Dan Perssons blogg

Dan Persson är Idrottens Affärers bloggare. Han arbetar med kommersiell utveckling av idrott. Dan har stor erfarenhet och kompetens och kan både se och bedöma såväl möjligheter som faror, något som passar Idrottens Affärer ypperligt. Han läser hellre årsredovisningar eller trendrapporter än tittar på sport och för honom är en arena en fastighet vars försäljning ska öka.

Precis vad idrotten inte behövde

"Nu får Firman Boys räknas in i listan över framgångsrika lobbyister", skriver Dan Persson efter riksidrottsstämman. Foto: Scanpix.


Det klassiska citatet är Deng’s svar till Mao ”vad spelar det för roll om katten är vit eller svart så länge den fångar möss”.  Riksidrottsmötet beslutade att bara vita katter räknas.

I det svenska samhälle där bara fascisterna i Sverigedemokraterna är emot mångkultur har primärt de många små förbunden inom RF drivit igenom en fortsatt monokultur. Detta genom sitt nej till att flytta beslut om 51-procentsregeln till specialförbunden.

Det tristaste av allt är att ett av argumenten de använder är en sammanhållen idrottsrörelse men att det var precis vad de sa nej till.

Fakta är som följer:

Förra veckans utredning har talat om för politikerna att pengarna till RF-förbunden för ungdomssatsningen var bortslösade skattepengar.

De senaste tio åren har 30 procent fler svenskar börjat idrotta medan förbunden inom RF genomgående tappat medlemmar. Dvs idrottandet sker på egen hand (typ våra promenader) eller via kommersiella aktörer (typ vårt gym, golfanläggningen och Skistar AB).

Det är idag genomgående fler unga tjejer på de kommersiella gymmen än för några år sedan. Samtidigt har föreningarna tappat mest i den målgruppen.

Prat mer och mer om Idrottspeng

Det ena stora partiet har börjat agera i riktning mot ”idrottspeng” utifrån en idé om att de struntar i färgen på katten, bara vi får friska, aktiva barn som går ut gymnasiet och blir anställningsbara. Lite kul att nya moderaterna blivit Maoister.

Knappt hälften av RF-förbunden saknar överlevnadsförmåga, de är bidragstagare på den nivån att de får anses ingå i idrottens framtidslösa utanförskap.

Därmed inte sagt att vi riskerar stenkastning och brända bilar på nästa riksidrottsmöte. RF:s nuvarande fördelning av medel anses av politikerna som ineffektiv då för stor del går till de som inte har någon leverans. Den politiska logiken är då att minska på resursen.

RF bäst, om...

Det viktiga för de som tycker jag kastar gurkor i ett helt hav av växthus är att jag ser ett starkt offensivt RF som den bästa samlade aktören för allt svenskt idrottande.

Färgen på katten synes dock vara det minst viktiga ur mitt perspektiv.

Skälet är att samhällsutvecklingen annars riskerar att minimera RF till en organisation som tappar sin relevans. Då skulle ingen ha legitimitet att företräda idrotten som helhet. Det blir hemskt om det blir så.

Inte formen som är det viktiga

För att citera Gustav Möller, socialminister och socialdemokrat på 30-talet. När en skattekrona används ineffektivt så stjäl man från folket. Anders Borg och Magdalena Andersson gillar det här citatet.

+ Det Sverige behöver är fler ungdomar som idrottar, fler vuxna som tränar för att behålla hälsa. Det Sverige inte behövde var exkluderande beslut som påstår att det viktiga är organisationsformen för hur man idrottar.

+ Det vi behöver är kommuner som förstår att de skall investera i fler träningsanläggningar men då måste politikerna veta att det finns någon som kan leverera.

Motsägelsefullt

Det som gör den ideella idrottens fiasko så smärtsamt är att det inte handlar om pengar. De som har attraktiva tjänster kan ta betalt på en högre nivå och ändå få kunder.

Min målgrupp, den medelklass som utgör ca 80 procent av vårt land betalar våra barns gymkort om de väljer bort föreningen så länge vi kan glädjas över att barnet tränar.

Detta samtidigt som en växande grupp inte har råd ens med barnfotbollens låga avgifter...

Deras bild av verkligheten

På många sätt påminner RIM om MP:s kongress. Ledningen får stryk av verklighetsfrånvända ideologer. I MP:s fall lär det kosta röster i storstaden. För RF tappar man bara mer legitimitet.

När Karin Mattsson Weiber uttalar orden ”det idrottspolitiska arbetet för att värna vår demokratiska idrottsrörelse” blir jag livrädd. Det hon säger är en exakt upprepning av vad Facits dåvarande vd sa med orden ”Vi skall göra världens bästa elektromekaniska räknare”. Vi vet alla hur det gick.

