Dan Perssons blogg

Dan Persson är Idrottens Affärers bloggare. Han arbetar med kommersiell utveckling av idrott. Dan har stor erfarenhet och kompetens och kan både se och bedöma såväl möjligheter som faror, något som passar Idrottens Affärer ypperligt. Han läser hellre årsredovisningar eller trendrapporter än tittar på sport och för honom är en arena en fastighet vars försäljning ska öka.

”RPS ljuger om poliskostnader”

Märkligheterna är många i rikspolisstyrelsens egen syn och utredning på poliskostnader för fotbollsmatcher. Foto: Scanpix

Jag tvingas konstatera, efter att ha gått igenom Djurgårdens utmärkta utredning om konsekvenserna av poliskostnader för fotbollsmatcher och deras övriga underlag (material från RPS och mailkonversationer med RPS), att RPS ljuger och vilseleder regeringen.

Det är allvarliga anklagelser då det påverkar vår demokrati. Det är exempellöst att en så tung myndighetschef som rikspolischef Bengt Svensson far med osanning gentemot sina uppdragsgivare, riksdag och regering, och värre ändå när en rikspolischef ljuger för svenska folket.

Mycket brister i underlaget

Bakgrunden är två saker. Dels Bo Svenssons utredning om ”lagom mycket poliskostnader” där slutsatserna till stor del bygger på dels information från RPS och dels RPS remissvar på samma utredning.

RPS baserar sina slutsatser, både underlagen till Bo Svensson och sitt eget remissvar på egna rapporter, analyser av enkäter om incidenter år 2011 och 2012 till samtliga polisdistrikt.

Det första som då blir frapperande och inte går att beskriva som något än en direkt lögn är att rapporten från 2011 enligt mail från RPS inte existerar. Den var så undermålig att den inte färdigställdes som officiell rapport. 

Snedvridet

RPS påstår gentemot regeringen i både underlaget till Bo Svensson och i remissvaret att en icke existerande rapport ger grund för slutsatsen att poliskostnader är incitament för klubbarna att ta ett ökat ansvar för ordningen på fotbollsmatcher.

Det är också hela bakgrunden till Bo Svenssons förslag i hans så kallade utredning.

I rapporten från 2012 (den finns, jag har läst den) är det så att 13 polisdistrikt gör bedömningen att poliskostnader ger ökade incitament för s.k. IdrottsAB att arbeta med ordningen. Det trista är att det bara finns IdrottsAB som drabbats av poliskostnader i tre av distrikten (Stockholm, Örebro, Dalarna).

Det finns konsertarrangörer i de här distrikten men de är inte föremål för utredningen, dvs deras agerande saknar vikt.

Det ena felet efter det andra

Värdet av att ett polisdistrikt i ett område utan poliskostnader för IdrottsAB bedömer att IdrottsAB har fått ett ökat incitament för att hantera ordningen på matcherna måste även för en polis framstå som litet.

För vän av ordning så finns det 22 s.k. IdrottsAB, varav knappt hälften inom speedway och övriga inom fotboll och Ishockey. Poliskostnader har bara fakturerats sju av dessa.

Därutöver konstaterar RPS själva i sin rapport att den inte ger grund för påståendet om incitamentet utan det är något man tycker i största allmänhet. Det är vilseledande beteende av dem.

Vad värre är i rapporten saknas vetenskaplig metod, underlaget är för litet för statistisk signifikans, frågorna är inte relevanta, bedömningar stöds inte av numerära fakta och så vidare.

Björn Erikssons rapport nonchalerad

Därutöver saknas kopplingen poliskostnader och bättre ansvar för ordning på matcher. RPS intellektuella stringens med den valda påhittade korrelationen är fullt jämförbar med Vattenfalls ekonomiska antagande vid köpet av Nuon.

Fotbollen och Ishockeyn inledde ett idogt arbete med att minska våld och störningar på matcherna runt 2010. Detta har gjorts oavsett om föreningen haft ett IdrottsAB eller agerat genom föreningen (dvs inte varit föremål för poliskostnader), dvs samma ökade engagemang gentemot våld och ordningsstörande hos ideella föreningar som hos bolag.

Det framgår i Björn Erikssons utredning, men den har RPS uppenbarligen inte läst.

