Dan Perssons blogg

Dan Persson är Idrottens Affärers bloggare. Han arbetar med kommersiell utveckling av idrott. Dan har stor erfarenhet och kompetens och kan både se och bedöma såväl möjligheter som faror, något som passar Idrottens Affärer ypperligt. Han läser hellre årsredovisningar eller trendrapporter än tittar på sport och för honom är en arena en fastighet vars försäljning ska öka.

"Föreningen har makt över alla idrottsliga värden, så bra"

Klubbarna värnar om sina fans och oron från supportergruppen är lite märkligt, skriver Dan Persson. Foto: Andreas Hillergren, Scanpix

 

För att citera Leif GW Perssons antihjälte Ewert Bäckström, "Vad är det som händer?" Ur alla sakliga perspektiv borde Riksidrottsmötet till 100 procent rösta för Riksidrottsstyrelsens förslag om hantering av den s.k. 51-procentsregeln. Borde...

Förslaget innebär att föreningen har en total makt över alla idrottsliga värden. Dvs det företag som föreningen upplåter ”hyr eller lånat ut”, inte överlåter ”säljer”, rätten att delta i seriespel till måste följa alla regelverk som Specialidrottsförbundet beslutar annars blir de av med rätten.

Finns inget sakskäl

Förslaget flyttar ner demokratiska beslut till rätt nivå i ett läge där förbunden inom RF är mer heterogena än någonsin, dvs risken för att gemensamma regler skadar enskilda förbund har ökat väsentligt.

Förslaget innebär att det går att investera i ett Idrotts-AB med möjlighet att ha en påverkan på sannolikheten att få tillbaka sina pengar. Det är en förändring som rent teoretiskt borde öka viljan att investera i sådana bolag för att använda en engelsk underdrift.

Något sakskäl att vara emot förslaget att beslutet flyttas till specialförbunden med tillägget att upplåtelseavtal skall följa ett regelverk och kontrolleras av både SF och RF föreligger alltså inte.

Tre skäl att vara emot

Nästa fråga, den som det då inte finns några förslag om och som av det enkla skälet inte kan behandlas på Riksidrottsmötet och som sedan inte blir en RF-fråga utan en SF-fråga, den om man skall tillåta att bolag som inte ägs till minst 51 procent av en ideell förening ansluten till SF att delta i seriespel är inte lika enkel.

Frågan är inte aktuell, men den är inte enkel.

Det återstår då åtminstone tre skäl att vara emot att ett bolag som inte ägs till minst 51 procent av en ideell förening deltar i seriespel.

1. Man är ideologisk fundamentalist och anser att allt som inte är ideellt föreningsliv är av ondo, att SATS och Skistar är onda företag för att de driver verksamhet som gym och skidbackar i vinstsyfte och liknande.

2. Man är organiserad i en s.k. firma och inser blixtsnabbt att arrangören av matchen blir ett privat bolag som kan införa arrangörsavstängningar, marknadsanpassa priserna för ståplats, säga nej till s.k. ”förhandlingar” om rabatter, kvartssamtal med mera. Dvs hota den makt och inflytande man skapat.

3. Man är organiserad i en supporterförening av goda supporters och tror att man riskerar förlora den maktposition man skickligt byggt upp om arrangören av matchen inte är föreningen.

Det finns anledning att respektera alla tre skälen.

De överdriver

Ideologerna för att vi skall respektera rätten till åsikter. Kunde jag låta mina åsikter bara vara styrda med hjärta så skulle jag hålla med dem, uppväxt i ett folkrörelsehem som jag är. Nu tvingas jag inse att det av praktiska skäl sällan är dumt att försöka anpassa åsikten till den verklighet vi lever i.

Firmorna för att de är rationella i sitt motstånd och skall ha respekt för det, konsekvensen blir om någon förening fullföljer en privatisering den de befarar.

Däremot bedömer jag att de överdriver riskerna att så sker.

Ingen vill vara utan dem

Supporterföreningarna förtjänar respekt för att de arbetar så hårt för att få fram en god läktarkultur. Här bedömer jag dock att de, om de klarar av att öka mängden engagerade och få acceptans för god läktarkultur, behåller de sin maktposition.

