Dan Perssons blogg

Dan Persson är Idrottens Affärers bloggare. Han arbetar med kommersiell utveckling av idrott. Dan har stor erfarenhet och kompetens och kan både se och bedöma såväl möjligheter som faror, något som passar Idrottens Affärer ypperligt. Han läser hellre årsredovisningar eller trendrapporter än tittar på sport och för honom är en arena en fastighet vars försäljning ska öka.

"Det blev så fel och så dumt..."

Tf generalsekreterare Birgitta Ljung har en del att ta tag i bland sina specialförbund...

 

Det finns ca en tredjedel av elitbolagen inom hockey och fotboll (56 klubbar av 20 000) där den i numerär lilla men i pengar stora elitverksamheten skulle kunna må bättre i bolag. Det är sakfrågan. Nu finner ett antal förbund, som är döende och betraktar statliga bidrag och RF som en respirator, skäl att skriva en debattartikel. Det borde de inte ha gjort. 

De här specialidrottsförbunden skriver på DN Debatt om det kommande beslutet på Riksidrottsmötet (RIM) angående 51-procentregeln.  

Det är två saker man bör notera:

  • Författarna har majoritet på RIM trots att de företräder en liten minoritet av medlemmarna i Svensk idrottsrörelse.
  • Ingen av dem berörs överhuvudtaget någonsin av förändringen.

Försumbara förbund

Alla med undantag av friidrottsförbundet representerar försumbara, med något undantag minskande, förbund där utvecklingen de senaste tio åren bara kan ses som antingen A: ett extremt bevis på att deras ledande företrädare är inkompetenta eller B: det trista faktum att deras sport är totalt utan attraktionskraft i det moderna samhället. Det finns kombinationer men inga fler alternativ.

De använder fina ord som folkrörelse och demokrati men verkligheten är att demokratin inom idrottsrörelsen slutat fungera eftersom folket gått hem. De väljer sig själva, i många fall för att det inte finns några alternativ.

Förbundsmöten kan ofta hållas i ett mindre konferensrum, antalet föreningar minskar, antalet aktiva minskar, antalet juniorer minskar men en liten grupp äldre och en större grupp ännu äldre (har förstått att äldre farbror blev jag vid runt 50 i ungdomars perspektiv) sitter kvar med ett mantra om att det är verkligheten och samhället det är fel på, inte deras modell.

Den svenska modellen har gjort sitt

Andelen av statsbidragen som för de här mindre förbunden går åt att avlöna generalsekreterare och betala resor för styrelsen till internationella tävlingar är absurd.

Vill Uppdrag Granskning ha en garanterad vinnare så finns all statistik på deras hemsidor och på RF:s hemsida.

När de skriver ”värna den svenska modellen” är det faktiskt precis det motsatta de föreslår. Fast det bestående värnar deras egna positioner och det trista är att risken finns att om de lämnar finns det ingen som tar över.

Pragmatisk modell enda sättet

I det här fallet kan man anta att fäktningsförbundets starke man Lars Liljegren är Don Quijote och de övriga är att se som en klonad grupp av Sancho Panzas. När jag läser debattartikeln för tredje gången börjar jag fundera på om ens Cervantes hade kunnat skriva det bättre.

Det är ur alla perspektiv ett skönlitterärt verk, någon relation till verkligheten föreligger alltså inte. Liljegren är den ideologiska väktaren inom svensk idrott och hade han haft samma roll inom regeringen hade nöjesförbudet på långfredagen som togs bort 1969 fortfarande varit lag.

Jag delar Lars Liljegrens syn om hur fantastiskt den svenska modellen var. Det som skiljer är att därutöver har jag likt Löfven inom sosseriet anammat en s.k. pragmatisk modell, dvs att vi måste fatta beslut utifrån hur samhället ser ut och förväntas utveckla sig, inte utifrån hur vi önskar att det ser ut. Om nu Daniel Suhonen visade sig vara författare till stora delar av Juholts installationstal så uppstår misstanken om att han även är författare till den här artikeln.

