Utveckling

Förändra och förbättra krävs allmänt

Utvecklingen av svensk fotboll sker sannolikt som det mesta i samhällen i vågor av inre och yttre händelser. Dessa vågor följer väl inte något givet mönster, i varje fall inte vad jag har kunnat se i betraktelser historiskt eller ens de senaste av mina aktiva fotbollsår 1979 och till dags dato. 

´´Och, undra om inte det som händer i svensk fotboll också är en väckarklocka för all svensk idrott.  Nya tankar, idéer, rutiner, beslut och tillvägagångsätt måste in och både förändra och förbättra arbetet och metoder.

Som först GS i SvFF och sedan ledare i Sveriges och säkert Europas största fotbollsklubb, BP, med påföljande ledaruppdrag i SEF, StFF och SIF (numera RF-SISU Stockholm, har jag dessutom bra koll på vad som händer även i UEFA och FIFA.

Precis vad som krävs i RF - en idrottsledare

Valet av Karl-Erik Nilsson till RF-ordförande vid RF-stämman i slutet av maj skapade glädje och förväntan. Landets i särklass största folkrörelse, idrotten, hade fått en genuin idrottsledare, med mycket erfarenhet, i yttersta ledningen. 

”Det var på tiden”, sa några av oss. Många av oss var övertygade om att han skulle kunna få upp RF ur det dike, där den tidigare ledningen hade kört ned organisationen. 

Men tiden blev kort. Karl-Erik Nilsson tvingades avgå och RF:s vice ordförande, Anna Iwarsson, fick rycka in.

hon var tillförordnad ordförande och ficktbl a  ta ansvar för att kalla till en extra RF-stämma den 23 januari. Då ska en efterträdare till Karl-Erik Nilsson utses fram till nästa ordinarie stämma på våren 2025.

Häromdagen kom beskedet att inga andra kandidater än Anna Iwarsson är nominerade till ordförande. Hon har fått nomineringar från nio förbund.

Det finns också stor anledning att ställa några frågor. 

Svensk allians bakom ny träningssajt

Parasport Sverige har ett högt anseende ute i para-Europa. Nu blir det ännu bättre. En världsunik plattform, SafeParasport,lanseras i syte att öka kunskapen om både säker träning och hälsa för paraidrottare. Men, det är råd och förtydliganden på hemsidan som gäller i lika hög grad även för människor i allmänhet med funktionsnedsättning som vill träna och stimulera sina kroppar.

Det är ett mycket välkommet initiativ  som hyllas även globalt.

Projektet finansieras av Centrum för Idrottsforskning, Folksam, Promobilia, Norrbacka Eugenia stiftelsen, Lunds universitet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Här har även Sveriges Paralympiska Kommitté, Lunds Universitet, Stellenbosch University, Blekinge Tekniska Högskola, Centrum för Idrottsforskning och Folksam bidragit.

En allians av partners som var och en har bidragit med resurser och kompetens och nu står bakom det färdiga resultatet

Oundvikligt - förnyelse behövs ständigt

”Baskethistorien har två viktiga ögonblick. Det ena var när doktor Naismith spikade upp en persikokorg på väggen….” Vi återkommer till de andra. 

Citatet är hämtat från NBA-historikern Bill Himmelman. Berättelsen om gymnastikläraren Naismith är välkänd. Samma år han anställdes vid Springfield Collage som gymnastiklärare, 1891, satte han, för att höja pulsen på en alltför stillasittande klass, upp två persikokorgar på var sin sida av en sal. 

Den första drabbningen gav flera blåtiror och en medvetslös student. Basketen var född. Snart nog togs botten på korgarna ur så att det inte längre behövdes personer på balkongen för att ta ur bollarna.

Men nu är vi på väg mot den, enligt Himmelman, näst viktigaste händelsen för basketen.

Samma ledare - nya titlar i MFF

Malmö FF:s fotbollsår 2022 blev ett fiasko.

En föråldrad trupp, mänger av oförklarliga skador, tre olika tränare, underpresterande spelare, märkliga värvningar slutade med en sjundeplats i Allsvenskan.

Många kockar, unken soppa, och nu - en omstuvning.

Många hade säkert väntat sig räfst- och rättarting och att några huvuden hade fallit. När så mycket blev galet, när så mycket gick snett på flera plan. Icke. En krisrapport lär vara gjord men den är - ja, det handlar ju om MFF - förstås hemlig. Inte ens de som gjort utredningen får bli kända för klubbens medlemmar. När det hade krävts en utomståendes syn på klubbens brister tillsatte man en intern utredning bestående av två person med MFF-anknytning och med spelar- och/eller tränarerfarenhet.

Idrotten står inför utmaningar

Handbollen gör succé i VM och i OS ska ytterligare åtta förbund visa sin internationella klass. Den svenska idrottsmodellen har under många år varit mycket framgångsrik. I synnerhet i förhållande till Sveriges folkmängd, men idag finns ett antal tydliga utmaningar. 

Länge har svensk idrott varit en sammanhållen fri folkrörelse där större, mellanstora och mindre idrotter haft en ömsesidig respekt för varandra och det har funnits ett solidariskt synsätt om varandras förutsättningar och behov. 

Samtidigt ska det självklart tas en rimlig hänsyn till verksamhets- och aktivitetsvolymen inom de olika specialidrottsförbunden. 