Det enda vi kan vara 150 procent säkra på är att någon som investerat privata pengar i ett företag i underhållningsindustrin (dit elitidrotten hör oavsett hur man bedriver verksamheten) inte förstör sin investering genom att be de mest trogna kunderna fara åt helvete.

Den som kan påvisa att han representerar 5 000 regelbundna kunder kommer aldrig behöva uppleva att han inte har en förhandlingsposition.

Så bedömer jag, rätt eller fel, läget just nu.

Frågor och svar

Då återstår några andra enkla frågor:

Q: Vad är grunden till supporterunionens uttalande i Aftonbladet om bojkott om RF förslaget går igenom?

A: Brist på kunnande om föreningsregelverk. RF är en demokratisk organisation. Röstar en majoritet igenom att RF skall göra något och ger dem grunderna därför så skall RF göra det, vilket RF nu gjort. Det är sedan upp till deras högsta organ att besluta utifrån vad som är bäst för RF:s medlemmar. Medlemsorganisationer har stadgar som säger att de skall göra det som är bäst för befintliga medlemmar. Överfört är det en god förklaring till varför fackföreningar skall besluta om vad som är bäst för deras befintliga medlemmar som har jobb även om det vore bättre för samhället om de valde det som var bäst för de som stod utanför. Det är odemokratiskt att inte respektera detta. Klackarna kommer dessutom inte att bestraffa de föreningar de säger sig älska med en bojkott, då dessa är oskyldiga.

Q: Hur kommer fotbollsförbundet att agera?

A: Till veckan har de svar på sin förfrågan till föreningar och distrikt. Supporterunionens och en del föreningars åsikt måste ta Karl-Erik Nilsson och fotbollsförbundet hårt. Det går nämligen inte att tolka som annat än ett misstroende mot SvFF som demokratisk organisation. Det gör mig ledsen och jag tycker det är djupt orättvist att ifrågasätta demokratin inom SvFF, i synnerhet nu när en del av de tråddragande osynliga makthavarna i bakgrunden är på väg ut och de har tydliga planer på att öka öppenheten. Stalltipset är att SvFF går på RF:s förslag eftersom de sakliga invändningarna är uppfyllda och de inte gärna kan inkompetensförklara sig själva.

Q: Kommer SvFF att på en stämma de kommande fyra åren att ta bort 51-procentregeln?

A: Nej. Undantaget är att det visar sig uppenbart att viljan att öka intäkterna för att nå högre nivåer med bättre ranking som liga kräver kapital som man inte kan nå på annat sätt. Alternativt kan behovet av att skydda den ideella föreningen, värdegrunden, ungdomsverksamheten, dvs allt det viktiga, göra att man vill lägga över riskerna med eliten i ett bolag som kan ta in andra pengar än föreningens.

Q: Kommer det här beslutet att förändra strukturen av svensk idrott?

A: Nej. Några SF, men inte fotboll kommer att rösta igenom ett beslut att ta bort 51-procentregeln och några föreningar kommer att följa efter. Men strukturen förändras inte. Jag gissar att några privata aktörer kommer att försöka bedriva ungdomsidrott bättre än föreningslivet men är tveksam om de kommer att lyckas trots betalningsviljan hos föräldrar.

Q: Hur ser strukturen ut inom fotbollen?

A: Sveriges största idrott, ca 1 miljon medlemmar, Ca en halv miljon aktiva spelare, 3 400 föreningar, man står för 30 procent av alla sammankomster inom svensk idrott (inom RF) men har 3,5 procent av rösterna på RIM. Allsvenskan omsätter över 1 miljard, mer än 4 miljoner svenskar tittar på fotboll på tv varje år, ca en miljon individer går varje år på en match i en högre serie. Ca 2 procent av dessa är organiserade i en supporterförening och ca 0,6 promille är aktiva i en s.k. firma.

RF:s förslag går igenom

Av de ca 600 000 individer som går på allsvenska matcher står dock ca 60 000 individer som går på nästan alla matcher för mer än hälften av arenabesöken och ca 25 procent av arenaintäkten.