Vill dölja sitt misslyckande

Jag skall inte trötta ut er med en raljerande genomgång av hur framgångsrika de flesta av de undertecknande förbunden är. Alla vet att de är döende och att respiratorn heter statliga bidrag och RF. Det artikeln i DN har som primärt sakinnehåll är att ett antal företrädare för förbund vill dölja sitt misslyckande med att utveckla sin idrott med att de i alla fall kan bestämma på ett Riksidrottsmöte.

Det är patetiskt.

Om vi sedan övergår till sakfrågan så vill jag repetera att det är en pseudofråga för alla utom Lars Liljegren som ser den här typen av frågor som ideologiska vattendelare utan att förstå att den inte påverkar någonting. Därav mitt val av Don Quijote som namn i rubriken.

Håll er till sakfrågan!

För att då repetera det under två år oemotsagda om sakfrågan.

Det finns ca en tredjedel av elitbolagen inom hockey och fotboll (56 klubbar av 20 000) där den i numerär lilla men i pengar stora elitverksamheten skulle kunna må bättre i bolag.

I samtliga fall skulle föreningen finnas kvar, ha kontroll genom avtal om varumärke och delägande och fortsätta bedriva all icke elitverksamhet i föreningen. Min bedömning är att färre än tio klubbar skulle ha en privat ägare om tio år.

Att företräda sina medlemmar

I övrigt är frågan om 51-procent regeln en fundamental ickefråga. Däremot är det marxism av modellen proletariats diktatur som författarna av artikeln nu förespråkar. Ett litet fåtal som ser sig som nomenklatura skall bestämma över det stora flertalet.

Vi som lärt oss vad demokrati betyder har förstått att det inte handlar om att ge makt till företrädare utan att ge företrädare makten att företräda sina medlemmar.

Här känner jag mig övertygad om att skeva självbilder gör att ingen av de som undertecknat artikeln förstår skillnaden.

Lögn och förbannad dikt

Första meningen i deras artikel är dessutom lögn och förbannad dikt. Det frågan handlar om är inte att ta bort 51-procent regeln utan att ge respektive SF rätt att besluta i frågan. Enligt den semantik om att demokratin försämras när vi fattar beslut i EU är frågan bara ett förslag att förbättra demokratin.

Meningen  i artikeln ”Konsekvenserna av en sådan reform är mycket svåröverblickbara – de skulle kunna påverka hela den svenska idrottsmodellen, ner till minsta förening i minsta specialidrottsförbund” är nog det dummaste lag läst på länge. 

Ingen av Bob och rodelförbundet, fäktningsförbundets, varpaförbundets föreningar kommer någonsin att bli köpta av en oligark som lägger in miljarder.

Måste bejaka framtiden

Ingen kan påstå att en demokratisk förändring där beslut flyttas till de som berörs förändrar någonting. Den som kan läsa innantill om hur vi idag idrottar ser dessutom att vi rör på oss utan att vara medlemmar i föreningar och att artikelförfattarnas förbund inte attraherar.

Svensk idrott har mycket stora problem att hantera och samtidigt mycket stora möjligheter. Det är förbannat trist att vare sig problem och möjligheter finns på agendan för att det viktiga anses vara att bevara det befintliga istället för att bejaka framtiden.

Don Quijote framstår tyvärr som rationell i sin kamp mot väderkvarnarna.

Jag blir ledsen.

Dan Persson

Lars Liljegren (inte verifierad)

lör, 2013-03-30 16:21

1. Jag har fått ett

Jag har fått ett hedersomnämnande av Dan Persson. Tyvärr måste jag berätta att min roll som riddare, omgiven av 34 klonade jasägare, är betydligt överdriven, när det gäller idén till uppropet och texten i artikeln. Den som vill läsa något om mitt ställningstagande i sak, förutom det som står i artikeln, kan hitta Svenska Fäktförbundets remiss över utredningen på vår hemsida. Där saknas visserligen de invektiv som är Dan Perssons livsluft. För 200 år sedan hade jag hälsat Dan Persson välkommen med sekonder i gryningen. Nu hoppas jag att han i övrigt får en glad påsk.

