Tack för det stödet

Ibland finns det vänner även bland dina fiender.

Upptäckte det alldeles nyligen.

Lika oväntat som välkommet.

Har under veckan bland annat roat mig med att läsa en opinionstext i Dagens Samhälle, författad av Gustaf Hoffstedt. Han är generalsekreterare i BOS (Branschföreningen för Onlinespel). Inledningsvis får jag börja med att uttrycka min sympati för det stöd vi får av en aktör som man vanligen kanske skulle kunna kalla för en motståndare och utmanare i vårt uppdrag i att generera så stora överskott som möjligt till vårt föreningsliv.

Så rätt det bara kan bli

Hoffstedt skriver nämligen, apropå ett önskemål från bland annat Riksidrottsförbundet och dess ordförande Björn Eriksson om att Folkrörelselotterier (där vi på Folkspel ingår) ska ha monopol på online bingo, följande:

”Folkrörelselotterierna har däremot aldrig bedrivit online bingo. Bingospel online kan inte lagligen tillgodoses av aktörer med svenska tillstånd eftersom tillstånd till bingo med stöd av Lotterilagen endast kan ges för landbaserad bingo. De tillstånd till bingoliknande spel online som Lotteriinspektionen gett avser egentligen lotterier, med den för lotterier lagstadgade begränsningen av återbetalningen på 50 procent.”

Inte ett fotfel i det påståendet utan helt korrekt. Och det är precis det som är poängen.

Det handlar om hävdvunnen verksamhet, det vill säga inkomst från en självständig näringsverksamhet, om inkomsten till huvudsaklig del kommer från verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

Enligt förarbetena till inkomstskattereglerna räknas till sådana verksamheter exempelvis anordnande av bingo och andra lotterier.

Lotteribingo mot casinobingo

Jag brukar benämna det vi bedriver digitalt för ”lotteribingo” och vad exempelvis kommersiella Maltabaserade intressenter håller på med för ”casinobingo”.

Det är i mina ögon två helt skilda världar.

Vi finns till för föreningslivet.

Såväl idrottsrörelsen, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, handikapprörelsen och andra mindre rörelser i det civila samhället har under årtionden finansierat stora delar av sin verksamhet med intäkter från spel och lotterier. Detta har varit viktiga komplement till medlemsavgifter och bidrag från stat, landsting och kommuner.

Ingen kan väl på allvar tro att vinstdrivande bolag kring Medelhavet har samma genuina intresse för bandyns framtid i Hälsingland, fotbollen i blågula förorter eller att svenska barn behöver röra på sig i betydligt högre grad.

Dessutom har inte online bingo tidigare varit en stor fråga för dessa utlandsbaserade och privatägda bolag. Snarare en försumbar produkt som omsatt mindre än 1,6 procent av den totala europeiska oreglerade marknaden och kring två procent av den svenska marknaden.

Inför den stundande licensordningen låter det plötsligt annorlunda.

Jag påstår att det nyvaknade intresset i förlängningen enbart handlar om att rekrytera nya kunder till det betydligt mer riskfyllda casinospelet.

Återbetalningsnivå om 50 procent – obegripligt

Än mer övertygad blir jag då de lockar med en återbetalningsnivå långt, långt över de 50 procent som de reglerade och ideella lotteriaktörerna erbjuder.

I den bedömning som gjorts av spelutredningen sägs att regleringen av spelformer bör ge utrymme för anpassningar och krav i relation till hur riskabel varje spelform bör vara. Casinospel klassificeras som en produkt med mycket hög risk för spelmissbruk och risken att utveckla ett spelmissbruk då man går från bingo-on-line till Casinospel är dubbelt så stor.

Så återigen, tack Gustaf Hoffstedt.

Du har helt rätt i din analys.

Vi nöjer oss med en lagstadgad återbetalning på 50 procent.

Vi ser all vår verksamhet som ett lotteri, vilket i en förlängning kommer föreningslivet till godo.

Vi är övertygade om att vi även fortsättningsvis måste få verka så.

 

Hans Sahlin, Folkspel