Ett kränkande beteende

Skälet är att man ser trygghet på matcherna som en långsiktig förutsättning för att locka publik och sponsorer. Idrotten har och har haft egna stora incitament att arbeta med ordningsfrågorna och det har gjorts oavsett driftsform.

När RPS påstår att poliskostnader är grund för ökat ansvar så är det alltså en påvisbar ren lögn och det är dessutom kränkande.

En av våra största och tyngsta myndigheter med över 20 000 anställda, med uppdraget att skydda oss mot brottslingar och med våldsmonopol visar sig ljuga och vilseleda våra demokratiskt valda företrädare som har att fatta beslut om nya lagar.

Det är inte bara ett demokratiskt problem, det är ett principiellt problem som stör hela den svenska samhällsstrukturen där objektiva och professionella myndigheter skall ge våra folkvalda korrekta underlag så att befolkningen får bästa möjliga lagar.

Varför sker detta?

Det finns två möjliga orsaker till att man agerat som man gör. Att man är fruktansvärt inkompetent eller att man utifrån egna syften vill vilseleda regeringen. Några fler alternativ föreligger inte.

Oavsett vilket blir det naturliga för justitieminister Beatrice Ask nu att kalla upp Rikspolischef Bengt Svensson och skälla ut honom efter noter i fem minuter för att sedan informera honom att hon förutsätter att hon får hans avskedsansökan inom 30 minuter.

Nästa logiska steg för Ask är att Bo Svenssons utredning är ett passerat kapitel, främst för att den saknar relevans då förslagen bygger på inkorrekt indata och sedan för att övriga remissinstanser pekat på mängder med andra anomalier. Det är den i särklass mest kritiserade utredningen de senaste 20 åren

Backa, läs in och åtgärda

Om regeringen därtill önskar att det av Fredrik Reinfeldt definierade samhällsproblem som våld i samband med fotboll utgör skall jobbas bort finns det en enkel väg framåt. Ta fram Björn Erikssons utredning, skicka den på remiss, låt justitiedepartements skickliga personal ta fram förslag på lagutformning för genomförande av de 60 konkreta förslagen och ställ krav på idrotten att de genomför sina delar.

Men till att börja med så måste regeringen statuera exempel. RPS agerande i frågan om poliskostnader är så demokratiskt graverande att det måste ge konsekvenser i form av ny ledning för polisen.

Avslutningsvis är det åter värt att notera att den tyska riksdagens utredning i samma fråga kom fram till den enkla ideologiska slutsatsen att en fakturerande polis inte var förenlig med ett demokratiskt samhälle.

Dan Persson

gp (inte verifierad)

lör, 2013-08-10 09:34

1. Tack!

Tack!

Mats Jansson (inte verifierad)

lör, 2013-08-10 10:04

2. Sverige börjar påminna om

Sverige börjar påminna om Nordkorea i många avseenden. Regeringen kommer troligtvis inte att bry sig om ovanstående utmärkta artikel. Man har beställt Bo Svenssons incitamentutredning för att man tror (dessvärre med rätta) att majoriteten av svenska folket är så dåligt insatta, att de tror att klubbarna struntar i säkerheten, och att huliganerna är medlemmar.Därför anser de att slutsatsen gynnar dem politiskt.

Fredrik Strömberg (inte verifierad)

lör, 2013-08-10 13:13

3. Mycket bra! Hoppas att de som

Mycket bra! Hoppas att de som borde läsa detta faktiskt läser det.

Aa (inte verifierad)

lör, 2013-08-10 13:55

4. Om detta skulle dras i

Om detta skulle dras i EU-domstol skulle Sverige på duktigt med smisk på fingrarna. Rakt av konkurrensbegränsande att låta vissa klubbar betala ockerpriser medan andra slipper helt.

Dan Persson

lör, 2013-08-10 18:13

5. Sverige skulle självfallet

Sverige skulle självfallet torska i EU. Lagen är motstridig EU förordningen vilket marknadsdomstol och konkurrensverk redan klarlagt. Att fd. ordförande i Högsta domstolen Bo Svensson lämnar ifrån sig ett dokument som är lagvidrigt är en skandal i sig.