Vågar jag? (inte verifierad)

lör, 2013-03-30 16:39

2. Du ordbajsar väl Dan, men du

Du ordbajsar väl Dan, men du vet också lika väl som alla andra att det du skriver har väldigt liten bäring.

Anders Almgren (inte verifierad)

lör, 2013-03-30 18:00

3. Jösses, det här var något av

Jösses, det här var något av det mest pubertala jag någonsin sett i en offentlig debatt. Oförskämda påhopp både mot enskilda personer och hela sporter, blandas med märkliga påståenden (”…skulle kunna må bättre i bolag” – nej, Dan, den möjligheten finns redan; det är INTE sakfrågan) och spekulativa antaganden (”min bedömning är att färre än tio klubbar…”) utan minsta hänvisning till det diskussionsunderlag som finns till hands.

Men Dan, vad den här frågan handlar om, är huruvida vi vill ta bort demokratikravet inom svensk idrott eller inte. Varken mer eller mindre. Frågan har periodvis varit het ända sedan 2008 – och hela tiden har vi som förespråkar bevarande av nuvarande system 1) ifrågasatt hållbarheten i argumenten för en avreglering, samt 2) efterfrågat en ordentlig analys av de eventuella negativa effekter man över tid kan förvänta sig efter en avreglering. Den här typen av frågor är inte konstiga inför en reform, oavsett storlek och förväntad effekt. Snarare är den självklar i alla organisationer som vill bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete.

För att äntligen besvara frågorna tillsattes en utredning 2011, med uppdrag från RS att utreda ekonomiska och politiska konsekvenser av ett förändrat regelverk. Men då utredningen levererades i december ifjol, fick vi en mycket svag och på inga sätt övertygande ekonomisk analys om att man kanske tror att mer kapital skulle strömma in i händelse av avreglering (däremot inga försök att analysera hur mycket, varifrån eller hur fördelningen mellan olika aktörer skulle kunna se ut). Vidare fick vi varningar för att avregleringskritikernas farhågor om negativa effekter nog kan tänkas besannas – men inte tillstymmelse till försök att vare sig bekräfta eller dementera varningarna genom utredningstekniska grepp. Utredningen är alltså inte bara svag i sin argumentation; den uppfyller inte ens uppdraget från RS!

Sakfrågan, som ju Dan talar sig varm för, är därför:

1) Vi har en nuvarande svensk idrottsmodell som många av oss uppskattar. Den är inte fri från problem, men vi tror INTE att utvecklingen av den går via uppluckring av dess demokratiska struktur.

2) Vi har ett förslag om avreglering av 51%-regeln, presenterad i IdrottsAB-utredningen i december 2012. Det är i denna – och dess argumentation – som debattartikeln i DN tar sitt avstamp. Och i utredningen varnas det för effekter motsvarande dem avregleringskritikerna oroat sig för sedan 2009. Den misslyckas samtidigt med att presentera trovärdiga argument för stora ekonomiska fördelar med en avreglering.

3) Vi har därutöver ett läge där inte ens fotbollen – vars företrädare väckte och hela tiden starkast har drivit frågan – har elitklubbar som efterfrågar en avreglering (SEF röstade härom veckan för ett bevarande av 51%-regeln och frågan ska nu ut i rörelsen igen, något Dan naturligtvis vet). Detta dessutom som en direkt följd av den medlemsdemokratiska rörelse som ju Dan dödförklarar i sitt blogginlägg.

Det är från dessa förutsättningar man rimligen får utgå, när man resonerar om huruvida 51%-regeln bör förändras eller ej. Inte från Dans allmänpolitiska världsuppfattning, hans vilja att förolämpa företrädare för idrotter med låg ekonomisk omsättning eller hans vilja att etikettera åsikter han uppenbarligen har liten insikt i eller intresse av att förstå.

