögren, rektor på Bosöns folkhögskola.

Därtill har Cruyff Institute i Stockholm tillkommit under senare år. Här erbjuds  en snabb och skräddarsydd väg till en andra karriär, där idrottserfarenheten utgör en viktig beståndsdel.

På Cruyff Institute i Stockholm har verksamheten pågått i drygt två år. Nyligen samlades både gamla och nya elever för en så kallade alumnidag på temat entreprenenörskap. Här pluggar många före detta elitidrottare som vill starta en ny karriär. Foto: Linda Langermo 

 

En annan aktör är Sport Campus Sweden vars utveckling har brutit ny mark.

- Vi gör vad många pratat och pratat om. Av våra många framgångsrika idrottare tävlade hela 32 på högsta internationella nivå 2012.

- Och, de strömmar till i allt större mängder, säger Willy Berggren vid Sport Campus Sweden.

Stort utbud

De senaste åren har villkoren ändrats och alternativen till idrottsrörelsens egna utbildningsinstanser har fullkomligen exploderat i mångfald.

En enkel sökning på Google resulterar i hundratals högskoleutbildningar inom sportmanagement, otalet instruktörsutbildningar och en hel del privata alternativ för att bli till exempel personlig tränare.

En av dem som valt den vägen är Calle Larsson, som pluggar sportmanagement på Södertörns högskola.

Här gäller en inriktning på företagsekonomi med inslag av marknadsföring, ledarskap och juridik samt idrottshistoria och föreningskunskap.

Mättad arbetsmarknad

Calle Larsson har ett stort idrottsintresse och har engagerat sig som ideell ledare för ungdomslag i både innebandy och golf. Men att välja någon av idrottsrörelsens utbildningar, som Bosön, var inget Calle Larsson fastnade för.

- Jag kollade upp Bosön, men tyckte att det var för mycket fokus på ledarskap. Jag ville ha ekonomi och marknadsföring också, förklarar han.

Den största skillnaden är att högskoleutbildningarna inte ställer krav på förkunskaper. Här gäller att söka på sina betyg och det krävs inget livslångt engagemang i styrelser för att bli antagen. Men Mattias Sjögren, rektor på Bosöns folkhögskola, ser inte bara fördelar i att fler kan utbilda sig inom idrotten.

- Det finns inte utrymme på arbetsmarknaden för alla som utbildar sig. För 20 år sedan var det vi och GIH som utbildade idrottare, idag är konkurrensen stenhård.

Många håller inte måttet

Problemet är att det det finns alldeles för många utbildningar som inte håller måttet, förklarar Mattias Sjögren.

Att arbetsmarknaden är liten oroar inte Calle Larsson. Han tror att det som hans utbildning ger är exakt det idrottsrörelsen behöver.

Som exempel nämner han alla klubbar som den senaste tiden stått på ruinens brant för att ekonomin har skötts för dåligt eller att de har svårt att hitta sponsorer och förmånliga avtal. Att föra in ett mer företagsekonomiskt tänk i idrottens värld tror han skulle vara en lösning på problemet.

- Utbildningen ger mig ett nytt perspektiv på idrottsrörelsen. Man måste ha mer professionalism ute i klubbarna, med avlönade och kunniga personer. En anställd sportchef borde ha någon form av utbildning inom till exempel ekonomi, resonerar han.

Ökad kommersialisering

Nu kommer alltså den nya generationens idrottsledare ut på marknaden. De har en annan syn på idrott än gårdagens förtroendevalda, den är mer affärsmässig och mer kommersiell. Det handlar om att hjälpa föreningen att bygga ett varumärke och hitta sponsorer till sin verksamhet.

- Vi går mot ett allt mer ”amerikaniserat” samhälle och så även idrotten. Den blir mer affärsdrivande i framtiden, även inom barn- och ungdomsidrotten. Den ideella idrotten kommer nog inte försvinna, men kan inte idrotten förhålla sig till utvecklingen finns risken att den tappar allt mer mark, anser Calle Larsson.

Kanske har förändringen redan inlett. Elitidrotten har länge präglats av professionalism och sponsorer, men som en konsekvens av utbildningsboomen är att även de ideella föreningarna gynnas.

Var och varannan förening har idag minst en anställd kanslist och arvoderade tränare. Som komplement till förbundens egna utbildningar och kurser erbjuds träningspass av ledare som ska utveckla barnens teknik, fysik och psyke eller samtal med processledare  för att förbättra klubbens image och ekonomi. Ofta står en privat aktör bakom och har inget med riksidrottsförbundet att göra.

