Oro i RF inför minskade resurser

En försämring för alla klubbar i pengar och resurser. Det blev konsekvens av regeringens höstbudget. Stödet till idrotten blir oförändrat jämfört med förra året, men eftersom kostnaderna ökar minskar också möjligheterna.
Ungdomsidrotten drabbas när RF:s resurser minskar. Foto: Björn Larsson Ask / SvD/Scanpix

 

Regeringen varslar om sämre tider, i synnerhet som det uttryckligen anges att idrotten inte heller ska räkna med mer pengar de kommande åren. Budgetproposition blev alltså dyster för idrottsrörelsen.

"Vi måste begära mera"

-  Vi har alltid varit försiktiga med att begära mer pengar, men nu är det nödvändigt. Både föreningar och förbund drabbas av ökade kostnader och om stödet inte hänger med kommer det att innebära ett minskat stöd till både elitidrotten och föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Statsstödet, som fördelas via Riksidrottsförbundet, kommer att ligga kvar på drygt 1,7 miljarder kronor. Regeringen föreslår heller ingen egentlig ökning de kommande åren vilket innebär att stödet fortsätter att urholkas. Det betyder i praktiken minskade resurser för både barn- och ungdomsidrotten och elitidrotten.

Det statliga idrottsstödet har legat fast på samma nivå sedan 2010 då regeringen tog bort kopplingen till Svenska Spels överskott och istället tog hela stödet från den ordinarie statsbudgeten.

Minskning med 160 miljoner

I samband med den ändringen sänktes också stödet med nästan 80 miljoner kronor. Eftersom inte stödet räknats upp, samtidigt som kostnadsutvecklingen fortsätter, blir den reella minskningen sammantaget 160 miljoner kronor jämfört med 2009.

- Vi var positiva till övergången eftersom vi ville ha ett stabilt och förutsägbart stöd som inte var beroende av nivån på Svenska Spels vinst, säger Karin Mattsson Weijber.

- Men med stabilitet och förutsägbarhet menade vi inte att stödet skulle vara oförändrat i all framtid eftersom det i realiteten innebär en urholkning. Vi får ju till skillnad från många andra organisationer och myndigheter inte någon kompensation för kostnadsökningar eller inflation.

Elitpengarna är slut

2009 fick Riksidrottsförbundet möjlighet att påbörja en samlad elitsatsning för att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft. Medel avsattes ur det befintliga anslaget för en flerårig satsning.

- Satsningen planerades i ett första skede för tre och ett halvt år och medlen är i och med 2012 års utgång därför slut. Att vi på den tiden inte kunde bli färdiga och åstadkomma permanenta resultat måste ha varit uppenbart för alla, säger Karin Mattsson Weijber.

- Att utveckla elitidrotten är inte en engångsuppgift utan arbetet måste vara långsiktigt och hålla hög kvalitet, något vi hela tiden har påpekat för regeringen.

Riksidrottsförbundet hoppas kunna klara det kommande året genom att omprioritera och skjuta planerad verksamhet på framtiden, men om statsanslaget fortsätter att ligga still kan det bli nödvändigt att skära i verksamheten.

- Vi vet att det statliga stödet har ökat i betydelse för föreningarna jämfört med för tio år sedan, framför allt eftersom kommunernas stöd minskat och intäkterna från spel och lotterier sjunkit ännu mer.

Fakta

I regeringens regleringsbrev för 2012 fördelades anslaget på följande sätt (belopp i MSEK):

Bidrag till internationellt samarbete mm (behålls av regeringen)    1,1
Insatser mot dopning     26,3
Bidrag till idrottsforskning (till CIF)     16,0
Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (RIG)     41,0
Särskild satsning på idrott och motion (Idrottslyftet)     500,0
Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet     1120,00

Posten "Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen"
fördelades av RS på följande sätt:

Styrelse, arbetsgrupper, centrala konferenser     7,7
Kansli, administration, projekt     40,0
Kollektiv försäkring     5,2
Forskning, fakta, analys     2,0
Riksidrottsmuseet     8,0
IT-utveckling     16,9
Centrum för internationella evenemang     8,0
LOK-stöd     630,0
Samlad elitsatsning, centralt elitstöd     18,0
OS och Paralympics     46,0
SF-stöd     280,0
DF-stöd     36,0
Driftsbidrag Bosön     17,0

Fotnot 1: I årets budgetproposition höjs anslaget med 300 000 kr, pengar som dock är öronmärkta för funktionshindrade elever vid riksidrottsgymnasier. Under de kommande tre åren föreslås en fortsatt uppräkning med 300 000 kr per år till samma ändamål.