NOT: Det sista styckets siffror är bästa möjliga uppskattning utifrån de fakta vi hittar. De är dock i sak att se som antaganden då det inte går att få fram explicita fakta. Om någon har fakta så rättar vi gärna. Har jag fel uppgift någon annanstans så rättar vi självfallet också, vi har inte resurser att göra en veckas research utan går på den databank jag byggt själv och kollar mot Google.

Q: Vad händer nu?

A: Min tes är att ingen kan förutsäga framtid, vilket dagligen bevisas när vi gör en okulärbesiktning av vädret utanför fönstret eller bedömer avvikelsen mellan där vi tänkt golfbollen skall landa och var den landar.

Med ett odds som är bättre än tre så bettar jag på att RF:s förslag går igenom. Det är nämligen rationellt bra och även om vi kan ifrågasätta hur den representativa demokratin fungerar inom idrotten har vi inte funnit anledning att ifrågasätta att de som röstar är kloka människor.

Dan Persson

Vågar jag? (inte verifierad)

tors, 2013-04-25 10:32

Olof (inte verifierad)

tors, 2013-04-25 20:35

2. Menar du meningen där Niva

Menar du meningen där Niva skriver "Då ska jag reflektera över vad som går att bygga upp då man arbetar klokt och långsiktigt, då de mest grundläggande besluten runt en fotbollsklubb fattas av de som faktiskt berörs av dem"

Dan Persson

tors, 2013-04-25 10:37

3. Jag skulle aldrig ens drömma

Jag skulle aldrig ens drömma om att kritisera framgångsrika ideella föreningar. Det vore nämligen korkat. Ägandeformen är dock inte det primära i sammanhanget, det finns dåligt skötta föreningar och det finns dåligt skötta bolag på samma sätt som det finns bra av båda arter. Visar det sig att ideella föreningar är en bättre modell så lär den vinna men låt oss då ta reda på det. För mig är det ointressant om mitt lag är medlemsägt eller privatägt, bara de spelar bra fotboll och har en värdegrund på samma sätt som det är ointressant om min vårdcentral är privat eller offfentlig bara jag slipper sitta och vänta och blir frisk.

Claes Hansen (inte verifierad)

tors, 2013-04-25 15:21

4. Tyvärr Dan, du och

Tyvärr Dan, du och Riksidrottsstyrelsen har fel. Effekten av det lagda förslaget är ett slopande av 51%-regeln. Det vore klädsamt om dess förespråkare vågade erkänna detta och argumentera för sin sak. Effekten av en slopad 51%-regel är att porrmiljardärer eller byggmagnater med tveksam etik kan ta över några av våra mest anrika och framgångsrika idrottsklubbar. Någon form av riktlinjer från RF och en(1) ledamot från den ideella föreningen är en papperstiger som kan viftas undan utan problem. Det är ytterligt tveksamt om de föreslagna riktlinjerna är förenliga med aktiebolagslagen. 51%-regeln är ett skydd för svenska idrottsklubbar mot oseriösa ägare och spekulanter. För att förhindra ett kortsiktigt "race to the bottom" bland ständigt ekonomiskt pressade klubbar måste denna fråga regleras på RF-nivå. Lars-Åke Lagrells undermåliga utredning bör förpassas till den papperskorg där den hör hemma. Vems intresse tjänar Lagrell för övrigt? Kompanjorerna från bygget av Friends arena eller svensk idrott? Det är ytterst anmärkningsvärt att han i förstone fick utredningsuppdraget. Avslutningsvis noterar jag att tre av fyra klubbar i champions league-finalerna i fotboll är medlemskontrollerade. Det borde stämma till eftertanke bland de som vill rea ut svenska klubbar till porrmiljardärer och byggspekulanter med tveksam moral.