Det Karin och RF måste säga är ”Det idrottspolitiska arbetet för att värna all svensk idrott”.

Tillgänglig och rolig, det som krävs

Det är för både utövare och samhälle i stort sett ointressant hur idrotten organiseras, det viktiga är att den är tillgänglig, rolig och att samhället får gladare, friskare människor.

Att som nu på årets möte låta en simpel organisationsfråga som berör en promille av föreningarna vara den stora striden är bara en signal om att det här går åt skogen.

De som ser det som en framgång att det gick att samlas runt frågan om en ny strategi för idrottsrörelsen, bör tänka en gång till. 

Jubel hos Firman Boys

Beslutet i 51-procentfrågan indikerar att de ideologiska begränsningarna gör det omöjligt att nå en strategi som är i samklang med samhällsutvecklingen. Än värre är att för en majoritet av specialidrottsförbunden är varje förändring negativ och bör bekämpas.

Som avslutning har jag en ganska enkel politisk filosofi. Allt vad SD är för är jag emot. Här hade flera på Riksidrottsmötet kunnat fundera på det rimliga att stötta huliganerna.

Nu får Firman Boys räknas in i listan över framgångsrika lobbyister.

Dan Persson

Vågar jag? (inte verifierad)

sön, 2013-05-26 18:35

1. intressant, läsvärt - och

intressant, läsvärt - och feltänkt ! låt mig konstatera att just de, av Persson uttalat (citat) Knappt hälften av RF-förbunden saknar överlevnadsförmåga, de är bidragstagare på den nivån att de får anses ingå i idrottens framtidslösa utanförskap. (slut citat) att flertalet av dessa, så av Persson nedvärderade, idrottsliga inriktningar tillför det största samhällsvärdet, så konstaterat inom min studie just vad gäller idrottens samhällsvärde - sett ur ett folkhälsoperspektiv ! Kan det vara så att dollartecknen förblindar Perssons blå ögon; det är det ideella ledarskapet och breddidrotten som utgör svensk idrotts grund, och en förutsättning för att även elitidrotten skall finnas och frodas !

Per eriksson (inte verifierad)

sön, 2013-05-26 18:38

2. Ni har ju seriöst tappat det

Ni har ju seriöst tappat det fullständigt! Förutsätter att antal läsare och förtroendet för er sjunker!

Dan Persson

sön, 2013-05-26 18:53

3. Kul inlägg "vågar jag". Du

Kul inlägg "vågar jag". Du skriver "min studie". Den läser jag gärna om jag inte redan läst den. Maila mig på infoadressen. Nej, jag förblindas inte av dollartecken, tror inte ens att det är ägarformen som avgör kvalitet. Min tes är att mängden inkompetenta ledare är lika stor bland företag som bland förening och samma gäller de kompetenta. Ungdomsidrott är förutsättning för elitidrott, där är vi eniga. Ett av skälen till att golfen var för är att de har 30 år av erfarenhet att de kommersiella har medverkat till en positiv utveckling. De skall aldrig ställas mot varandra, vi behöver mångfald.

Vågar jag? (inte verifierad)

sön, 2013-05-26 19:24

4. hej, och tack för svar ! Nej

hej, och tack för svar ! Nej - Du har inte läst min studie, den har inte presenterats för Idrottens Affärer men väl för socialutskottets ordförande och Catarina Arfwidsson, forskningschefen , ska träffa Birgitta Ljung när nu stämman är avklarad, kanske ska vi gå en runda om jag hinner ; jag känner väl golfsportens organisation, ja ! Återigen tack för svar och Ditt intresse ! vänligen lasse b

Dan Persson

sön, 2013-05-26 19:26

5. Lasse, maila mig via IAs

Lasse, maila mig via IAs infoadress. Jag har en ovanlig egenskap och det är att när någon presenterar fakta som innebär att jag har fel så ber jag om ursäkt och ändrar på min åsikt.

lasse b (inte verifierad)

sön, 2013-05-26 19:43

6. tack för det ! jag påstår

tack för det ! jag påstår inte att Du har fel , konstaterar endast att elitidrotten är och skall vara en integrerad del av svensk idrottsrörelse ; vad kom först, divan eller divanen / hönan eller ägget ! en fråga jag haft intressant tankeutbyte med Jan Linderoth, Sveriges första idrottsprofessor ( som inom parentes,Jan har fått ett eget delavsnitt i studien om idrottens samhällsvärde...) Bäste Dan ! Notera att jag gör en beskrivning av "Idrottens samhällsvärde - sett ur ett folkhälsoperspektiv" Björn Anders Larsson beforskar den sportsliga arena som beskrivs genom BNP; kan visa på ett samhälleligt tillskott á lite drygt 32 miljarder ! för min del; såväl BNP som MNP (Människo National Produkten) om Du känner till KASAM-värdet så kan vi tala samma språk / Lasse B