Jag måste säga det igen: det här blogginlägget var något av det märkligaste jag någonsin sett i en offentlig debatt. Är det verkligen så här Idrottens Affärer vill representeras i en idrottspolitisk debatt? Jag måste säga att jag förväntade mig mer - om inte från den här bloggen, så åtminstone av IA.

Dan Persson

lör, 2013-03-30 22:30

4. Noterar att 29 medlemmar i en

Noterar att 29 medlemmar i en idrottsförening med 1200 medlemmar i onsdags var majoritet för ett beslut som skadar föreningen. Nu har jag inte doktorerat i matematik men 29 av dryga 1200 som beslutsfattare känns inte som den perfekta demokratin.

Mats Tibbelin (inte verifierad)

lör, 2013-03-30 23:19

5. Mitt beslut att underteckna

Mitt beslut att underteckna artikeln baseras på min bedömning av utredningens slutsats som jag inte delar. Det finns i utredning enligt min bedömning ett antal tveksamma punkter och påstående som gör att jag inte tycker att förändring av 51-procentregeln ska genomföras på RIM i Luleå. Sedan förstår jag inte de personliga påhoppen som görs i blogginlägget. Som jag har lärt mig ska man skilja på sak och person, personliga vendettor för inte saker framåt.

Anne Bakken (inte verifierad)

sön, 2013-03-31 02:31

6. Verkligen konstig ton om

Verkligen konstig ton om detta ska föreställa en seriös blogg... Har faktiskt svårt att tro att det gynnar det Dan säger dig stödja. Jag vill i alla fall förtydliga att vår ståndpunkt i den här frågan och hur vi kommer rösta inte bestämdes i och med debattartikeln. Vi kommer rösta på det vi anser är bäst för svensk idrottsrörelse enligt den ordning som gäller i denna organisation.

Jimmy persson (inte verifierad)

sön, 2013-03-31 08:59

7. Bäste Dan Persson, Jag vill

Bäste Dan Persson, Jag vill bara göra Er uppmärksam på att det är någon som skriver ointelligenta blogginlägg i Ert namn! Högaktningsfullt Jimmy Persson Ordf. Svenska Skyttesportförbundet

Roger Bodin (inte verifierad)

sön, 2013-03-31 09:48

8. Hej ! Det är sällan man blir

Hej ! Det är sällan man blir så häpen som när jag läste Dan Perssons inlägg. Måste rimligen skrivits i affekt eller under påverkan av någon rusdryck. Så där uttrycker man sig väl inte om personer som företräder svensk idrott. Inlägget hade starka drag av den intolerens mot oliktänkande som präglar människor med inskränkt uppfattningsförmåga. Det finns ju sådana genom historien som helst ville illiminera de med annan uppfattning. Historiens mörkermän som ville slå ner den oliktänkandes uppfattning med vilka medel som helst. Bäste Dan Persson, skärpning och be nu om ursäkt för övertramp - Din artikel gagnar inte någon allra helst Dig själv, med den och utan ursäkt blir Du annars betraktad som en "galenpanna" Med vänlig hälsning Roger Bodin Ordförande i Svenska Skridskoförbundet

Bodil Roger (inte verifierad)

sön, 2013-03-31 11:39

9. Att Dan Persson provocerar

Att Dan Persson provocerar det har vi sett tidigare. Hans drivkraft är givetvis att få starka reaktioner, att få bekräftelse. På en blogg, läs vilken som helst av de bloggar som folk läser frekvent är det knappast medhårsklappande som attraherar läsare. En del läsare verkar heller inte förstå att en blogg till skillnad från debattartiklar, ledare eller andra mer slätkammade sätt att debattera, är en form där den som skriver tar ut svängarna lite mer. Det ger också reaktioner/kommentarer därefter. Men att som Roger Bodin och ordförande i ett förbund, påstå att Dan Persson har varit full eller att likställa Dan med "Historiens mörkermän" eller för att tala klarspråk bl.a. Hitler, det är direkt osmakligt. Det spelar liksom ingen roll att det är inlindat i vackra formulerar, alla förstår det direkta budskapet.

