styrelser

Få förbund redovisar arvoden

En granskning av öppenheten inom svensk idrott visar brister, rapporterar Centrum för idrottsforskning (CIF). Få förbund lever upp till idrottsrörelsens egen etiska kod. Två tredjedelar saknar öppen redovisning av  exempelvis arvode till styrelseledamöter.

Det är en form av hemlighetsmakeri som är djupt rotad bland klubbar och förbund. Som en tradition i styrelser och bland nya ledare, de ärver beteendet och gamla former och består, Man håller fast vid tidigare former och rutiner i hög grad. 

Det är en viss form av hemlighetsmakeri, om än inte medvetet. Men det finns faktiskt en särskild kod som Riksidrottsstyrelsen inrättade 2021 i syfte att uppnådemokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar.

– Det pågår ett viktigt arbete inom idrottsrörelsen för ökad transparens. Det främjar demokratiska beslutsprocesser och stärker trovärdigheten, säger Lina Wahlgren, utredare på Centrum för idrottsforskning.

Idrotten kan bli mer trovärdig

Lina Wahlgren betonar

- Studienvisar att vissa förbund har kommit längre än andra,

Valberedningens arbete underskattas

Det är fortfarande ett gubbvälde med många äldre män i styrelsen, skriver Janne Åkerblom och funderar på varför det är en övervägande del erfarna män i idrottsstyrelserna, valberedningarnas makt och att det finns ett behov av mentorprogram för att få in och lära upp in fler yngre styrelseledamöter.

Det är ju knappast en överraskning för dig som läser det här, men jösses vad många vita män – ofta äldre – det sitter i Sveriges styrelser. Under årsmötenas högsäsong, våren, var jag med på nio årsmöten, dels i näringslivet, dels (och främst) i olika idrottssammanhang. Så låt oss kalla det för empiriska studier, även om det naturligtvis inte är någon vetenskaplig redogörelse.

Inte de bästa som väljs

 

Idrotten och val blir man aldrig klok på. Det skall sitta någon från Norrland, rätt antal kvinnor och de stora distrikten skall ha fått in sina kandidater... Kompetens räknas inte.

Identitetspolitiken firar ständigt nya triumfer och det skadar utvecklingen. Normalt sansade Göteborgs-Posten föreslår i en ledare att vi måste få in fler pensionärer i riksdagen eftersom andelen pensionärer i riksdagen inte motsvarar andelen pensionärer i riket.

Kvinnor vill, men villkoren styr

 

Att ta på sig det omfattande arbete som en plats i en förbundsstyrelse innebär kan inte baseras på vilket distrikt man kommer ifrån, kön, ålder, etnicitet och liknande. 

Riksidrottsstyrelsen har satt ned foten. Till riksidrottsmötet 2017 kommer förslaget att ett specialförbund skall ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser annars minskas bidragen från RF.

Det tycker jag är dumt.