Dan Perssons blogg

Dan Persson är Idrottens Affärers bloggare. Han arbetar med kommersiell utveckling av idrott. Dan har stor erfarenhet och kompetens och kan både se och bedöma såväl möjligheter som faror, något som passar Idrottens Affärer ypperligt. Han läser hellre årsredovisningar eller trendrapporter än tittar på sport och för honom är en arena en fastighet vars försäljning ska öka.

"Fredrik Reinfeldt riskerar bli utesluten ur Djurgården... "

Polisens sätt att ta betalt av så kallade idrottsbolag debatteras nu intensivt. Dan Persson beskriver hanteringen som absurd. Foto: Andreas Hillergren, Scanpix


”Något säkrare sätt att förlora nästa val i ett land där över tre miljoner väljare har en direkt relation till idrotten än att avgiftsbelägga ideella föreningar finns inte”, skriver Dan Persson som än en gång fördjupar sig i härvan runt polisnotorna.

Varning, om man nu inte är extremt intresserad av samhällsfrågor, politik, juridik, idrottsekonomi och väldigt långa texter kan man nog låta bli att läsa vidare härifrån.

Hanteringen är absurd

För att starta från början. Hela hanteringen av lagen om poliskostnader är absurd. Från start i slutet på 80-talet till förra fredagens antiklimax där en helt annan domstol med ett helt annat ärende slår den sista spiken i kistan för en dålig lag som är väldigt dåligt skriven.

På det kommer som lök på laxen ett agerande från polismyndigheter där godtycke, brister i hantering och det som framstår som tjänstefel blandas med hittepå och lögner.

Nu är det här bara ett av många områden där polisen påvisar att de inte förtjänar vårt uppdrag men hur fan, ursäkta uttrycket, skall vi kunna utveckla ett samhälle där polisen ser som sin främsta uppgift att missköta jobbet och bli av med befolkningens förtroende? Det trista är att det här stycket är inte är en åsikt utan en slutsats baserad på statistisk signifikans.

Får ny och trovärdig information

Sen börjar jag få trovärdig information att det inte är polismästare Löfving som är den stora skurken utan att det sitter en ansvarig jurist på polisen i Stockholm som även av sina underställda beskrivs som en ond person och det är han som beslutat om hur lagen skall tolkas utan att ens fundera på om lagen är förenlig med EU-rätt.

Idén från början var att idrotten inte skulle drabbas av poliskostnader. Lagens syfte var mycket tydligt på den punkten. Riksdagen stiftade en lag utifrån grundkravet att idrotten skulle vara undantagen från denna lag och enskilda jurister hos polisen gör 30 år senare tolkningar som gör att lagen efterlevs i strid med det våra folkvalda ville.

Här har vi det första demokratiska problemet. Att detta fortskrider även efter att vår valda regering tillsatt en utredning för att ändra regelverket är en skandal i sig. Polisen får inte obstruera det demokratiska samhällets vilja genom att läsa lagar som Usama Bin Laden läste Koranen. Då finns det mycket god anledning att avskeda ett antal polischefer.

Rättsäkerhet opå Ukraina-nivå

Nästa demokratiska och rättsäkerhetsmässiga problem är självfallet att om nu Falsterbo Horse show skall betala den dyra polisbevakningen, enär närpolischef Mats Hammar insett att risken att Falsterbo invaderas av samtliga Europas dressyrhuliganer är så hög, så kan inte samma myndighet först vara den som beslutar om det finns risker som föranleder bevakning, sedan beslutar om volymen och kostnaden och därefter utför. Det är rättsäkerhet på Ukraina-nivå.

Då får man vilket tydligt framgår av de senare inlagorna i dispyten runt AIK ett godtycke där man som utomstående till slut inser att behovet av hästar närvarande vid matcherna mest har styrts av hästarnas behov av att få motion.

Nu tycker vän av ordning som kommer ihåg de hjälpsamma konstaplar vi båda växte upp med att jag överdriver om polisen som ond makt men de inlagor som finns i en del av de här tvisterna pekar tydligt på att jag underdriver. 

Hur kan de missa det?

