Värdegrund

AIK och Gozzi bakom unikt dokument

Nu kan alla Sveriges idrottsföreningar använda sig av en digital utbildning för att jobba med sin värdegrund. Den digitala utbildningen anpassas efter olika ålderskategorier och är helt utan kostnad. Dokumentet är framtaget av AIK Hockeys Anders Gozzi och digitaliserad av Sveriges Bryggerier.

 Anders Gozzi, projektledare i AIK Hockey, fick i uppdrag att skapa en utbildningsplan för en värdegrundsarbetet. Den skulle gälla för samtliga lag – från knattelag upp till A-lag, ledare, tränare och övrig personal. Utbildningen som fick namnet ”Mitt bästa jag” och bygger på föreningens värdeord – attityd, ansvar och respekt.

– Först tog vi fram den på papper men genom samarbete med Sveriges Bryggerier fick vi möjlighet att digitalisera materialet. 

Måste våga ifrågasätta idrotten

Föreningsidrotten har en rad svagheter som framförallt påverkar barn och unga negativt. Men det törs vi inte prata om.

 

Att idrotten har stor betydelse i unga människors liv stämmer väl överens med vad de flesta av oss anser samtidigt som forskningen bekräftar detsamma. Om våra idrottsföreningarna gör ett gott arbete för att förbättra möjligheterna för alla barn och ungdomar att idrotta råder det delade meningar om. 

Många blir provocerade

Det är näst intill omöjligt att inte provocera människor genom att diskutera fakta, utifrån perspektivet, eller snarare faktumet att föreningsidrotten har en rad svagheter som framförallt påverkar barn och unga negativt.

Hon är en av många kunder...

 

Det pågår sedan länge ett omfattande värdegrundsarbete inom idrotten. Som total på nationell nivå, distriksnivå och i alla 20 000 föreningar handlar det om tusentals människor som arbetar hårt med att se till att all verksamhet och alla deltagare följer den värdegrund om etik, moral, människans lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, antimobbing och antirasism.

Där finns också en människa

 

Det finns en människa som just nu förmodligen mår väldigt dåligt. Har man stöttat henne innan, skall man lyssna länge innan man kastar henne för vargarna på temat att det inte gör något för hon är tjej, har mörk hy och inte kan ses som svensk.

Vi har åter en dopad svensk idrottare. När jag har studerat kommentatorsfält och läst journalisters och krönikörers texter så får jag en magkänsla som gör att jag inte mår bra.