Utbildning har blivit viktigare

Men de ökade utbildningsmöjligheterna har också bidragit till att trissa upp kraven inom branschen. Susanne Jidesten, personalchef på riksidrottsförbundet, förklarar att någon typ av utbildning kopplad till tjänsten man innehar är ett måste för att jobba på förbundsnivå.

- Men det är lika viktigt att man har erfarenhet och kunskap om hur idrotten och riksidrottsförbundet samverkar och fungerar, säger hon.

Susanne Jidesten är ursprungligen utbildad idrottspedagog. När hon utbildade sig fanns den på ett fåtal platser runt om i landet, idag finns massor med varianter av den.

Svårt att skilja på utbildningarna

Hon tycker att det stora utbudet medför vissa problem i svårigheten att särskiljas från varandra. Det skapar svårigheter för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

- Men en utbildning innebär alltid någon form av kunskap. Även om erfarenhet är värdefullt, skulle jag säga att för unga som ska slå sig in är en utbildning så gott som ett krav, säger Susanne Jidesten.

- Min erfarenhet är ändå att man måste ha med sig något mer, som erfarenhet från föreningsarbete eller specialidrottsförbund. För att jobba på riksidrottsförbundet är det en förutsättning att man förstår dess roll i den komplexa idrottsorganisationen, utvecklar hon.

Helheten viktig

Även Calle Larsson tror att hans föreningsengagemang kommer att hjälpa honom. Inte minst eftersom han har koll på hur en förening fungerar, och då även vad som inte gör det.

- Idag är det antingen engagerade eldsjälar, som inte har någon koll på till exempel ekonomi som verkar i en förening eller så är det personer med en ekonomiutbildning, men som inte kan ett skvatt om idrottens organisation. Jag tror det är viktigt att föra in båda perspektiven i framtiden, spår han.

Trots en utbildningsvåg är det svårt att komma in i idrottsrörelsen utan det ideella engagemanget. Samtidigt är ett ideellt engagemang inte tillräckligt, för att få en anställning inom idrottsrörelsen, något mer måste till.

- Men det viktigaste i slutändan är hur man är som person. Har man en vilja att hela tiden utvecklas och lära sig, oavsett utbildning eller erfarenhet, är man som klippt och skuren att arbeta hos oss, avslutar Susanne Jidesten.

Freja Andersson

Fakta

Idrottsutbildningar

Idrottsvetenskapligaprogrammet:
Mittuniversitetet

Psykologprogrammet inriktning idrott:
Umeå universitet

Sportmanagement:
Malmö högskola

Fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv samt coaching och Sport Manangement:
Linnéuniversitetet

Idrottstränarprogrammet:
Högskolan Dalarna

Hälsa och wellness:
Karlstad universitet

Management in sport and recreation:
Örebro universitet

Hälsovetare:
Högskolan Väst

Organisationsledare:
Bosöns folkhögskola

Hälsocoach PT och GTI:
Lillsveds folkhögskola

Fotbollstränare högre utbildning:
Eslövs folkhögskola

Sport Management:
Dalarnas Högskolor

Hästskötarkurs:
Hästsportens folkhögskola

Idrottsutveckling:
Katrinebergs folkhögskola

Eventledare:
Lillsveds folkhögskola

Friskvårdslinje:
Molkoms folkhögskola

Sportmarknadsförare:
Caddie Sports and buissness

Idrottsnutrition:
Paulúns näringscenter

Verksamhetsledare:
Skellefteå kommun – yrkeshögskolan

Cruyff Institute

Sport Campus Sweden

Fotnot: observera att detta är ett urval av utbildningar, flera institutioner kan bedriva samma typ utav utbildning. Urvalet är slumpartat och syftar inte till att gynna någon speciell utbildning.

Magnus Gustavsson (inte verifierad)

tis, 2013-04-09 08:21

1. idrotts-utb

Problemet med idrotts-utb är just RFs personalchefs syn på att anställa någon. "Men det viktigaste i slutändan är hur man är som person. Har man en vilja att hela tiden utvecklas och lära sig, oavsett utbildning eller erfarenhet, är man som klippt och skuren att arbeta hos oss, avslutar Susanne Jidesten." personen formas väl och utvecklas väl i utbildningssituationen men idrotten faller ständigt tillbaka till personkult snarare än meriter (ej idrottsliga) och utbildning. Därför borde kanske högskoleutbildning vara mer eftersträvansvärt inom idrottsrörelsen.