Idag finns anledning till oro om sammanhållningen i svensk idrott. Vad krävs då framåt? Jo, bland annat att flera organisationsledare på högre nivå inom svensk idrott har eller söker god kunskap om villkoren för olika idrotter, både av skiftande storlek och verksamhetsstruktur. 

Varför växer inte andra förbund?

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) kan åter redovisa ett ökat medlemsantalet, nu med nära 4 procent, vilket innebär totalt mer än 168 000 medlemmar, fördelat på cirka 25 olika idrotter. 

Men – hur kan en idrott som är relativt sett dyr att utöva, som väsnas, som lika mycket är en livsstil som en idrott och som knappt finns i de stora städerna växa? 

Och växa under ett antal år? Speciellt som många andra, traditionella idrotter tappar i medlemsantal. Det finns säkert många förklaringar, men fördelen i en krönika är att jag kan ge tre högst personliga förklaringar som jag tror spelar stor roll i Svemos fall. Förhoppningsvis kan de dessutom väcka några tankar inom andra idrotter och förbund.

Nya Bosön utvecklas på bred front

Sedan 2016 har ett utvecklingsarbete pågått på Bosön. Under hösten 2017 fattade Riksidrottsstyrelsen beslut om en satsning som i första hand innebär möjligheter till både bredare och djupare stöd till RF:s medlemmar, specialidrottsförbunden, men också ett utökat fokus på den kommersiella verksamheten och dess målgrupper.

Ett steg i utvecklingsarbetet var att Bosön i augusti 2018 rekryterade en marknads- och kommunikationsansvarig som fått i uppdrag att samla de olika verksamheterna på Bosön (utbildning, hotell och konferens, elitidrott samt idrottsmedicin) under ett gemensamt varumärke. En varumärkesplattform, ny logotyp och grafisk profil har tagits fram. 

Just nu pågår ett arbete med att utveckla en gemensam webbsajt som ska samla alla verksamheters erbjudanden till målgrupperna och bli ett viktigt nav i kommunikationen. 

Tystnad och inga avgaser i morgondagens racing

Under lång tid har motorsport varit utsatt för kritik för framför allt ljud och utsläpp av växthusgaser. I vissa fall har det nästan gränsat till förföljelse, där begrepp som ljuddagar och ljudmätningsstandarder har begränsat möjligheterna att utöva sporten. 

Många ser därför elektriska fordon som en räddning för motorsporten. Utsläpp av växthusgaser och decibel försvinner, utan att effekterna på motorerna reduceras i nämnvärd grad. Låter nästan för bra för att vara sant. 

Många ser därför elektriska fordon som en räddning för motorsporten. Utsläpp av växthusgaser och decibel försvinner, utan att effekterna på motorerna reduceras i nämnvärd grad. Låter nästan för bra för att vara sant. 

De internationella motorförbunden FIA (bilsport) och FIM (motorcykelsport) har förståeligt nog lagt stora resurser på att snabba på utvecklingen. Samtidigt är de tillverkarna inte lika entusiastiska. 

Vilket värde får svensk idrott?

Med ett antal okända faktorer när det gäller samhällsutvecklingen och en ökande hastighet på beteendeförändringar blir våra demokratiska modeller till slut farliga.

I en tid då allt annat förändras. – När slutar modellen för idrotten att fungera? 

2007 lanserades den första smarta telefonen. Det är tio år sedan. Den har förändrat vårt beteende dramatiskt.

Swish, Pokemon Go, mobilt bankid, Samsung Pay med mera har bara några år bakom sig men har redan passerat långt över 50 procent av befolkningen.

E-handel som lanserades 1996 passerade enstaka procent av befolkning för sju år sedan. Idag e-handlar långt över hälften av befolkning och någonstans mellan första juli 2017 och Black Friday i november passerades ”Peak Butik” och vi ser redan tomma ytor i mer perifera shoppingcenter.

Nu rullar självstyrande bilar såväl i Göteborg som i flera andra länder och förarlösa bussar i Kista.

Vem ska bry sig om dem, då?

Vem bryr sig om de i mitten? De utvecklas under några år, men sen får de klara sig så gott de kan. Jag återkommer envist till vårt bristande samhällsansvar, skriver Wily Berggren.

 

Alltså, det gäller ungdomar som satsar allt de kan för att nå ”sina drömmars mål”. Ännu skrivs det inte om dem, ännu är de inte intressanta för sponsorer eller elitidrottsstipendium, ännu finns de kvar i sina klubbar där de en gång började och ännu stöttas de av eldssjälar som jobbar ideellt.

Men förändringens vind sveper över idrotts-Sverige.

Träning framför kameran sporrade

Nu kan några av specialförbundens ledare marknadsföra sina idrotter bättre framför TV-kameran, och därmed skapa förutsättningar för bättre publicitet och fler utövare. Detta tack vare kursen ”Kung och drottning framför kameran”.

Konkurrensen om utrymmet i TV hårdnar. Tuffast är det för de mindre idrotterna. Därför gäller det att vara förberedd när man väl får chansen.

Det är utgångspunkten för kursen ”Kung och drottning framför kameran”, som fokuserar på att agera framför filmkameran – vad som fungerar och vad man bör undvika - och att använda rösten som verktyg: Att tala långsamt, pausera och variera tonläget. Grunderna i hur media fungerar finns också med på programmet.