MrMean (inte verifierad)

lör, 2013-08-10 19:09

6. Låt lagen spela inför tomma

Låt lagen spela inför tomma läktare, samhället kan inte ta kostnaden för avarter i publiken. RPS ta rejält betalt, klubbarna får minska spelarlöner och löner till svansen (klubbledning). Vid minsta tvekan om ordningsstörning dra in matchtillstånd Mr Mean

Fredrik (inte verifierad)

lör, 2013-08-10 20:24

7. Avarter? Stänger vi alla

Avarter? Stänger vi alla krogar för de droger som florerar där? Eller förbjuder demonstrationer där man vet att folk kan drabba samman för deras åsikter. Låter vi band spela inför tomma fält på festivaler för att avarter begår våldtäkter där? Tänk om tänk rätt

Thomas Mach (inte verifierad)

lör, 2013-08-10 23:53

8. Vore det inte lika bra att

Vore det inte lika bra att bara hålla käften istället för ditt inlägg som är uppenbart trollande, eller om inte så är du ju bara en riktigt dåligt insatt dum jävel. Avgå. "MrMean" pffft*

Dan Persson

lör, 2013-08-10 22:16

9. Fotbollen betalar lika mycket

Fotbollen betalar lika mycket skatt per poliskrona som resten av samhället. Hela idén med poliskostnader för event är fel. Är det mycket folk i Åre sportlovsvecka krävs fler poliser. Mr Mean har inte förstått någonting om grunden för samhälle och polisen.

åsö gatan (inte verifierad)

lör, 2013-08-10 23:16

10. Väl skrivet ! Nu är det väl

Väl skrivet ! Nu är det väl dax för föreningarna lr deras medlemmar att exempelvis maila denna artikel till berörda politiker samt även för klubbarna att informera på matcher om hur det ligger till, vad man gör och vad varje enskild medlem kan göra för att hjälpa till, då det är troligare att politiker reagerar på x antal tusen mail/brev från privatpersoner som kan vara en röst i kommande val än några få klubbar utan rösträtt !

Rolf Jönsson (inte verifierad)

sön, 2013-08-11 11:19

11. Innan polisen började

Innan polisen började debitera fanns redan ett inarbetat delat ansvar där polisen kan ställa krav på annordnaren, det incitament det talas om fanns/finns redan. Det som tillförts med polisens debitering är att samarbetspartners blir två mot varandra stående parter i en ersättningsfråga. Det har inte gagnat samarbetet och säkerheten.

Tony (inte verifierad)

sön, 2013-08-11 12:15

12. Mycket bra artikel, dock så

Mycket bra artikel, dock så krävs det nog att Beatrice Ask blir nermailad med den för att hon ska börja tro på någon annan än RPS, men det är val nästa år så vem vet.

Richie (inte verifierad)

sön, 2013-08-11 12:26

13. Det här en tung anledning

Det här en tung anledning varför jag slutat gå på fotboll. Ett jävla fuskande från polisen och svff, genomruttet att förstöra Petur Marteinssons sista satsning. Kommer aldrig att glömma.

Undrande (inte verifierad)

sön, 2013-08-11 21:28

14. Undrar hur mycket Manchester

Undrar hur mycket Manchester United fick betala för poliskostnaderna mot aik?????

Niklas (inte verifierad)

tis, 2013-08-13 20:58

15. Det var länge sedan jag läste

Det var länge sedan jag läste så mycket dravel. Hur kan ni vara så naiva och tro på det bloggaren skriver utan bevis när han skriver rena felaktigheter som är lätta att kontrollera. Tex sägs att Bo Svennson utredning endast tar sikte på idrottssaktiebolag. Om ni läser igenom utredningen så får ni klart för er att den handlar poliskostnader för alla typer av evenemang, dvs konserter, marknader men också idrottsevenemang m.m. Då förstår ni som fattar nåt att Rikspolisstyrelsens remissvar också handlar om dessa typer av evenemang och att Rikspolisstyrelsen bara relevant redovisar det polismyndigheterna svarat på frågorna. En fråga som man också skulle vilja ha bloggarens svar på är varför han tror att Rikspolisstyrelsen ljuger om att rapporten för 2011 inte färdigställdes? Den frågan borde ni också ställa er punchskallar! Mr Bean 2

Dan Persson

tis, 2013-08-13 21:06

16. Niklas, läs DIFs genomgång av

Niklas, läs DIFs genomgång av RPS information till Svensson och deras remissvar. Lögnen jag pekar på är att man använder en icke existerande rapport som underlag. Utredningsdirektivet handlar om idrott.