Som ”etnisk svensk” och tråkig medelålders man i medelklassförort har jag av naturliga skäl väldigt lite med polisen att göra, det är köer för att få nytt pass vart femte år och fortkörningsböter ca vart fjärde år. I övrigt handlar det bara om att jag ser poliser bete sig mot andra på ett sätt som gör mig arg. Jag har inga skäl till egen vendetta mot polisen, jag är bara bekymrad ur ett demokratiperspektiv.

Om regeringen inte förstått att polisens brister är ett problem som får medborgare att tappa förtroendet för polisens uppdragsgivare regeringen har de ett problem.

Vi börjar titta på andra frågetecken runt den här frågan.

Det jag missat var att Konkurrensverket (KKV) i sitt remissvar på Björn Ericssons delbetänkande tydligt har påvisat att andra lagar kräver likabehandling av ideell och bolag på det här området. Det allvarliga är inte att jag missat att läsa remissvar, jag förväntas som krönikör inte ens veta om att de finns, men hur i hela helvete, ursäkta språket, kan polisens jurister och regeringen missa detta? De har faktiskt betalt för att läsa remissvar från tunga juridiska instanser.

Betrice Ask ointresserad av idrott

Regerings utredare, Björn Ericsson, som kan framstå som disträ och av många mest upplevs som bullrig men som i min bok är fruktansvärt stringent har också tydligt pekat på de juridiska problemen med det begränsade uppdrag han haft. Jag förstod inte för ett år sedan varför han ville bredda uppdraget. Nu förstår jag och min enda kritik är att Björn hade behövt förklara sina tankar på ett enklare sätt för mig.

Ett stort frågetecken är hur justitiedepartementets alla mycket respekterade tjänstemän kan ha missat EU-vinklingen. I eftermiddags fick jag den tredje källan, av varandra oberoende, som påstår att tjänstemännen tydligt påtalat att lagen måste göras om, men att ministern valt att köra över sina egna specialister. Här förstår jag inte varför. Beatrice Ask är inte jurist men hon har ett extremt gott omdöme och är en människa jag respekterat sedan första gången jag mötte henne som ungmoderat i 17-årsåldern.

Enda jag kan tänka mig är att Beatrice Ask inte bara är ointresserad av idrott, hon tycker inte om idrott. Lite trist då Ylva Johansson lär hugga som en iller på regeringens tillkortakommanden i de här frågorna. Att Lena Adelsohn Liljeroth som idrottsminister inte agerat är inte så konstigt, hon har inte fått möjligheten att ha åsikter i den här frågan, hennes jobb är att hålla kulturvänstern kort och där får hon MVG alla dagar i veckan.

Så motsägelsefullt

Sedan är det 17 år sedan Bosmandomen kom. För dåtidens idrottsledare må den ha förändrat handeln med spelare men för rättsamhället måste den ha varit en ögonöppnare av rang. 1995 slogs det fast att i ett EU-land skulle ideella föreningar jämställas med bolag när de verkade på det som kunde ses som en kommersiell marknad. Ingen som funderade om den lag riksdagen beslutat om fem år tidigare var förenlig med det då nya EU-medlemskapet?

Sen blir det krångligt på nivå. Som Djurgårdens advokat Stefan Alvén, Maqs advokatbyrå, skriver i Svd, ”Regeringen har dock i uppdraget till den nya utredaren, före detta justitierådet Bo Svensson, tydligt påpekat att det inte finns några planer på att befria Idrotts AB från ersättningsskyldighet.”

Regeringens beslut kom den 14 december, en vecka innan Marknadsdomstolens dom som nu gjort det till lag att ideell förening och bolag inte får särbehandlas när de verkar på en kommersiell marknad.

Örgrytedomen för två år sedan slog fast att det inte existerar något s.k. Idrotts AB.

Den enda logiska tolkningen är då att Alliansregeringen beslutat att även låta ideella föreningar betala för polisbevakningen. Någon däremot?

Bra sätt att tappa regeringsmakten

Nu har Per Schlingmann nästan slutat som chefsstrateg och han kan ha tankarna på nästa uppdragsgivare, media påstår att Fredrik Reinfeldt är ensam och trött, att Anders Borg vill jaga mer och jobba mindre samt att Kent Persson inte tänker så mycket, men något säkrare sätt att förlora nästa val i ett land där över tre miljoner väljare har en direkt relation till idrotten än att avgiftsbelägga ideella föreningar finns inte.

