"Svenska Spel sprider bara ut smulor"

 

Krönika: Nu när en omreglering av svenska spelmarknaden närmar sig med stormsteg är det verkligen hög tid att idrottsrörelsen markerar revir och tar för sig för att säkra sin framtida finansiering.

Huggsexan om existerande och framtida produkter har redan börjat och aktörer har antytt att köpa loss produkter från vårt gamla monopol Svenska Spel. 

Uppenbart vore ju ur ett samhällsperspektiv att spelande ska skötas av främst idrottslivet och de andra ideella aktörerna. Det mest rättvisa är att inte sälja dessa produkter utan bara stänga ner dem så att de ideella aktörerna kan växa organiskt och på samma villkor.

Idrotten måste agera!

Jag saknar ett samlat initiativ från idrottsrörelsen som via Idrottens Spel och Folkspel har alla möjligheter att skapa framgångsrika verksamheter i de nya förutsättningar efter en omreglering. 

Man kan ju tycka att idrotten åtminstone skall se till att få betalt för de prestationer man gör för att kunna bedriva alla sportspel. 

Svenskt föreningsliv åläggs allt mer skyldigheter att arbeta med integration av alla de slag och där många givetvis är jättebra. Men viktigt, för att inte säga avgörande, är att säkra resurser till idrotten för att arbetet ska kunna ske långsiktigt. Att förbund och klubbar därmed kan fullfölja åtaganden samtidigt som de jobbar för folkhälsan och ser till att vi rör på oss genom hela livet. 

Här har ni chansen

Inför den nya spelregleringen finns verkligen chansen att säkra framtida resurser och inte bara lita till de smulor som Svenska Spel spritt ut för att profilera sig som ett stöd för idrotten. 

De rent kommersiella avtal som betalats via sponsoravtal öronmärka enbart för eliten i de stora sporterna är givetvis bra för dem som får tillgång till dessa medel. Problemet är att enbart den absoluta eliten har fått ta del av miljonerna.

Sponsoravtalen med Svenska Spel har via restriktioner hindrat föreningarna från många möjligheter till ytterligare intäkter. Svenska Spel har via kampanjen Gräsroten delat ut 50 miljoner.

Det är bra, men beloppet är knappt 0,2 procent av bolagets omsättning samtidigt som vi andra har ett krav på att lämna 20 procent av omsättningen till våra förmånstagare. Av något skäl som ingen riktigt förstår eller vill acceptera.

Nu har idrotten verkligen chansen att säga ifrån, att påverka och at skapa en möjlighet att långsiktigt och tryggt säkra sin verksamhet. Så ta den!

Matz Wallander, vd Idrottens Spel