Utbildar flickor i Kapstaden

Team SCA-satsningen har medfört lokala CSR-projekt kopplade till hälsa och hygien. Bland annat har unga flickor och kvinnor fått utbildning om hygien och menstruation i en av Kapstadens kåkstäder, berättar Gabriella Ekelund, chef för SCAs koncernvarumärke.

Detsamma gäller i Sanya, Kina. Dessutom donerar SCA trädplantor och har genomfört trädplanteringsprojekt på de flesta av stoppen under Volvo Ocean Race.

- Det viktigast av allt är dock att vårt kvinnliga team redan har inspirerat många världen över. Vi får kontinuerligt e-post och meddelanden på våra sociala medier där människor berättar hur Team SCA hjälpt dem att våga tro på sig själva och sina drömmar - och att målmedvetenhet lönar sig.

Kommer vi att märka av CSR-arbetet vid målgången i Göteborg på något sätt - och i så fall hur?

- Planeringen inför kommande stopp liksom målgången i Göteborg är i full gång. Överlag kommer upplägget att likna de vi haft vid tidigare stopp – aktiviteter i och kring vår paviljong kopplade till CSR-aktiviteter inom hälsa och hygien samt trädplantering, liksom möten med kunder, medarbetare och allmänheten.

Elva kvinnor på jorden-runt-segling: varför?

- SCA har genomgått stora förändringar de senaste åren med en rad förvärv och avyttringar runt om i världen. Idag är SCA ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Många människor känner till och använder våra produkter under varumärken som TENA, Tork, Libero, Libresse och Edet, men känner inte alltid till att det är SCA som står bakom. Vårt deltagande i Volvo Ocean Race spelar en viktig roll i denna förändringsresa, för att öka kännedomen och uppfattningen om SCA, säger Gabriella Ekelund och fortsätter:

- Genom att låta vår besättning bestå av kvinnor möjliggör markandsföringsplattformen att vi kan stötta kvinnor, så att de kan delta på en arena som normalt varit reserverad för män. Många kvinnor har länge velat, men inte fått chansen, att delta och det här är första gången på över ett decennium som ett kvinnligt team deltar i Volvo Ocean Race. Genom vår uppbackning får Team SCA samma möjligheter att lyckas i tävlingen som männen. Det här uppskattats stort av både de professionella seglare som utgör Team SCA, men även av en bredare allmänhet som inspireras och motiveras av vår satsning med Team SCA.

Hur ser den globala varumärkesstrategin ut för SCA?

- Det blir viktigare och viktigare för konsumenter idag att känna till företaget bakom de varumärken och produkter som man kanske köper och använder till vardags. Man vill veta att de är producerade på ett ansvarsfullt sätt. Därför är det viktigt för SCA att bli mer känt.

Team SCA har en lång resa framför sig – hur gör alla som vill följa tävlingen?

- Vi erbjuder flera möjligheter – först och främst teamsca.com, men teamet träffas också via sociala medier, såsom Facebook och Instagram. 

"Det viktigast av allt är att vårt kvinnliga team redan har inspirerat många världen över", framhåller Gabriella Ekelund, chef för SCA:s koncernvarumärke.