Erland (inte verifierad)

tors, 2013-04-25 15:45

5. Värt att kommentera i denna

Värt att kommentera i denna frågan är att samtidigt som sverige vill utreda frågan om ett tydligare privatiserande ägarförhållande inom idrotten så pågår sedan länge en debatt i ex England där man på olika sätt protesterar mot systemet med för stort privat ägande. Inom klassiska Arsenal har ex. många organiserat sig i " Were has our Arsenal gone" ochliknande rörelser och det finns liknande tankar hos supportrar tilll mängder av klubbar. Människor som på olika sätt lever för sina föreningar har helt enkelt tröttnat på ägarnas girighet, alltför dyra biljetter och den allmänna kommersialismen som för många nästan tagit klubben ifrån supportrarna. Man har bytt klubbemblem, ändrar klubbfärger och retat upp traditionalisterna runt klubbarna på ett både odemokratiskt och osnyggt sätt. Det krävs en ordentlig analys innan ett liknande system införs i Sverige med vår folkrörelse uppbyggda idrottshistoria. Förstör inte!

Dan Persson

tors, 2013-04-25 16:46

6. Det är fortfarande så att

Det är fortfarande så att ingen klubb behöver sälja ut sitt elitlag om inte 2/3 av medlemmarna så önskar. Föreligger inga klubbar som vill så händer ingenting. Motståndsrörelsen bland Arsenalsfan (tillhör själv gruppen) är ett sunt bevis för att privata ägare inte kan bete sig hur som helst.

Olof (inte verifierad)

tors, 2013-04-25 17:45

7. Clas Hansen har helt missat

Clas Hansen har helt missat att bakgrunden till det hela är en debattartikel och ett yttrande av Fäktförbundet och Fotbollsförbundets ordföranden vilket ledde till att RM (samtliga SF) uppdrog åt RS att utreda frågan vilket gjordes av en grupp där även ovan nämnda ordföranden ingick. Så här rutinerade ordföranden lämnar inte ett sånt här förslag hux flux utan man har givetvis noterat ett behov. Nu finns ett förslag som RM ska säga ja eller nej till och det ska vi nog respektera. Det är i varje fall inte ett påhitt av en enskild person utan en utredning som RM demokratiskt fattat beslut om ska göras.

Dan Persson

tors, 2013-04-25 20:47

8. Det är klokt att fundera på

Det är klokt att fundera på rollerna. RF har 69 Specialförbund som medlemmar. SvFF har ca 3400 föreningar som medlemmar. AIK har tiotusen medlemmar (hittar inte uppgiften. AIk har tusen aktiva varav ca 3% spelar i elitlaget. AIK fotboll AB har ca 200.000 kunder per år där hälften är mycket frekventa. Men den demokratiska värdegrundsbaserade verksamheten med aktiva ungdomar, ideella tränare är det enda viktiga. Sen är ca 25 heltidsanställda proffs del av underhållningsverksamheten som är börsnoterat. Det jag inte kan förstå är varför den kommersiella delen skall vara viktig att hålla ideell och den viktiga delen inte skall värderas.

Dan Persson

tors, 2013-04-25 20:51

9. Glöm ovan, det skall stå: Det

Glöm ovan, det skall stå: Det är klokt att fundera på rollerna. RF har 69 Specialförbund som medlemmar. SvFF har ca 3400 föreningar som medlemmar. AIK har mer än tiotusen medlemmar (hittar inte uppgiften på nätet). AIK har ca tusen aktiva varav ca 3% spelar i elitlaget. AIK fotboll AB har ca 200.000 kunder per år där hälften utgörs av ca 5000 extremt aktiva. Men den demokratiska värdegrundsbaserade verksamheten med aktiva ungdomar, ideella tränare är det enda viktiga. Sen är ca 25 heltidsanställda proffs, dvs arbetar för den som betalar mest, de är en del av underhållningsverksamheten som är börsnoterat. Det jag inte kan förstå är varför den kommersiella delen skall vara viktig att hålla ideell och den viktiga delen inte skall värderas. Det som samhället värderar är ungdomsverksamheten samt skatteintäkterna från elitlaget.

