utvärdering

Styrkor och svagheter i elitidrott ska utvärderas

Centrum för idrottsforskning har gett danska Idrottens Analysinstitut (Idan) i uppdrag att granska det svenska elitidrottssystemet och dess styrkor och svagheter, ur ett nordiskt perspektiv. Uppdraget är en del i CIF:s regeringsuppdrag att genomföra en fördjupad analys av förutsättningarna för att bedriva elitidrott i Sverige.

Idrottens Analysinstitut (Idan) i Danmark har lång erfarenhet av att utvärdera konkurrenskraften inom dansk elitidrott. Nyligen gjorde Idan även en undersökning av förhållandena i Finland. Nu har alltså turen kommit till Sverige.

– Att kontakta Idan för detta uppdrag kändes naturligt, med tanke på de tidigare arbeten som genomförts inom området. Det ska bli spännande att följa arbetet och ta del av slutrapporten. Rapporten kommer att bida till förståelse och utvecklingen av svensk elitidrott, säger Christine Dartsch Nilsson, föreståndare på CIF.

Olympiska och paralympiska i fokus

Utvärderingen ska i första hand att fokusera på olympiska och paralympiska idrotter. Men även idrotter som inte finns på OS-programmet men som är särskilt utmärkande för Sverige, till exempel bandy.

Forskare studerar idrottens värde

Vad visar egentligen evenemangsforskningen om effekten av stora idrottsevenemang? Under Almedalsveckan presenteras och debatteras färska resultat från studier av alpina-VM och skidskytte-VM i Åre och Östersund.

− Världsmästerskapen i Åre och Östersund gav oss en enastående möjlighet att titta på de samlade effekterna som flera stora evenemang kan ha på en region. Vi har kombinerat sociala och ekonomiska mätmetoder för att kartlägga evenemangen ur ett regionalt hållbarhetsperspektiv, säger Martin Wallstam, doktorand på turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet.

Martin Wallstam forskar om evenemang som verktyg för regional utveckling och i ETOURs undersökning har intressenter från näringsliv, offentlig sektor och lokalsamhället intervjuats. 

"Möjligheter, men stora risker"

Anders Ericsson, Kristof Vogel Sten Söderman, Magnus Berglund, Björn Anders Larsson, Håkan Bång. Sex krönikörer i Idrottens Affärers expertpanel som synar skid-VM i Falun ur ett ekonomiskt och strategiskt perspektiv.

 

Var och en besitter specialkompetens inom ekonomi, sport marketing, event. De, om några, vet hur sportindustrin fungerar och var möjligheter respektive risker finns.

Så här tycker de om VM:

Mötesplats för nya och gamla 

En egenskap hos idrottsevenemang som blev väldigt tydlig under VM är förmågan att skapa och förbättra viktiga företagsrelationer – oavsett om det är till konsumenter, andra företag eller till anställda.