Att inte Sten Nordin insett att konsekvenserna är att Alliansen torskar i Stockholm om regeringen ställer till det så till och med Ulf Adelsohn som Djurgårdare måste rösta på sosseriet är förvånande. Vad värre är Fredrik Reinfeldt riskerar bli utesluten ur Djurgården enligt stadgarna om illojalt beteende.

Min gissning är att resonemanget bland de nya moderaterna varit att de sett chansen att stoppa utvecklingen mot s.k. idrottsbolag och ”rädda” folkrörelsen som en del av att framstå som bevarare för att vinna sosseröster. Då har man skitit i inte bara i det blå skåpet utan i världens alla blå skåp och det är fortfarande en typisk brittisk underdrift.

Någon har varit en fruktansvärt dålig rådgivare. Så mycket står klart.

Upplevelseindustri ger staten intäkter

Om det nu finns någon ideolog kvar (Per Unckel, jag saknar dig) så hade regeringen kunnat fundera på sossarnas 80-talsidé att polisen skall skicka fakturor var så bra.

Borträknad att polisen är en icke fungerande myndighet som inte kan ges ansvar så uppstår ett antal ideologiska och principiella frågor.

Vi har som medborgare valt att ge polisen våldsmonopol och vi har gett dem rätt bruka vapen mot andra. Det är en omistlig del av strukturen för en demokrati.

Därom torde bara järnrören kunna ses som tvistiga.

Alla, säger alla, beräkningar som görs över upplevelseindustri visar att statens intäkter är goda. Att då acceptera att det krävs poliser på Stureplan för att det är mycket folk där, att det krävs poliser på E4 för att det är många bilister där, att sportlovsveckor i Åre kräver fler poliser men att om inte verksamheten bedrivs mer frekvent än i en arena så skall polisen kunna fakturera, trots att statens intäkter relativt poliskostnader är på samma nivå är absurt.

Idrotten en besvärande kostnad

Idén att polisen skyddar sina medborgare och låser in buset och att det går via skattsedeln är faktiskt lika bra som att vi inte låter militären ta på sig kommersiella uppdrag och fakturera uppdragsgivaren.

Det vore lika dumt som att våra skickligaste jurister inte hann med sitt uppdrag att tjäna Sverige i högsta domstolen för att de behöver tjäna miljoner på skiljedomar och så kan vi väl ändå inte ha det?

Det enda som då återstår är att konstatera att någon inom regeringen eller tung rådgivare till regeringen kommit fram till att idrotten är en besvärande kostnad för staten och det är grunden för regeringens agerande.

Hur tänkte de då?

Dan Persson

Frank Bagge (inte verifierad)

lör, 2012-12-29 01:16

1. Dessvärre finns det inget

Dessvärre finns det inget annat val att lägga sin röst på sossarna 2014, och då efter att ha röstat blått i fem val. Skadad är redan skedd, ledsamt men man kan lära gamla hundar sitta. Tack Ylva.

Frank Bagge (inte verifierad)

lör, 2012-12-29 01:19

2. Och ni får ursäkta eventuella

Och ni får ursäkta eventuella stavnings- och grammatiska fel, pga iphone.

Hinc Robur et securitas (inte verifierad)

lör, 2012-12-29 16:17

3. Nu börjar debatten mer och

Nu börjar debatten mer och mer likna partipolitik, istf för idrottspolitik. Att ha idrotten under kulturministeriet har i alla tider (oavsett regering) varit vansinne. Den s.k. kultureliten räknar kallt med att kulturen slutar utanför operans, teaterns och museernas dörrar. Dom har dessutom ordets förmåga och den makt detta ger. En debatt om Operans biljettpris eller museernas ev. förekomst av entre-pris upptar naturligtvis kulturskribenternas hela fokus. Under Almedalsveckan var näringsminstern beredd att ta över idrotten, väl medveten om de pengar stora evanemang drar till Sverige. Men därifrån till tro att Sveriges alla idrottsintresserade håller med om att de våldsliberala idrotterna skall få skjuta över kostnaderna på samhället utan att ifrågasättas tror jag är att gå för långt i tron på valmanskårens enfrågebenägenhet.

AIK (inte verifierad)

sön, 2012-12-30 13:26

4. Undrar om juristen du nämner

Undrar om juristen du nämner är samma person som uttalar sig här? http://nyheter24.se/sport/fotboll/allsvenskan/549138-klubbarna-far-sta-f...