KP (inte verifierad)

tors, 2013-04-25 20:55

10. Tack Dan - äntligen en

Tack Dan - äntligen en någorlunda balanserad inlaga i denna frågan till skillnad från den hysteriska kvällspressen. Helt klart är detta första gången någonsin där supportrar ställer sig MOT att makten om idrottens regler flyttas närmare dem. För konsekvenserna av förslaget - trots vad Claes Hansen skriver - är att Svenska Fotbollförbundets årsmöte - istället för RF - nu får äga frågan om vad som är bäst för svensk fotboll, precis som SVEMO:s årsmöte får bestämma vad som är bäst väg att få för skotercross och speedway, Svenska Curlingförbundet får äga frågan om vad som är bäst för deras idrott och så vidare... Och till syvende och sist är det ju en fråga för varje respektive KLUBB att besluta om hur de vill ha det. Oavsett vad en del oseriösa och opålästa journalister skriver så kommer ALDRIG de klubbar som inte vill att påtvingas ett externt ägande, utan den frågan äger klubbens medlemmar. Ska det vara så j-a svårt att begripa?

Erland (inte verifierad)

fre, 2013-04-26 10:22

11. Tillhör också BSM (Arsenals

Tillhör också BSM (Arsenals protestgrupp) och håller med om att organisationen är sund och använder bra metoder för att försöka påverka styrelsen på ett sakligt sätt. Frågan är vilken effekt dom får i slutändan och det faktum att Arsenal anhängare "world wide" har känt sig tvungna att organisera upp sig för att åtminstone rädda lite av en klubbkultur/känsla som formats i över hundra år i Islington med omnejd, är skäl nog att bli allvarligt oroad över vad som händer mär girigheten tränger djupt in i ex fotbollen. I klassiska Arsenals fall blir man bestört över klubbens och dess ägares agerande mot de männuskor som i vått och torrt ställt upp för klubben genom generationer. Tyvärr ett tydligt exempel på hur fel det kan bli

Dan Persson

fre, 2013-04-26 14:14

12. De fina ideella krafterna

De fina ideella krafterna inom Djurgårdens IF har visat att de har makten.

Claes Hansen (inte verifierad)

fre, 2013-04-26 16:05

13. Det är en direkt fånig

Det är en direkt fånig argumentation att påstå att det faktum att Djurgården är en ideell förening gör att funktionärer utsätts för hot. Det är förolämpande mot de ideella krafterna inom Djurgården, AIK, Brommapojkarna, Hammarby, Bele med flera idrottsföreningar att associera dem med huliganer. De som hotar göt det oberoende av driftsform. Den relevanta frågan är hur man bäst skyddar sig mot såväl korruption som hot. Den bästa lösningen förblir öppenhet och demokrati. Det är enklare att korrumpera ett aktiebolag med en eller två ägare än ett årsmöte i en ideell förening. Jag ser fortfarande inga vettiga svar på frågan varför det är så viktigt att rea ut anrika svenska klubbar till porrmiljardärer och byggpampar med tveksam moral. Finns det någon som på fullt allvar tror att om en Berth Milton äger en idrottsklubb, och vi städar undan föreningsdemokratin, då jösses Amalia så a) utsätts ingen för hot b) publiken tredubblas c) TV-intäkterna skjuter i höjden och d) det blir julafton minst en gång i månaden?

KP (inte verifierad)

fre, 2013-04-26 18:42

14. Claes, varför fortsätter du

Claes, varför fortsätter du med kvällstidningsformuleringar? Det beslut som Riksidrottsmötet FÖRHOPPNINGSVIS tar i slutet av maj betyder att VARJE ENSKILT IDROTTSFÖRBUND äger frågan om huruvida man skall tillåta Idrotts-AB att delta i seriespelet. Man flyttar ner frågan till RÄTT NIVÅ, och förhindrar därmed ytterligare slöseri med centrala resurser och arbetstimmar med att fortsätta utreda frågan inför kommande stämmor. Nu kan således svensk fotboll besluta vad som passar svensk fotboll bäst, svensk ishockey besluta om vad som passar dem bäst, samma sak för övriga 68 idrottsförbund i Sverige. För att ditt scenario med "FC PRIVATE" för att konkretisera dravlet med porrkungen Berth Milton skall komma ifråga krävs ju att t.ex. ditt favoritlag i sin tur sedan vid årsmöte skall besluta om att spela under hans namn istället för Byxelkroks IF (återigen, ett exempel). Men dit återstår det ju ett antal steg och dit kommer vi ju troligtvis/förhoppningsvis aldrig komma i realiteten. Men låt inte sanningen komma ivägen för dig...