Dan Persson

sön, 2013-03-31 18:03

10. Det får bli en förklarande

Det får bli en förklarande och beskrivande uppföljning, dock inte idag. tror att rubriken blir något i stil med "Kejsarens nya kläder".

Olle Olsson (inte verifierad)

sön, 2013-03-31 18:59

11. Bra inlägg igen Dan. Ingen av

Bra inlägg igen Dan. Ingen av de som kommenterat här eller skrivit under debattartikeln berörs av en förändring då dessa organisationer inte har behovet. Men de vill påverka något som andra med behovet kan ha nytta av, varför ? De får gärna förklara varför detta är så stor sak för dem. Jag gillar din beskrivning av dagens demokrati, ge företrädare makten att företräda sina medlemmar, på så sätt att dessa sedan själva vet vad som är bäst och rätt. Jag har inte heller sett några sakliga argument för hur frågan påverkar demokratin eller det ideella. En förening (demokratiskt styrd) har via sitt ägande (oavsett procentsatser) möjlighet att via avtal vid bolagsbildandet möjlighet att både styra eller t.o.m avbryta förhållandet, så vad är problemet ? Varför och hur skulle den ideella delen skadas eller påverkas framkommer inte heller.

Börje Broström (inte verifierad)

sön, 2013-03-31 20:06

12. Aldrig har jag blivit så

Aldrig har jag blivit så sårad, kränkt, skymfad, förnärmad, chikanerad, hånad, upprörd, indignerad, förorättad, skändad, vanhedrad av en person som över huvud taget inte känner mig. Det vore väl inte för mycket begärt att Dan Persson gjorde bättre undersökningar om de olika underskrivarnas skäl till varför de skrivit under debattartikeln för värnandet av den svenska idrottsmodellen före han uttalar sig kollektivt om oss. Hur mäter man idrottslig framgång; Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet erövrade 26 internationella medaljer under säsongen 2012. Förväntar mig en offentlig ursäkt från Dan Karlsson.

Olof (inte verifierad)

tis, 2013-04-02 21:23

13. Inför stämman 2011 skrev

Inför stämman 2011 skrev Liljegren tillsammans med L.Å. Lagrell ett yttrande och en debattartikel i DN ang. den s.k. 51%-regeln vilket resulterade i att RS fick i uppdrag att utreda frågan. Utredningen gjordes av en grupp där Liljegren ingick. Resultatet gick på remiss till specialförbunden men innan remisstiden gick ut vände Liljegren på klacken och gick emot sitt eget förslag och har sedan i bästa demonregissörstil med drygt 30 statister bjudit på en häpnadsväckande föreställning i media i stället för att i demokratisk ordning debattera frågan i kommande stämma i maj. Liljegren har dessvärre en fallenhet för att i frustration, efter förlusten i ordförandevalet 2005,4d agera likt en annan potentat som vandrade här på jorden för ca 2000 år sedan under parollen "jag är vägen sanningen och livet". Står verkligen ett enigt Fäktningsförbund bakom agerandet?

Lars Liljegren (inte verifierad)

ons, 2013-04-03 18:49

14. Ett anonymt nättroll med

Ett anonymt nättroll med beteckningen "Olof" har gjort ett oförskämt inlägg. Om trollet i fråga hade läst Svenska Fäktförbundets remissvar, som jag rekommenderade, hade han, om han kan läsa och förstå, sett hur det ligger till. Ett villkor för en förändring var det utredningen skrev på sid. 36:"En nödvändig förutsättning för förändring är en dialog i form av regionala konferenser där synpunkter och frågeställningar kring utredningens förslag och motiv till dem ges en möjlighet att komma fram". När Riksidrottsstyrelsen inte ville ha denna breda dialog, som en enig utredning föreslog, hoppade jag av. För mej var formen lika viktig som sakfrågan. Om ett enigt Fäktförbund står bakom, har jag ingen aning om. Det korta remisstiden gjorde att inget förbund hade möjlighet att ha en dialog med sina egna föreningar. Det var synd. De som lider mest av det är rimligen Svenska Fotbollförbundet, som skrev en positiv remiss, innan föreningens Svensk Elitfotboll, som förändringen var avsedd för, sa att de ville tvärtom. Så kan det gå, när dialogen hålls tillbaka genom en remiss mitt i julstöket. Har "Olof" nu förstått hur det ligger till? Och dessutom hoppas jag att Du kan stå för Dina åsikter och skriva under med Ditt riktiga namn. I övrigt rekommenderar jag följande länk: http://www.fencing.se/testkategori-1/det-ultimata-magplasket---en-handle...