Göran Lantz (inte verifierad)

fre, 2013-01-04 01:54

5. Det är att göra det enkelt

Det är att göra det enkelt för sig att dra upp exemplet Falsterbo Horseshow och undvika prata om kärnproblemet: Varför det ska behövas flera hundra utkommenderade skattefinansierade poliser för att kunna genomföra vissa "idrottsevenemang" (läs fotbolls- och hockeymatcher i Stockholm). Det är absurda är när under valrörelsen 2010 så tvingades SD ställa in flera valmöten för att polisen inte hade resurser att garantera ordningen och säkerheten samtidigt som det spelades derbyn i både fotboll och ishockey samma höst som krävde flera hundra poliser för att kunna genomföras. Jag sympatiserar inte med SD, men värnar om demokratin och alla människors rätt till sin egen åsikt och att rösta på det man vill. Vi har en absurd utveckling om det viktigare att värna om fotbollsmatchers genomförande än att värna om demokratin och rätten till offentliga möten. Det pratas för lite om det ansvar som vissa klubbar och deras supportrar har för att den här situationen uppkommit där polisen måste börja ta betalt för att deras resurser riskeras ätas upp av idrottsarrangemang. Ta exemplet derbyt i Globen nu mellan Leksand och Mora där supportrarna t o m åker med samma chartrade tåg med 17 vagnar ner till Stockholm, det blir 13.850 på plats men lär krävas minimalt med poliser precis som vid utematchen för 2 år sedan med 17.319 åskådare. Supportrar kan sköta sig, men idrottsklubbar runt om i landet straffas nu för att storstadsklubbar och då främst i Stockholm inte kan göra det. Det är DET som är problemet, inte polisens agerande som en reaktion på det problemet

Dan Persson

fre, 2013-01-04 09:39

6. Göran, jag ser det som tre

Göran, jag ser det som tre separata frågor. Första frågan, den som inte berörs här är hur vi löser huliganproblemet. Här skrev fotboll och Ishockey en bra debattartikel med krav på ändrad lagstiftning häromdagen. Här har klubbarna ett stort ansvar, gör en hel del men behöver ny lagstiftning för att komma framåt. Den andra frågan är hur vi skall få en fungerande poliskår som har samhällets förtroende i Sverige. Det är regeringens ansvar. Berörs inte heller i min krönika utöver konstaterandet att polisen inte fungerar. Därutöver noterar vi det rättssäkerhetsmässigt vidriga i att Polisen både bestämmer om det krävs bevakning, hur mycket den skall kosta och genomför den. Den tredje frågan är hur vi kan ha en lag om poliskostnader vid idrottsevent som är motstridig EU-lagstiftning och varför inte alla som skapar behov av polisbevakning i så fall skall betala. Jag delar självfallet din syn att SD, hur illa jag än tycker om dem skall kunna ha demokratiska möten men hävdar att påståendet att polisen inte hade personal beror på polisens inkompetens.

Svennis (inte verifierad)

fre, 2013-01-04 13:10

7. Det är klart att huliganlagen

Det är klart att huliganlagen ska betala för sig. Polisen har annat att jag än vuxna som inte växt upp.

Svennis (inte verifierad)

fre, 2013-01-04 13:12

8. Utesluta Reinfelt. Pinsamt

Utesluta Reinfelt. Pinsamt Djurgården! Det är konstigt att fotbollen tror att de ÄGER och gör allt rätt.

Göran Lantz (inte verifierad)

