Av och för föreningarna

Hans Sahlin har stor del i historien om Bingolotto. Han har också en erfarenhet av spelbranschen och har starka åsikter om den nu aktuella spelreformen. Läs här hans krönika! 

 

Krönika: Någonstans tror jag vi alla är stolta över det yrke vi har, att vi känner att vår dagliga gärning är betydelsefull och bidrar. Själv är jag oerhört privilegierad det avseendet. Man kan med fog påstå att Folkspel är lite typiskt svenskt och bedrivs på det vis som många nog vill ha det på sin arbetsplats. 

Det sitter ingen privat klippare och blir rik på det vi gör. Däremot kommer det miljontals andra tillgodo. 

Vi ger landets föreningar växtkraft

Folkspel ägs av ungefär 70 riksorganisationer, 35 000 föreningar och 5 miljoner medlemmar och vår uppgift är att ge dem förutsättningar för en så bra verksamhet som möjligt. Vi gör det genom Bingolotto, Sverigelotten och ytterligare några lotterier.

Vår devis är att ”Ge landets föreningar växtkraft”. 

Med tanke på att vi sedan starten 1991 har bidragit med 16 miljarder kronor (ja, du läste rätt) känns den hyggligt relevant i sammanhanget. Och kanske den största anledningen till den stolthet vi som arbetar med det här känner.

I en tid då mycket förändras

Det kan knappast ha undgått någon att vårt föreningsliv för en daglig kamp för sin överlevnad. 

Medlemmarna blir i många fall färre, vilket minskar intäkterna. De så kallade eldsjälarna blir tyvärr allt färre. Bördan för de som sliter för sin klubb blir allt tyngre och mer omfattande.

Jag säger inte att så är fallet, men min uppfattning är att vi människor i det moderna samhället tar allt större ansvar för oss själva och mindre för andra.

Så många värden

Min farhåga handlar inte om att vi kanske aldrig mer får fram någon mer Björn Borg, Carolina Klüft eller Zlatan Ibrahimovic. För det kommer att ske, den drivkraften och begåvningen finns hos ett antal och tar dem dit de vill, oavsett uppbackning eller stöd.

Min stora oro är däremot för att de mjuka värden som exempelvis idrotten står för allt mer försvinner.

Att fostra goda samhällsmedborgare.

Hälsoaspekten.

Gemenskapen, solidariteten, ansvaret.

Integrationen.

Öppna dörrar måste gälla

Inte minst det sistnämnda är i mina ögon en livsviktig del i den onda värld som drabbat och drabbar oss. Vårt föreningsliv är de som tar störst ansvar i många av de frågor som just nu överskuggar alla andra. Där kan unga tjejer och killar snabbare än någon annanstans komma in i ett sammanhang. 

Eller det vi så vackert kallar integration.

Där lär de sig språket, där träffar de andra ungdomar, där får de en betydelse, där får de möjlighet till den fysiska aktivitet som är en viktig del för att må bra i vardagen.

För föreningslivet är det helt enkelt ett naturligt val att öppna de dörrar som i många andra situationer är stängda alldeles för länge.

Ta tillvara pålottförsäljningen

För att kunna bibehålla den verksamhet som kommer så många till godo krävs resurser, ett ord som i min värld kan ersättas med det verktyg som går under benämningen pengar.

Fick en fråga – i egenskap av min position på Folkspel – om hur jag ser på föreningslivet om tio år. Utifrån min yrkesroll ser jag det som ytterst angeläget att den omreglerade spelmarknaden vi står inför verkligen tar hänsyn till och värnar om den hävdvunna verksamheten, det vill säga lottförsäljning, som bygger på självfinansiering utöver bidrag.

Den svenska spelmarknaden ska vara förbehållen Sveriges ideella organisationer. Vi får inte låta det svenska föreningslivet lida av en omreglerad spelmarknad där börsnoterade bolag från utlandet kommer in och tar av den kaka som så väl behövs på annat håll.

Föreningslivet är till för oss.

Vi är till för föreningslivet.

Hans Sahlin, VD, Folkspel