Kartell skapar turbulens i golf-Sverige

Söderköpings Golfklubb har lämnat in ett klagomål till Konkurrensverket och hänvisar till diskriminerande greenfeeavgifter hos ett stort antal golfklubbar i framför allt Göteborgsområdet, i Småland och i Stockholm.

Antalet golfspelare i Sverige som är villiga att betala för ett traditionellt medlemskap har minskat. Arbete, familjesituation och inte minst andra aktiviteter på¬verkar möjligheterna, och intresset, för att spela golf. Samtidigt har antalet golfbanor ökat och medfört en obalans mellan tillgång och efterfrågan för golfspel. Och i sin tur, en ny konkurren mellan klubbarna.

I Söderköping, liksom i andra föreningar, har man insett den här förändringen och här är medlemsavgifterna avsevärt lägre än i många andra klubbar där ilskan har tilltagit i takt med att spelare försvinner.

Strid med eget förbund

I syfte att stävja den nya konkurrenssituationen fattade Östergötlands Golfförbund i våras ett beslut om differentierade årsavgifter, vilket i korthet syftade till att straffa golfklubbar med alternativa medlemsformer. Söderköpings GK tog då strid mot sitt eget distriktsförbund och fick rätt i SGF:s Juridiska Nämnd, som upphävde beslutet.

Men, Juridiska nämndens beslut till trots, ett stort antal golfklubbar i Sverige (bl.a. i Göteborgsområdet, i Småland och i Stockholm) har enats om en förhöjd greenfeeavgift för medlemmar från Söderköpings GK och medlemmar från andra klubbar som erbjuder alternativa spelformer.

I Söderköpings GK har man fått nog och ger har lämnat ett klagomål till Konkurrensverket mot denna golfkartell. Klubben hävdar att det har skett långtgående försök att komma till samför¬stånd, men nu hoppas Söderköpings klubbchef, Lars Sandberg, att Konkurrensverkets prövning leder till en förändring:

- Det råder inte någon tvekan om att de aktuella greenfeeöverenskommelserna syftar till att stänga ute golfklubbar som Söderköpings GK från marknaden. När stallet är tomt, bits hästarna!

"Klassisk kartell"

- Vi litar därför på att Konkurrensverket agerar kraftfullt för att stävja detta beteende, som är direkt skadligt för konkurrensen på golfmarknaden, för de enskilda golfkonsumenterna och för golfsportens utveckling i Sverige.

Söderköpings Golfklubb biträds vid Konkurrensverket av Öberg & Associés, en nischad advokatfirma specialiserad på EU- och konkurrensrätt. Advokat Ulf Öberg anser att det handlar om en typisk priskartell:

- Detta ärende är golfsportens motsvarighet till fotbollens Bosman-mål. Även om golf i de flesta fall spelas utan överinseende av en domare, är jag ytterst förvånad över att etablerade golfklubbar hänger sig åt klassiskt kartellbeteende och tar lagen i egna händer för att skydda sina affärsintressen, säger Ulf Öberg.

Roger S (inte verifierad)

tors, 2009-10-08 12:50

1. Rätt ska vara rätt!

"I Söderköping, liksom i andra föreningar, har man insett den här förändringen och här är medlemsavgifterna avsevärt lägre än i många andra klubbar ...". Nej stopp och belägg, det var inte rätt beskrivet i artikeln. Såhär är det: Söderköping och andra likasinnade utbrytarklubbar med s k brevlådemedlemskap har inte lägre avgifter för sina medlemmar UTOM för distansmedlemmar, dvs de som inte förväntas komma och spela på "hemmabanan".

Gunnar (inte verifierad)

tors, 2009-10-08 13:14

2. Söderköping säljer golfspel på banor som dom inte äger!

Roger S har helt rätt. Det är inte med omtanke om golfsporten eller golfspelarna som Söderköping och några andra klubbar säljer mycket billiga medlemsskap. Dessa klubbar förväntar sig att övriga, seriösa golfklubbar ofta med stora ideella insatser skall hålla deras greenfeemedlemmar med banor. Tyvärr har inte SGF tagit i problemet på allvar utan dragit tillbaka ett antal förslag som var avsedda att stoppa den typen av oseriös medlemsvärvning som Söderköping och några andra klubbar sysslar med.