fre, 2013-01-04 15:47

9. Att polisen inte har resurser

Att polisen inte har resurser till t ex SD:s möten handlar väl inte om deras inkompetens, utan att de har begränsade resurser och om de resurserna äts upp av andra kostnader, t ex att ha 4-500 poliser utkallade till derbyn i Stockholm, så går det ut över andra områden. Det är inga frågor som ska särskiljas, de har med varabdra att göra. Klubbarna med problem har inte gjort tillräckligt för att åtgärda problemen. De pratar hela tiden om sina "fantastiska fans" och pratar om en liten klick. Men om det vore en så liten klick så skulle den stora massan kunna rensa ut dem själva. Men det sker inte. Det är inte en så liten klick, och klubbarna tar inte tillräckligt från vad som sker. Enda sättet då är att straffa de klubbar det gäller så att de "fansen" det gäller blir medvetna om att det drabbar egna klubben, och att övriga fans till samma klubb också vet det och tar avstånd och rensar ut inifrån. Det kan göras ekonomiskt genom böter, det kan göras sportligt genom poängavdrag och det kan göras genom att ta betalt för de polisinsatser som de orsakar. Sen med all respekt för den här bloggen så går det väl utanför eget kompetensområde att göra bedömningen om polisen är tillräckligt kompetens eller inte. Bristen på respekt för poliser och andra som riskerar sin egen hälsa och liv för att skydda oss andra är skrämmande, jag tänker på sånt som kravallerna i Göteborg med kastande av gatstenar, men också det uppmärksammade derbyt i Globen där "fans" gjorde utfall över läktare mot både poliser och barnfamiljer. Men media, klubbar och fansföredrar att kasta skit på polisen istället för att rannsaka sig själva varför problemen bara uppstår hos vissa klubbar och inte i övriga landet. Är polisen kompetentare där?

Jesper (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 22:09

10. Göran! Jag tycker verkligen

Göran! Jag tycker verkligen inte den här bloggen har tagit sig vatten över huvudet. Inlägget ger en mycket men nyanserad bild över hur verkligen ser ut och vad som sker bakom dörrar som väldigt få människor får/vill/önskar ha uppsikt över. Med all respekt för dig men alla dom exemplen du drar upp är precis den skit som sprids ut genom våra största kvällstidningar som gärna skriver om det som säljer lösnummer. Att börja dra in stockholmsklubbarna och de problemsupportrar som finns samtidigt hylla övriga landet är bara löjligt. Jag vill inte komma för långt ifrån ämnet men se till att läsa på vad klubbarna gör för att motverka dessa händelser. Det finns beundransvärt mycket arbete som görs. Men i slutändan är det ändå en individ som väljer vad han eller hon kommer göra. Till dig Dan lyfter jag på hatten, mycket välskrivet och något jag önskar skulle nå ut till den stora allmänheten.

ManUtd (inte verifierad)

tis, 2013-01-08 22:21

11. @ Göran, vi är överens om att

@ Göran, vi är överens om att Polisen ska göra rätt saker. Det finns dock mycket tveksamheter i hur polisen beräknar kommendering tex varför behövs det 40 poliser och två polishästar på AIK - Gelfe, varför sitter 30 poliser och äter hamburgare på Max precis innan matchen AIK - Napoli. Hur kommer det sig att det bara blir fler och fler poliser på matcherna trots att varken hotbild eller antalet incidenter förändrats. Att du sedan hävdar att det främst är ett Stockholms problem visare bara på att du inte läst på. Tyvärr finns detta problem i Linköping, Västerås, Karlstad och andra mindre orter. Senaste grova incidenterna var t ex i Malmö osv.

Göran Lantz (inte verifierad)

ons, 2013-01-09 11:17

12. Det där är det vanligast

Det där är det vanligast förekommande försvarsarguumentet från Stockholmsfansen, att det finns på många andra ställen också. Det talas om att att det finns firmor lite överallt, det sägs att t o m Leksand har en egen firma. Vilket i allt väsentligt är rent skitsnack. De bråk som sker ute i landet är i när det är Stockholmslag inblandade, inte mellan två landsortslag. Sen skrev jaga ett det är ett storstadsprobelm, främst Stockholm. Det blir bråk i Göteborg ibland, men det är i huvudsak när AIK är inblandade. Sen hade vi bråken i matchen mellan Malmö FF och Helsingborg. Jag har följt idrott i många år. Hockey i Leksand t ex sen tidigt 70-tal. Där har bråken uteslutande varit när Stockholmslag varit på besök. AIK, Djurgården och även Hammarby när de funnits i samma division. Polisen i Borlänge brukade eskortera de här bussarna genom Borlänge så att de inte tilläts stanna där efter att ha ställt med så mycket bråk. Jag har uplevt många heta derbyn mellan Brynäs och Leksand både hemma och borta, aldrig några bråk. Nu på senare månag heta derbyn med Mora, aldrig några bråk. jag har varit i fullsatt Löfbergs Lila i karlstad iklädd leksands-tröja, och kännt mig fullständigt trygg när jag tagit mig en öl i pauserna tillsammans med glada och trevliga värmlänningar. Inte nånstans annat när det gäller stockholmslag behöver de sortera upp supportrarna, skicka dem till separata pubar mm. I övriga landet klarar man att umgås som civiliserat folk, trots att man håller på olika lag. Titta bara på hyllningarna i riksmedia, från polis och annat från daladerbyt i Globen i lördags. Krönikörer som Mats Wennerholm i Aftonbladet skriver att han aldrig upplevt nåt liknande, trots många Stockholmsderbyn och heta derbyn i NHL. Magisk stämning, inga elakheter och hat utan bara hängivna supportrar som var där för att ha kul och heja fram sitt eget lag, inte hata motståndaren