Jonas (inte verifierad)

tis, 2013-04-09 11:00

2. Läste vi samma artikel Magnus?

Jag läste hennes uttal såhär: 1: utbildningskrav 2: insikt i idrottens organisering 3: utvecklingsfokuserad Ja, man tolkar ju som man vill. Högskoleutbildning i all ära, idrotten behöver mer och annat. Ökade kostnader till flera anställde höjer ju inte kvalitén och håller nere kostnaden för den aktiva. Marknadsanpassning är eftersträvningsvärd inom vissa områden, men inte den ultimata lösningen på alla områden. Den lilla detaljen verkar ha gått högskolorna förbi när de kombinerar idrott och ekonomi.

Mattias Sjögren (inte verifierad)

tis, 2013-04-09 16:13

3. Alternativ till högskola!?

Kul att den utmärkta skriften IA engagerar sig i frågan. Sedan underlaget gjordes har mycket hänt här på Bosön. Nu har vi alternativet med mycket ekonomi och andra mer administrativa kompetenser i kursplanen. Å andra sidan har vi skapat en mer renodlad tränarutbildning, vilket inte framgår i IA's sammanställning. Högskola kan också vara bra...men inte för alla!Läs mer på www.bosonifhs.se

patrik (inte verifierad)

tors, 2013-04-11 15:45

4. Dalarna

Sport Management-programmet i Dalarna har ni missat. Mkt bra utbildning.

Aldrig någonsin har en svensk idrottstrupp med damer backats upp så massivt och till priset av så många miljoner. EM-slutspelet för damer innebär en jättesatsning från Svenska Fotbollförbundet och innebär en upptrappning till rekordnivåer. Men målet är också att erövra ett EM-guld och nå mångmiljonutdelning från Uefa.

Idrotts-Sverige förändras. Vissa sporter ökar i antal utövare, värre är att flera tappar medlemmar. Dessutom förfaller många idrottsplatser och hallar, ett stort antal är i bedrövligt skick.

Men det finns också ett nytt idrotts-Sverige. Som i Sjötorp, samhället vid Vänern där Göta kanal börjar eller slutar.

Elless idrottsförening är modellen för framtiden.

 

I dag startar vår artikelserie om anläggningar

Söndag 3 juli startar Gotland Runt och föregås av tre dagars festligheter vid Wasahamnen på Djurgården, där 75 000 besökare väntas. Tävlingsarrangören KSSS, Kungliga Svenska Segel Sällskapet, ser behovet av fler gästhamnsplatser i centrala Stockholm och framför allt på Djurgården. Klubben är beredd att investera långsiktigt i en ny gästhamn. 

– Drömmen är invigning lagom till vårt 200-årsjubileum år 2030, säger Stefan Rahm, klubbdirektör på KSSS.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Göteborgsföretaget More SPACE tecknar samarbetsavtal med SVT Sport  och växer som ett av landets ledande sponsorföretag.

Det handlar om ett mycket eftertraktat avtal.  More SPACE blir SVT:s partner i minst tre år och får ansvaret  för att sälja programsponsring till SVT:s stora sportevenemang till och med december 2025.

Totalt handlar det om 19 stora sportevenemang med allt från Friidrotts-VM till Fotbolls EM för damer, Fotbolls VM för herrar, Junior VM i ishockey samt Vinterstudion med världscupen i Skidskytte och Ski Classics

Regeringen föreslår flera åtgärder som förstärker arbetet mot matchfixning. Förändringar som innebära ökade möjligheter att stoppa de som förstör idrotten. Samtidigt ska spelbolag tvingas att dela information vid misstanke om matchfixning.

Kampen om idrott i tv hårdnar. Många aktörer vill  in här.  Senast - ett unikt avtal mellan Expressen och klubbarna i Hockeyallsvenskan – minst 50 matcher ska sändas på försäsongen. Expressen har köpt rättigheterna till ett paket. 

Avtalet är möjligt genom ett samarbete mellan Expressen, Spring Media och klubbarna i Hockeyallsvenskan.

Vissa går mot strömmen.  Som Jonas Jerebko, basketstjärnan. Lagom som ishockeyspelare och fotbollsspelare flyr Ryssland skriver han ett nytt kontrakt med CSKA Moskva, vilket innebär, förstås, att han måste bo i den ryska huvudstaden! Men nu har en sponsor därför hävt ett kontrakt. Och på torsdsgen slog också Basketbollförbundet lartm och stänger av honom från landslagsspel.