Markus (inte verifierad)

tors, 2009-10-08 13:55

3. Detta leder till.....

Att den totala medlemintäkten i golfsverige minskar och likvida problem blir vardag på de flesta klubbar pga ogenomtänkt kortsiktig tankegång från detta fåtal klubbar. Ett stort antal klubbar kommer att läggas ner och det kommer än en gång bli långa väntetider på de kvarvarande banorna. Detta i sin tur leder till att många golfare kommer välja alternativa sporter. Kontenta: Om inte detta stoppas kommer golf försvinna som folksport och Sverige kommer på sikt att försvinna som den framgångsrika nation vi är. Tänk att det kan vara en affärsidé att råna andra... Lösning: SGF bör först varna, sedan utesluta klubbar ur förbundet som motverkar den fina anda/tradition som bygger på rättvisa och ärlighet inom sporten.

Gunnar (inte verifierad)

tors, 2009-10-08 17:34

4. Vill man inte betala............

Att driva en golfklubb idag, med allt det innebär, är en stor börda som alla seriösa klubbar kämpar med. Vill man utnyttja dessa klubbar måsta man också vara villig att betala priset. Inte kan det vara rätt att medlemmar på distans får rätten att spela, officiellt handicap etc genom ett tel.samtal samt 5-600kr!

Fria Europa (inte verifierad)

tis, 2009-10-13 08:58

5. Kartell

Fakta är att förening som säljer konsumenträttslig tjänst skall betraktas som företag (fastslaget i Bosman). Att då gå ihop om priser är kartell. Golfklubbar skall konkurrera, inte samarbeta. Tramset om utbildning faller då det bara är relevant för förening, inte för företag. Enskild klubb får självfallet tacka nej till Greenfeekunder men inte efter överenskommelse särbehandla vissa. Det Göteborg gjort är fullt jämförbart med att H&M skulle begära 50 spänn extra per plagg av homosexuella. Svårare än så är det inte.

Golfliberal (inte verifierad)

ons, 2009-11-11 22:53

6. Diskrimering?

Bra att konkurrensverket uppmärksammar kartellbildningen och reagerar mot denna. Det vore dock ännu bättre om banorna öppnas för alla som vill spela. Jag förstår inte varför det överhuvudtaget ska krävas medlemskap i en golfklubb för att få spela golf ? Jag är med i två golfklubbar i Stockholmsregionen och har personligen inget emot någon som vill betala för att spela på "mina" hemmabanor. Om gästerna sedan spelar långsamt eller på annat sätt stör spelarna på banan så förväntar jag mig att golfvärdarna tar hand om den saken.

Nej, nuvarande seriemodell i ishockey ligger fast. Efter samråd och utvärdering med berörda ligaorganisationer, SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan  har förbundets Elitkommitté herr beslutat att hålla fast vid den seriemodell som klubbades vid förbundsmötet 2019.

Det innebär att SHL:s ifrågasatta ”ångestkval” mellan lag 13 och 14 i SHL finns kvar och att endast ett lag från Hockeyallsvenskan ges möjlighet att ta klivet upp. För Hockeyettans 40  lag är nålsögat fortsatt mycket litet – ett lag flyttas upp efter omfattande kvalspel

Idrotten och idrottsfrågorna tar som vanligt plats i Almedalen. Här kommer en genomgång och listning av seminarier där idrottens aktörer är med och belyser frågor och samhällsutmaningar. 
I år finns det många idrottsperspektiv som fångas upp av olika aktörer under några intensiva dagar. Perspektiv som inte är så vanligt förekommande i den idrottspolitiska debatten annars, såsom hur vi kan integrera idrott i skolan.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Försäkringsbolaget Folksam visar prov på hur kreativitet och egen vinning kan ge  ett lyckat sponsoravtal. Men så har bolaget och Svenska Fotbollförbundet variit partners i över 60 år. Nu har parterna enats om en förlängning och samtidigt utökat sitt samarbete Det nya avtalet gäller till och med  2026.

Handbollsföreningen IFK Karlskrona  sålde den första win-winlotten i ideella Folkspels nya föreningslotteri,  Joyna. För det belönas de med 100 000 kronor som går direkt till föreningens verksamhet.
- Välkomna pengar till vår förening! En n härlig sommarpresent, säger Mats Lindau, förre storspelaren som i dag är sportchef i föreningen. 

Förra sommaren lanserades Sportscom med professionell livekommentering  . Nu läggs den digitala sportradion ned.

– Ett jättetråkigt beslut, säger grundaren Ola Heffler.

Köp – och säljfesten rasar med oförminskad intensitet i hockeyns högsta divisioner. Vad som tidigare dementerats med eftertryck blir den här årstiden till sanningar. Kontrakt rivs, och nya skrivs. 
Att SHL-lag har spelare i karantän, och vägrar  tillträde till omklädningsrum, har mindre betydelse – bara kontraktssumma och längd är tilltalande.