Olof (inte verifierad)

ons, 2013-04-03 20:17

15. Men Liljegren nog är väl Olof

Men Liljegren nog är väl Olof ett riktigt namn och vad gäller att vara oförskämd torde jag i så fall inte vara ensam.

Lars Liljegren (inte verifierad)

ons, 2013-04-03 21:46

16. Det finns 116 771 Olof i

Det finns 116 771 Olof i Sverige. Du har varit oförskämd mot mej. Men ännu värre, Du kallar de 34 andra undertecknarna för statister. Men Ditt namn vill Du inte uppge. Du är inte bara oförskämd. Du är feg också. Skäms nättrollet! Kom ut i ljuset, så får vi se om Du spricker.

Nicke (inte verifierad)

ons, 2013-04-03 21:48

17. Vi fick remissen före jul och

Vi fick remissen före jul och remisstiden gick ut den 18 februari. Ditt julstök Liljegren måste hålla på väldigt länge.

Dan Persson

ons, 2013-04-03 21:55

18. Börje, ditt förbund har

Börje, ditt förbund har mindre än en promille av RFs medlemstal (4000), får knappt 2 millar i SF-stöd och har en bidragsgrad på 67%. Under de senaste 20 åren har de framgångsrika gymmen attraherat en miljon nya kunder. Jag har full respekt för att det är kul att åka vattenskidor och att de duktiga är fantastiska, men samhällsnyttan som idrotten genererar kommer inte från er.

lasse b (inte verifierad)

tors, 2013-04-04 09:05

19. intressant, såväl artikel

intressant, såväl artikel som kommentarer,ja ! läser, omläser och begrundar... artikelförfattaren nedvärderar de mindre idrotter som undertecknat uppropet; enligt mitt synsätt, bland dessa finns idrotter som tillför avsevärt större samhällsnytta visavi den elitbetonade fotbollen, hockeyn; det illavarande med Perssons synsätt är att värdera i BNP; enligt mitt synsätt är MNP ett klart bättre mätmått när vi analyserar idrotten

Henrik (inte verifierad)

tors, 2013-04-04 09:24

20. Tycker detta är en intressant

Tycker detta är en intressant debatt trots att nivån på kommentarerna inte alltid håller sig över midjehöjd. har dock en fråga till Dan som jag uppriktigt vill ha hans uppfattning om: Du pratar om idrotter som inte bidrar till samhällsnyttan pga lågt antal medlemmar/aktiva. Men i Sverige har vi ju en fantastiskt bredd på olika idrotter som tillsammans kan attrahera stora grupper barn (och vuxna) pga av sina olikheter. Är det inte samhällsnytta att ha en bred verksamhet? Är det inte samhällsnytta om vi kan tillgodose mångas behov? För det enskilda barnet är det väl mycket värt om denne inte har fastnat för vare sig fotboll, ridsport eller innebandy att vi har verksamhet även utöver "stora" idrotterna?

Dan Persson

tors, 2013-04-04 09:43

21. Henrik, mångfalden är

Henrik, mångfalden är självfallet en förutsättning, alla vill inte spela fotboll. Vi har inte större bredd i Sverige än i andra länder. Det är en myt. Innebandy är ett fantastiskt exempel på en idrott som attraherar många ungdomar med hög effektivitet med hög självfinansiering. Ridningen är som idrott i stort sett totalt föräldrafinansierad. Det är när självfinaniseringsgraden blir för låg som vi har bevis för saknad attraktionskraft. Varpa och Dragkamp är både jätteroliga att utöva men de verkar inte vara det ungdomarna sätter etta på listan.

