"Dags att idrotten tar för sig"

 

Krönika: Nu när en omreglering av svenska spelmarknaden närmar sig med stormsteg är det verkligen hög tid att idrottsrörelsen markerar revir och tar för sig för att säkra sin framtida finansiering.

Huggsexan om existerande och framtida produkter har redan börjat och aktörer har antytt att köpa loss produkter från vårt gamla monopol Svenska Spel. Uppenbart vore ju ur ett samhällsperspektiv att detta skulle skötas av främst idrottslivet och de andra ideella aktörerna. 

Saknar initiativ från idrotten

Det mest rättvisa är att inte sälja dessa produkter utan bara stänga ner dem så att de ideella aktörerna kan växa organiskt och på samma villkor.

Jag saknar ett samlat initiativ från idrottslivet som via Idrottens Spel och Folkspel har alla möjligheter att skapa framgångsrika verksamheter via nya förutsättningar efter en omreglering. 

Man kan ju tycka att idrotten åtminstone skall se till att få betalt för de prestationer man gör för att kunna bedriva alla sportspel. 

Svenskt föreningsliv åläggs allt mer skyldigheter att arbeta med integration av alla de slag som givetvis är jättebra. Men viktigt är då att se till att man säkrar resurser för att långsiktigt se till att fullfölja detta samt samtidigt, för folkhälsan, se till att vi rör på oss genom hela livet. 

Se till att säkra möjligheterna!

Nu finns verkligen chansen att säkra framtida resurser och inte bara de smulor som Svenska Spel spritt ut för att profilera sig som ett stöd för idrotten. 

De rent kommersiella avtal som betalats via sponsoravtal öronmärka enbart för eliten i de stora sporterna är givetvis bra för just de mottagarna som får tillgång till de pengarna. Problemet är att det bara är den absoluta eliten som gynnas och dessutom stoppas föreningarna restriktioner från många möjligheter till intäkter via restriktioner. 

Svenska Spel har via Gräsroten delat ut 50 miljoner som i och för sig är bra. Men beloppet är bara knappt 0,2 procent av deras omsättning samtidigt som vi andra ideella spelbolag har ett krav på att lämna 20 procent av omsättningen till våra förmånstagare. 

Men åter, nu har idrotten verkligen chansen att skapa en möjlighet att långsiktigt och tryggt säkra sin verksamhet. Så ta den!

Matz Wallander, vd Idrottens spel