Fotnot 2: Till posten ”Samlad elitsatsning” fördes ytterligare 61 miljoner av tidigare avsatta medel.

Fotnot 3: Av anslaget till ”verksamhet av gemensam natur” har drygt 5 miljoner kronor lämnats till styrelsens förfogande.

Oskar Ebbers (inte verifierad)

tors, 2012-09-20 18:05

1. En hjälp vi skaffade!

Detta är något vår förening har upplevt och kommer känna av i framtiden ännu mer. Vi blev uppringda för en liten tid sen av Föreningsresurs (http://foreningsresurs.se) som faktiskt verkar ha en bra grej. Brukar annars vara skeptisk. Har inte testat jättemycket, men elen lyser efter bytet och 250 kr till föreningen :) :)

Olof (inte verifierad)

fre, 2012-09-21 16:20

2. Regeringsförklaringen

I regeringsförklaringen nämnde Reinfelt överhuvudtaget in folkrörelserna för nykterhet och idrott i en tid när alkohol-och viktproblem bara ökar. Det är inte första gången han gör det men 2006 lovade han att verka för stora evenemang till Sverige. Av detta har som bekant blivit platt intet.

Inför hot om att tvingas lämna RF-familjen, uttalat av Riksidrottsstyrelsen , RS, i april år, fann Svenska Ishockeyförbundet för gott att krypa till korset och ta bort den omstridda paragrafen 6:1 i sina tävlingsbestämmelser. 

Hockeyettan-laget Boden som hävdat sin suveränitet, och vägrat medlemskap i ligaorganisationen Hockeyettan AB, kan idag utropa sig till segrare. 

Eskilstuna Golfklubb satsar tufft. Nyligen togs det nya klubbhuset i bruk och inom den närmaste tiden också det 18:e nya signaturhålet.

Men smakar det så kostar det. I dagsläget ligger notan på i runda tal 40 miljoner kronor.

Och man är inte på långa vägar framme vid målet.

Nu duger det minsann att spela på hemmaplan. Mikael Ymer som sa nej till spel i Båstadtennisen har gett klartecken till Stockholm Open. 15-23 oktober 2022. Tillsammans med turneringens Tournament Director, Thomas Enqvist, har han dessutom signat för två år. 

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

IKEA säljer möbler till svenskar i allmänhet. Ja, till några andra också, för den delen.Men som sponsor till Sveriges största folkrörelse har koncernen aldrig gjort sig ett namn. 

Men plötslgt händer det!

IKEA:s Varuhus i Uppsala  hade öppet som vanligt. Men det fanns en markant skillnad. 1 400 orienterare rusade omkring i jakten på skärmar i nya påhittet ”O-Ringen Indoor”.

Dörrarna öppnades och orienterarna släpptes in!

Regeringen föreslår flera åtgärder som förstärker arbetet mot matchfixning. Förändringar som innebära ökade möjligheter att stoppa de som förstör idrotten. Samtidigt ska spelbolag tvingas att dela information vid misstanke om matchfixning.

En dag innan fotboll-EM startar har SVT fått klartecken. Expert-team under de kommande matcherna blir förre fotbollsdomaren Jonas Eriksson och  Tony Gustavsson, tidigare tränare. Men inte nog med det. De backas upp av SVT Sports Daniel Nannskog och tidigare landslagsspelarna Nilla Fischer, och Lisa Dahlkvist. Det ska uppenbarligen aldrig få bli tyst…

ishockeyspelare och nu senast bandyspelaren Simon Jansson.

De fullföljer kontrakt med ryska klubbar och i samtliga fall blir de avstängda från landslagsspel. De kände till premisserna, men valde pengarna i stället.