Olof (inte verifierad)

tors, 2013-04-04 14:25

22. Om remisstiden gick ut den

Om remisstiden gick ut den 18:e februari och handlingarna skickades ut före jul är remisstiden således två månader vilket får betraktas som tillräckligt. Om sedan någon SF-ordf. under tiden prioriterar att kritisera RF- ledningen framför att inom sitt förbund ägna sig åt remissbehandling står det naturligtvis vederbörande fritt men remisstiden kan ju inte anpassas efter det.

Deloitte och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har ingått ett samarbete som en förlängning av Deloittes internationella partnerskap The Olympic Partner (TOP).

- Vi delar många egenskaper med den olympiska rörelsen, såsom fokus på personlig prestation och utveckling, hälsa och välbefinnande. Vi har mycket att lära av den kunskap som finns inom SOK och tror att vi med våra kompetenser kan bidra till att utveckla SOK som organisation, stärka den olympiska rörelsen och idrott i Sverige i stort, säger Erik Olin, Country Managing Partner på Deloitte.

En entusiast och eldsjäl i samma person. Och han snackar inte bara utan får saker och ting gjorda. En Lars Månsson skulle det finnas lite varstans, då blev mycket uträttat. Han har svarat för ett enastående arbete i  Arvika. 

Lars har förverkligat idén om ”Arenan” och den blir nu till modell för varenda kommun i Sverige. Så bra är det bakomvarandet tänket och nyttan med skapelsen.

Han är SHL-ishockeyns högst avlönade svenske spelare.  Skatteverkets siffror  avslöjar att Färjestads forward Marcus ”Lilliz” Nilsson, 33, år, redovisade en taxerad inkomst på 3 279 800 kr, taxeringsåret 2022. 

Santidigt sprider sig en osäkerhetsfaktor bland SHL-klubbarna och allmänt inom idrotten. Våldsutvecklingen i samhället påverkar alla och risken för attentat har ökat.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

”Vi hoppas att vi har snälla sponsorer, eller att det finns vänliga själar som vill hjälpa oss”, vädjar Lisbeth Larsson, ordförande i Eslövs IK.

Bedragare har länsat handbollsklubbens tillgångar.

Med hjälp av ett kapat bank-id kunde bedragare komma över flera hundratusen kronor från Eslövs IK.

Visst är det ganaka fantastiskt. Ett spelbolag lanserar ett aspel så att idrotten kan förstärka intäkterna. Det är precis vad som sker när Svenska Spel  tillsammans med svensk ishockey introducerardet nya nummerspelet Supportern.Ett  ett digitalt lotteri som ska bidra till nya och viktiga pengar hos  27 föreningar i SHL, SDHL och Hockeyallsvenskan. De ska  erbjuda spelet i samband med ligapremiärerna.

Hanna Stjärne, vd på SVT, är i dag lycklig. Hon avslutade arbetsveckan med att ge ett besked som glädjer många svenskar. Från och med vinter-OS i Cortina 2026 kan alla följa OS-festen på SVT:s plattformar. 

– Jag är så otroligt glad över att OS-sändningarna flyttar hem till SVT igen. Sport är roligare att uppleva tillsammans och vi ser fram emot att samla Sverige framför många spännande och historiska sportögonblick framöver, säger Hanna Stjärne. 

Fotbollens Silly Season har sina sista skälvande timmar. Penningflödet mellan klubbarna upphör natten mot fredagen  och sportcheferna kan andas ut. Spelare skiftar adress, med eller mot sin vilja. Natten till fredagen slår fönstret igen för klubbarna i både herr- och damallsvenskan. Ute  i Euroopa är det stopp ett dygn senare, natten mot lördagen slår det igen