Dan Persson

ons, 2013-01-09 11:24

13. Vi bör vara överens om att

Vi bör vara överens om att huliganer är ett problem. Både ett idrottsproblem och ett samhällsproblem. Här har klubbarna ett mycket stort ansvar och trots att de gör massor måste mera göras. Samtidigt måste lagstiftningen anpassas så att klubbarna kan göra mer. Frågan i den här krönikan är varför det är gratis med poliser en sportlovsvecka i Åre men samma typ av insats skall faktureras om det är fotbollsmatch. I båda fallen är det kommmersiella aktörer som strävar efter vinstmaximering genom att få mycket folk till samma plats och öka intäkterna genom att sälja mycket alkohol. Lagen är felaktig och bygger på ett felaktigt tänk. Det är en slutsats. Fotbollen och Riksdag måste agera än mer för att lösa problemet med huliganer på matcherna. Det är en annan slutsats, men det är fel att sammankoppla de två.

Frank Bagge (inte verifierad)

ons, 2013-01-09 14:31

14. Ungefär som det tyska

Ungefär som det tyska inrikesministeriet precis konstaterade, i ett rättsfall som gäller just detta: "Polizeikosten hat der Staat zu tragen, ansonsten wäre das Gewaltmonopol des Staates nicht zu rechtfertigen" eller min egen skoltyska översättning: "Polisens kostnader skall bäras av staten, annars går statens våldsmonopol ej att rättfärdiga."

Dan Persson

ons, 2013-01-09 14:38

15. lysande

lysande

ManUtd (inte verifierad)

ons, 2013-01-09 18:26

16. Göran, återigen kontrollera

Göran, återigen kontrollera fakta. Här har du några landsortsbråk som exempel. Men du verkar ju blunda för allt. Jag har inte heller lust att betala för saker i samhället men jag tvingas till det, förstår inte varför AIK ska vara ett undantag. Varbergs BoIS-Assyriska FF, Fotboll, Superettan, 14 april 2012 Assyriska FF-Ängelholms FF, Fotboll, Superettan, 4 september 2011 Supportrar till Luleå och Modo slogs uppstyrt (10 mot 8) med Luleå som segrare innan fredagsmatchen (121228) mellan de båda lagen.. i samband med bandymatchen Sandvikens AIK-Broberg/Söderhamn (121116) utbröt slagsmål i pausen på puben bakom ena läktaren mellan fans till SAIK och Broberg och polis och vakter gick då in med batonger och bröt upp. Efter matchen utbröt ett flera minuter långt tumult, den här gången mellan 20-talet Broberg-fans och motsvarande antal polis och vakter innan de sistnämnda fick Broberg supportrarna på sina bussar hem mot Söderhamn igen... tre st Örebro SK-supportrar nyligen dömts för inblandning i två olika fotbollsbråk. En 24-åring och en 26-åring dömdes till samhällstjänst respektive 8 månaders fängelse för misshandel i samband med en hemmamatch mot Syrianska 2011. En tredje ÖSK-supporter dömdes till samhällstjänst för våld mot tjänsteman i samband med ett bråk med polisen under matchen ÖSK-Åtvidaberg (120402)... det utbröt oroligheter i samband med Mälardalsderbyt i Norrettan mellan Eskilstuna City och Västerås SK (120504). 300 VSK-supportrar åkte med ett abonnerat tåg från Västerås och drabbade efter matchen samman med lokala ungdomsgäng som sökte bråk med bortafansen. Polis tvingades ingripa vilket de även fick göra på tågstationen timmen senare när VSK:arna attackerades med stenar av ortsborna. VSK-fansen stormade över tågspåret och ungdomsgänget försökte fly med slagsmål och försenat tåg som följd. En VSK-supporter fördes till sjukhus efter att ha träffats av en sten i tinningen medan en 17-åring från Eskilstuna greps misstänkt för att ha kastat en halv kilo tung sten mot en polisman...