Niklas (inte verifierad)

tis, 2013-08-13 23:15

17. Kul att du besvarade mitt

Kul att du besvarade mitt inlägg: Jag har läst RPS remissvar. Där står inte att RPS hänvisar till någon, icke färdigställd rapport, utan till det tillsynsärende som genomfördes 2011, dvs svaren från de 21 polismyndigheterna. jag har inte läst DIF:s rapport men ska göra det. jag tillåter mig dock undra hur DIF kan känna till om RPS lämnat annan information till Bo Svensson än de svar som polismyndigheterna lämnat till RPS och som tar sikte alla typer av evenemang, alltså inte bara idrottsevenemang. Björn Erikssons utredning tar sikte på enbart idrottsevenemang. Bo Svensson utredning tar sikte på alla sorters offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, det framgår tex tydligt av sammanfattningen. Mr Niklas Mean 2

kennet (inte verifierad)

fre, 2013-08-16 13:38

18. Mr mean// Vilket oerhört

Mr mean// Vilket oerhört tråkigt liv du måste leva, sen sitta hemma och tjura. Om man inte ska göra nåt där det krävs nån form av ordningshållning så är det nog bäst du sitter kvar i ditt vadderade rum och tittar skräckslaget ut och är rädd för att leva.

Det är en synnerligen märklig situation som råder på Svenska Fotbollförbundet. Avgående generalsekreteraren, Håkan Sjöstrand, förhandlar med förbundskaptenen, Janne Andersson om dennes framtid som redan framstår som synnerligen osäker.

Två tidigare oumbärliga krafter kan efter nyår faktiskt vara arbetslösa... 

En entusiast och eldsjäl i samma person. Och han snackar inte bara utan får saker och ting gjorda. En Lars Månsson skulle det finnas lite varstans, då blev mycket uträttat. Han har svarat för ett enastående arbete i  Arvika. 

Lars har förverkligat idén om ”Arenan” och den blir nu till modell för varenda kommun i Sverige. Så bra är det bakomvarandet tänket och nyttan med skapelsen.

Med över 165 000 gymnaster, aktiva och ledare under 20 år är gymnastiken en av de största barn- och ungdomsidrotterna i Sverige. Nu har ett nytt samarbete med Bris inletts för att tillsammans göra idrotten tryggare för barn.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

”Vi hoppas att vi har snälla sponsorer, eller att det finns vänliga själar som vill hjälpa oss”, vädjar Lisbeth Larsson, ordförande i Eslövs IK.

Bedragare har länsat handbollsklubbens tillgångar.

Med hjälp av ett kapat bank-id kunde bedragare komma över flera hundratusen kronor från Eslövs IK.

Visst är det ganaka fantastiskt. Ett spelbolag lanserar ett aspel så att idrotten kan förstärka intäkterna. Det är precis vad som sker när Svenska Spel  tillsammans med svensk ishockey introducerardet nya nummerspelet Supportern.Ett  ett digitalt lotteri som ska bidra till nya och viktiga pengar hos  27 föreningar i SHL, SDHL och Hockeyallsvenskan. De ska  erbjuda spelet i samband med ligapremiärerna.

Hanna Stjärne, vd på SVT, är i dag lycklig. Hon avslutade arbetsveckan med att ge ett besked som glädjer många svenskar. Från och med vinter-OS i Cortina 2026 kan alla följa OS-festen på SVT:s plattformar. 

– Jag är så otroligt glad över att OS-sändningarna flyttar hem till SVT igen. Sport är roligare att uppleva tillsammans och vi ser fram emot att samla Sverige framför många spännande och historiska sportögonblick framöver, säger Hanna Stjärne. 

Fotbollens Silly Season har sina sista skälvande timmar. Penningflödet mellan klubbarna upphör natten mot fredagen  och sportcheferna kan andas ut. Spelare skiftar adress, med eller mot sin vilja. Natten till fredagen slår fönstret igen för klubbarna i både herr- och damallsvenskan. Ute  i Euroopa är det stopp ett dygn senare, natten mot lördagen slår det igen