Hinc Robur et securitas (inte verifierad)

fre, 2013-04-26 18:59

15. Jag har ingen tanke på att

Jag har ingen tanke på att stödja tanken om att slopa 51%-regeln. Därför att: Jag har arbetat ideellt inom svensk idrott i över 40 år. Tanken att ideellt bidra till makthungrigas vinst med min insats är motiv 1. Att tro att Svenska Spel, LKAB, Boliden, Vattenfall, EON m.fl skulle känna att deras varumärkesvård är värd mera pengar i att bolag ägt av någon nyrik byggherre, oligark eller saudiarabier har ingen lyckats föra till bevis. Kvar står då att den som köper makten vill bestämma och ha sitt eget namn som varumärke. Vi har ju sett det i Sverige även i föreningsform (Percy byggare m.fl.) Att göra konkurser där alla spelarkontrakt (tillgångar) är överförda på en anna sektion i föreningen har redan tillämpats. Låt oss behålla vår svenska modell. Den är beundrad ute i den stora världen "utanför Sollentuna där vi bor"

Dan Persson

fre, 2013-04-26 20:26

16. Vad bra. Om du nu bestämmer

Vad bra. Om du nu bestämmer dig för att fortsätta ideellt i 40 år till så har du tid att förstå att det du skriver inte är en fråga. Jag tror du behöver 40 år för att förstå att du inte förstått

Hinc Robur et securitas (inte verifierad)

fre, 2013-04-26 20:40

17. Dan! Det var verkligen att

Dan! Det var verkligen att runda en annan persons uppfattning och åsikt baserad på 40 år inom idrotten i och utom Sveriges gränser. Säg som det är.. Vissa springer andras ärenden, jag springer mina egna.

Stockholms Golfklubb samarbetar med Danderyds kommun om att rena  Edsviken. Klubben vattnar banan med kommunens dagvatten och minskar därmed utsläppen till den närliggande viken till Värtan. En sorts win-win-situation för båda parter.

Diskussionen om VAR eller inte är ständigt pågående.

Såg ni vad som hände i England?

De engelska fotbollsklubbarna röstade under ett möte om ett förslag att avskaffa videogranskningstekniken.

Endast en klubb röstade för.

Sveriges Olympiska Kommitté utökar OS-truppen med tio nya namn. På fredagen fick en cyklist, en boxare, en kanotist, två skyttar och fem friidrottare klartecken.

- Med sex veckor kvar till spelen består en växande OS-trupp av nära 100 idrottare, säger SOK:s truppchef Peter Reinebo.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Försäkringsbolaget Folksam visar prov på hur kreativitet och egen vinning kan ge  ett lyckat sponsoravtal. Men så har bolaget och Svenska Fotbollförbundet variit partners i över 60 år. Nu har parterna enats om en förlängning och samtidigt utökat sitt samarbete Det nya avtalet gäller till och med  2026.

Handbollsföreningen IFK Karlskrona  sålde den första win-winlotten i ideella Folkspels nya föreningslotteri,  Joyna. För det belönas de med 100 000 kronor som går direkt till föreningens verksamhet.
- Välkomna pengar till vår förening! En n härlig sommarpresent, säger Mats Lindau, förre storspelaren som i dag är sportchef i föreningen. 

Förra sommaren lanserades Sportscom med professionell livekommentering  . Nu läggs den digitala sportradion ned.

– Ett jättetråkigt beslut, säger grundaren Ola Heffler.

Köp – och säljfesten rasar med oförminskad intensitet i hockeyns högsta divisioner. Vad som tidigare dementerats med eftertryck blir den här årstiden till sanningar. Kontrakt rivs, och nya skrivs. 
Att SHL-lag har spelare i karantän, och vägrar  tillträde till omklädningsrum, har mindre betydelse – bara kontraktssumma och längd är tilltalande.