Dan Persson

ons, 2013-01-09 22:18

18. Frank, stort tack för lysande

Frank, stort tack för lysande inlägg, det använder jag direkt. För Göran och ManUtd kan det vara av intresse att lagen om poliskostnader och huliganproblemet är två helt skilda frågor och bör behandlas som sådana.

ManUtd (inte verifierad)

ons, 2013-01-09 23:05

19. Det stämmer Dan. Inlägget

Det stämmer Dan. Inlägget gällde Görans påstående att det bara i princip är AIK som har problemet.

Dan Persson

ons, 2013-01-09 23:06

20. Det är extremt viktigt att

Det är extremt viktigt att idrotten separerar problemet. Gör man inte det så klarar inte idrotten diskussionen med politikerna.

ManUtd (inte verifierad)

ons, 2013-01-09 23:19

21. Instämmer.

Instämmer.

Göran Lantz (inte verifierad)

tors, 2013-01-10 15:01

22. Skulle vi på samma sätt börja

Skulle vi på samma sätt börja länka till bråk i Stockholm som de du räknar upp skulle vi sänka sajtens server. Det intressanta är, har de här bråken du räknar upp lett till att kommande matcher behövs bevakas med flera hundra poliser i förebyggande syfte, eller har de setts som enstaka händelser? Har de bråken lett till att polisens budget på de orterna äts upp av kommande matchbevakningar? Nej, skulle inte tro det

Jesper (inte verifierad)

tors, 2013-01-24 08:16

23. Göran: Kan inte du räkna upp

Göran: Kan inte du räkna upp alla incidenter som t ex Djurgårdssupportrar varit inblandade i senaste två åren? Dessa händelser ska vara i anslutning till en match och inte något larv i en grusgrop hundra mil från civilisationen. Incidenter där det är bråk mot polisen kan vi undanta då det enbart är ett resultat av att de de facto är på plats (dessutom är de tillfällena inte speciellt många heller). Du får gärna ta med hockeyn också, eftersom du själv blandade in den med Leksandsreferenserna. Under dessa två år har det spelats i runda slängar 120 hockeymatcher och ca 60 fotbollsmatcher varav 5 hockeyderbyn och 4 fotbollsderbyn. Det borde ju inte vara så svårt då det tydligen händer varje match? Ang bråk ute i landet är det lite missvisande att säga att det är Stockholmarna som bråkar. Jag har varit landet runt med DIF och har aldrig upplevt bråk i t ex Borås eller Mjällby men i Leksand är det nästan alltid idioter med träskor som ska läxa upp 08orna som är så jävla kaxiga. Sätt på dig en DIF-tröja och besök Leksand eller Karlstad så ändrar du nog uppfattning och inser att det krävs två för att dansa...

Göran Lantz (inte verifierad)

tors, 2013-01-24 16:36

24. Ditt minne tycks vara väldigt

Ditt minne tycks vara väldigt kort. De två åren AIK och Djurgården spelade i Elitserien bägge två var ju derbyna en följetong med bråk som ledde till krismöten, böter och åtgärder. Man införde "vallgravar" i Globen för att skilja klackarna från övriga publiken för att de inte skulle kunna göra sina rusningar in på övriga läktare. Det spelades 10 derbyn då, de försökte i början av säsongerna med fullt hus och det var 13.850 åskådare, men de övriga 6 derbyna lockade drygt 11.300 personer i snitt pga av att man av säkerhstsskäl inte kunde ta in fler. I samband med det hockeyderby som skapade mest uppmärksamhet där barnfamiljer fick kasta sig i säkerhet, så var det också fotbollsderby som urartade, vilken inte var nåt direkt undantag vad gäller de där matcherna. Men allt sånt tycks du ha förträngt. Du kan ju fortsätta som så många andra att skylla på polisen och på andra fans. Det är ju bara lite märkligt att Leksandsfansen ska känna sig lockade att alltid starta bråk med stockholmsfansen, men aldrig med några andra lag. precis som de skulle känna större agg till Djurgården än till såna rivaler som Mora och Brynäs som är de traditionela "derbyna" för dem. 13.850 Leksands- och Morafans umgicks i Globen, och de ditkallade poliserna (som var onödigt många eftersom polisen i Stockholm aldrig upplevt ett fredligt derby förut) stod helt sysslolösa och mest log åt folkfesten. Träskor är trevligare än svarta kängor

