golfklubbar

Sigtuna, ett lyckat exempel från golfen

Ängsmark och betesmark brukar ibland kallas för Nordens tropiska regnskogar eftersom de innehåller en så stor artrikedom – dessutom är de kanske det mest svenska landskapet vi har. Svenska golfklubbar arbetar kontinuerligt med att skapa ett rikt växt och djurliv (biologisk mångfald) och golfbanan liknar i många fall den värdefulla svenska ängsmarken. Nu minskar klubbarnas medel till lokalt naturvårdsarbete. Vem tar ansvar för den fortsatta utvecklingen?

I det jordbruk vi driver dag, med minskat antal betesdjur, har ängs- och betesmarker minskat drastiskt och aldrig varit mindre än nu. En äng kan innehålla upp till 50 arter per kvadratmeter, lika många som i regnskogen. Att vårda ängarna i Sverige är en insats som bromsar förlusten av biologisk mångfald. 

Beredda att ta ansvar

Vi inom golfen, andra idrotter – främst utomhusidrotter – samt friluftslivet älskar naturen och vill ta ansvar för att bidra till att bevara och utveckla ett rikt växt och djurliv i det svenska landskapet. 

Golfklubbarna ökar intäkterna

Golfklubbarna tjänar pengar. Greenfee-intäkterna går upp när vädret gynnar en runda, om det så är 9 eller 18 hål, och ger stunder av fika eller mat på banornas restauranger.

 

Golfen har medvind. Bra väder med omväxlande sol och uppehåll innebär att många ändå vill testa dagsformen när åtskilliga har semester.

Henrik Stensons historiska seger i The Open har också sin betydelse i form av inspiration.

Rekordvecka

Under sista veckan i juli noteras ett rekordstort antal bokade golfronder. Nära 412 000 bokade sällskapsronder är årets högsta notering.

Fler människor gillar golf igen

I hundra år, 1904-2004, ökade antalet medlemmar i svenska golfklubbar. Just 2004 registrerades 554 293 spelare, sedan försvann uppemot 75 000 spelare – tills nu. Nu visar siffror att trenden kan brytas i år.

 

Golfen hade sin mest expansiva period 1980-2000 då 149 banor blev till 393 och antalet spelare växte från 88 400 spelare till 477 000 spelare. 2004 var det som flest spelare, 554 293, men sedan har det skett ett markant tapp.

Joakim, ingen typisk golfnörd...

Är det någon som är golfnörd så är det Joakim Sabel. Som nybörjare, juniorlandslagsman, proffs, tränare och entreprenör har han gjort hela resan. Från 50-talet då ungdomar stoppades från att vara medlemmar i klubbar, expansionen, tvärstoppet och till dagens påtvingade affärstänk.Joakim Sabel valdes tidigare i år till ordförande i Föreningen Sveriges Golfanläggningar. Samtidigt skedde ett namnbyte och på årsstämman betonades att  numera vill man även bjuda in anläggningar som inte enbart är privatägda ”då ett flertal av dagens golfanläggningar har affären Golf i fokus.”

- Just det, affärer, det är det enda som gäller, se möjligheter hos sig själv och andra, betonar Joakim Sabel.

Kvinnornas golftidning satsar

Med ny chefredaktör storsatsar golftidningen Red Tee, bland annat genom att lyfta fram fler kvinnliga entreprenörer i tidningen. Ett utökat samarbete med Sveriges golfklubbar ska ge nya prenumeranter och dubbla upplagan.

Golftidningen Red Tee har funnits sedan 2004 och förra året fick tidningen en ny chefredaktör, Lille-Ba Richthoff. Under 2011 sker en nysatsning med ny form och vässat innehåll. Dessutom utökas samarbetet med Sveriges golfklubbar för att få värva nya prenumeranter.