Riksidrottsforum

"Ändå stark förväntan i idrotten"

RF höll generalmöte i helgen. 300 beslutsfattare samlades för Riksidrottsforum i Stockholm.

71 specialidrottsförbund och dess generalsekreterare, ordföranden och medarbetare lockades och hade ett späckat program med frågor runt både dagen och morgondagen. Till kvällens middag kom också nye idrottsministern, Jakob Forssmed.

”Vår resa mot 2025 – hur långt har vi hunnit?”. Det var en samlingsrubrik på alla frågeställningar.

Men där fanns även ämnen som ”Elitidrotten nu och i framtiden”  ”att leda i komplexitet”.

Många positiva ändå

Årets Riksidrottsforum  fick en en mer positiv karaktär än förväntat med tanke på årens vedermödor med covid och krig i Euroa som har försämrat villkoren för idrotten.

Vi ansvariga står vid ett vägskäl

De senaste åren har idrottsrörelsen utsatts för prövningar. Vem hade kunnat tänka sig en pandemi och den påverkan den utsatte oss för? Därefter en omvärld med oro och krig i vårt närområde. Nu en kommande vinter med höga elpriser där många idrottsföreningar känner press för vad det kommer kosta och vad det kan medföra i form av minskade antal aktiviteter eller i värsta fall nedstängning. 

Då finns det all anledning till att höja blicken och försöka se in i framtiden. Jag minns när vi gemensamt fattade beslut om Strategi 2025. Vi närmar oss slutfasen där vi ska ge allt i riktning mot målen. Men det är klart att det är tufft efter en pandemi som orsakat revor. 

51-procentsregeln på väg bort

Idrottsrörelsen har tänkt om och är berett att riva upp beslutet kring det så kallade 51-procentskravet vid bolagisering. Vid Riksidrottsforum avslöjades att en utredning förordar att de enskilda förbunden ska själva besluta om bolagiseringsregeln.


Vid Riksidrottsmötet i Uppsala 2011 ville en majoritet av specialidrottsförbunden rösta ner alla förslag på förändring av 51-procentsregeln.

Sköt bara upp beslutet

Då kom Lars Liljegren, ordförande i Svenska fäktförbundet, och Lars-Åke Lagrell, då ordförande i Svenska fotbollförbundet, till förslaget om att göra en utredning och det gillade delagaterna.

Egentligen var det bara en fråga om att skjuta upp beslutet.

500 idrottsledare samlas för rannsakan

Vad står svensk idrott inför och vilka val måste vi göra föra att nå visionen svensk idrott - världens bästa? På helgens Riksidrottsforum i Malmö ska 500 personer diskutera idrotten i framtiden, om nya krav från en omvärld som ställer nya krav.

I helgen, 12-14 november, samlas representanter från hela Idrottssverige i Malmö på Riksidrottsforum för att prata om framtidens möjligheter, utmaningar och hot. Hur får vi tillgång till anläggningar och miljöer för både organiserad och spontan idrott, hur kan vi utnyttja nya kommunikationsvägar hur vill vi att idrotten verksamhet ska se ut och organiseras?