Jesper (inte verifierad)

tors, 2013-01-24 16:55

25. Fotbollsderby som urartade,

Fotbollsderby som urartade, bråk på alla hockeyderbyn, Svarta kängor..? Jösses vilken skev bild du har. Fotbollsderbyna som har "urartat" senaste åren har istort sett alltid stoppats p g a att SvFF ändrat reglerna gällande pyroteknik, inte p g a bråk. Hockeyderbyna som det var bråk på var egentligen bara två, där ett verkligen var problematiskt. Det berodde mycket på felplanering av aik gällande säkerheten. De andra gångerna var det antingen lugnt eller blev någon störning då polisen ville visa vem som bestämmer. DIF hade fullt på sina matcher, medan AIK inte fyllde Globen. Då är vi alltså nere på fyra matcher av ca 200. Bättre kan du väl?

SHL-laget Örebros tidigare vice ordförande och sportchef, Mikael Lindqvist, tidigare Fahlander, 49 år, dömdes på tisdagen av Örebro tingsrätt till tre år och sex månades i fängelse, i tre fall av grova skattebrott, samt fem års näringsförbud. Han var under flera säsonger, 2010-2014, ishockeylagets största sponsor.

På lördag, 30 mars, inleds 100 års jubilerande allsvenskan i fotboll, i en tid när våld och allvarliga incidenter på läktaren har ökat kraftigt. Ansvariga inom polisen talar till och med om att supporters till  lag från Stockholm, Göteborg och Malmö har ”radikaliserats” och inte är främmande för omstörtande verksamhet.Enligt en kartläggning av SVT har 224 personer tillträdesförbud till den allsvenska premiären.

I SM-final för andra året i rad, och i final för nionde gången på 13 år. Skellefteå AIK är den nya stormakten i svensk ishockey. Det är också mitt tips i kommande duell med den ”gröna väggen” , den forna bandyklubben Rögle BK och i final för andra gången – den första, pandemisäsongen 2021,  slutade med tårar mot Växjö Lakers. 

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

- Egentligen har vi inget genuint idrottsintresse, trots att vi åkt både Vasaloppet och sprungit Lidingöloppet, säger Jan Blad,69, företagsledare och gudfader för Amo Handboll, nykomlingar i handbollsligan.

I Alstermo i Kronobergs län finns elit-handbollens mest anonyma lag, men med störst optimism via stor framtidstro. Och med stort stöd av Amokabel, en skandinavisk branschledande koncern med tre kabelbolag som tillverkar olika typer av ledningar och kablar. 

Sedan starten 1991 har den ideella organisationen Folkspel, via främst BingoLotto och Sverigelotten, betalat ut uppemot 18 miljarder till svenskt föreningsliv.  Men det är inte nog.nu startar Folkspel Joyna, ett nytt digital tlotteri.

Den 14 mars släpps podden Radiosporten Hockey och leds av journalisten Magnus Wahlman tillsammans med experten Per Svartvadet. Här ska mixen av intervjuer med stora hockeyprofiler, historierna bortom isen och aktuella händelser ge något den hockeyintresserade publiken inte får någon annanstans.
Radiosporten Hockey med Wahlman och Svartvadet är en podd där lyssnaren i varje avsnitt får höra några av de mest aktuella och tongivande rösterna inom svensk och internationell hockey. Här blandas intervjuer med aktuella och profiler med analyser från programledarna.
Köp – och säljfesten rasar med oförminskad intensitet i hockeyns högsta divisioner. Vad som tidigare dementerats med eftertryck blir den här årstiden till sanningar. Kontrakt rivs, och nya skrivs. 
Att SHL-lag har spelare i karantän, och vägrar  tillträde till omklädningsrum, har mindre betydelse – bara kontraktssumma och längd är tilltalande.