Dan Persson

sön, 2013-05-26 20:09

7. Jo, vi talar samma språk.

Jo, vi talar samma språk. fast mina beräkningar i total påverkan på BNP ger högre siffror än dina. Jag ser också eliten som en integrerad del, dvs idrotten måste få vara både bredd och underhållningsindustri. Det jag inte förstår är hur det kan stärka svensk idrott genom att stänga ute de framgångsrika som gymmen, Skistar, golfbolagen med flera. Vi säljer alla idén om bättre folkhälsa oavsett hur vi är organiserade och på ett välbesökt årsmöte i min förening var vi 57 av 1600 medlemmar närvarande så vår modell för föreningsdemokrati har slutat fungera.

lasse b (inte verifierad)

mån, 2013-05-27 08:16

8. Hej Dan ! Inte mina siffror;

Hej Dan ! Inte mina siffror; Björn Anders Larsson, Idrottsekonomiskt centrum i Lund ! I stort likalydande med C A Hageskog, Linnéuniversitetet ...

Olof (inte verifierad)

mån, 2013-05-27 07:58

9. Oavsett vad Dan Persson

Oavsett vad Dan Persson tycker så är nog den här styrelsen och ledningen en av de mer kompetenta och definitivt mest samspelta som RF haft. Inledningstal och föredragningar var av yppersta klass och det är nog helt klart att avståndet till 2/3 majoritet inte var stort i 51%-frågan varför en hel del deserteringar verkar ha skett från den arme´ som anfördes mot DN:s debattsida långt innan ett färdigt förslag fanns att ta ställning mot och som måste betraktas som ett mycket märkligt spektakel.

Dan Persson

mån, 2013-05-27 08:57

10. Olof, jag delar din syn om

Olof, jag delar din syn om kompetensen hos ledning och styrelse, jag har stora förhoppningar om att de kan göra underverk vilket behövs. De bör dock läsa Jan Guillous bok "Fienden inom oss" för att förstå vilka krafter de har att kämpa mot.

Olof (inte verifierad)

mån, 2013-05-27 11:16

11. Nja Dan P. Jag tror nog

Nja Dan P. Jag tror nog styrelsen vet bättre än både du och jag vilka krafter man har att kämpa mot vilket jag tycker också framgår rätt väl av en del kommentarer till dina krönikor. Sedan förstår jag inte riktigt vad du menar med "Det idrottspolitiska arbetet för att värna all svensk idrott". Jag tror ju ex.vis inte att det är något som faller regering och riksdag på läppen om man skulle stödja privata gym och annat som inte tillhör RF om det var något sådant du menade.

Handbollslandslaget har snittlön på 678 000 kr 

Det är skillnad på folk och folk, inte minst ekonomiskt i idrottens värld.

 Svensk handboll, med sikte VM-final i Tele 2 söndagen den 29 januari, spelar i helt annan division än Janne Anderssons fotbollslandslag eller Sam Hallams Tre Kronor.

SVT direktsänder upp mot 60 timmar från SM-veckan i Skövde som pågår mellan 31 januari och 5 februari. Uppe på Billingen, där också längdskidtävlingarna avgörs, kommer SVT att ha en studio med Maria Wallberg som programledare. Alla de stora svenska stjärnorna, med den nyblivna Tour de Ski-vinnaren Frida Karlsson väntas vara på plats för att tävla.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Luftslott – eller en seriös satsning? Framtiden ger svar.

Hamburgerkedjan Brödernas intåg i Hockeyettan-laget Väsby IK, rör upp känslor i hockey-Sverige.  Högst ropade Aftonbladet som skrek i falsett att Väsby har ”sålt sin själ, falskhet & tjuveri”

Riksdagen har fattat beslut i fråga om propositionen om en förstärkt spelreglering. 

– Sammantaget väldigt positivt för våra allmännyttiga lotterier, säger Hans Sahlin, vd på Folkspel och ordförande i SVALO (Sveriges Allmännyttiga Lotterier).

Striden om läsarna, och tittarna, tar fart. Tidningarnas kamp intensifieras. Expressen är senaste beviset. En stor satsning är presenterad och består av att locka människor som vill ha levande bilder. Expressen har säkrat tv-rättigheterna till ett 60-tal försäsongsmatcher i fotboll.

Sommaren 2020 gjorde han allsvensk debut borta mot Östersunds FK, borta mot IFK Göteborg, noterades han för sitt första mål. Kort därefter förlängde han sitt kontrakt med Malmö FF till och med 2023.

Men i  juli 2021 lånades Sarr ut till Mjällby AIF för resterande delen av säsongen. Utlåningen blev framgångsrik och 20-åringen svarade för åtta mål på 16 matcher i Allsvenskan. Och han blev upptäckt av nederländska Heerenveen.