Dan Perssons blogg

Dan Persson är Idrottens Affärers bloggare. Han arbetar med kommersiell utveckling av idrott. Dan har stor erfarenhet och kompetens och kan både se och bedöma såväl möjligheter som faror, något som passar Idrottens Affärer ypperligt. Han läser hellre årsredovisningar eller trendrapporter än tittar på sport och för honom är en arena en fastighet vars försäljning ska öka.

"Kejsarens nya kläder..."

"Tittar man igenom RF-statistiken blir man ganska rädd. Sannolikheten att organisationsstrukturen är den bästa för framtiden får ses som låg när man synar självfinansieringsgrad och SF-stöd per medlem", skriver Dan Persson.

 

När man väljer en annan verklighet än den vi har kan uppvaknandet bli smärtsamt. Då kan barnets kommentar av typen ”Men, Kejsaren är naken” skaka om ett etablissemang rätt ordentligt. Det har inte min förra krönika gjort, därtill är den här typen av frågor fullständigt ointressanta för alla utom de närmast berörda. Men onekligen har jag upprört några få i gruppen ledande personer i mindre idrottsförbund.

Konsekvensen är att den här krönikan innehåller trista fakta, delvis för att motivera mina åsikter i den förra.

Samhällstödet måste bli större

För att då först klargöra ett par av mina grundläggande åsikter som också tydligt återfinns i ett stort antal tidigare krönikor:

Min syn är att samhällsstödet till idrotten bör öka då det är lönsamt för samhället utifrån värdet av folkhälsa och ungdomsfostran.

Det är extremt viktigt att allt samhällsstöd fördelas utifrån effektivitet med samhällsnytta som primär grund för att kunna bevara legitimitet för samhällsstöd.

Förändringen inom idrott

Det som hänt de senaste 30 åren inom idrott går att sammanfatta i följande:

1. Mängden idrott som inte sker i föreningsmiljö har ökat dramatiskt som andel av den totala mängden idrott i samhället.

2. Föreningsbenägenheten har minskat, inte lika dramatiskt men ordentligt stadigt och ökande.

3. Ungdomars beteendemönster har förändrats bort från den gamla modellen för föreningar.

Förändrade beteenden

Om vi extrapolerar trenderna kan vi se en trend som får konsekvensen att vi idrottar mer än någonsin men att ingen är med i en förening. Om det tar tio år eller 50 år är en gissningslek. Det är tveksamt att vi gör något åt det här problemet med de lösningar som skapat problemet.

Notera att en miljon svenskar blivit kunder hos ett kommersiellt gym på 20 år. Befolkningens vilja att idrotta skall vi inte klaga på. Gymmen klarar att leverera attraktiva tjänster och de kan ta betalt för dem. Det är många förbund som har utvecklats åt andra hållet.

Tittar vi på ungdomar har vi en nedgång som bekymrar. Jag har ingen lösning, jag har heller inte hört någon som verkar ha en lösning. Även här kan vi anta att gårdagens lösningar inte fungerar. Frågan måste lösas, vi kan inte få ett samhälle med barnfetma som leder till diabetes som en dyr folksjukdom och med kraftigt försämrad livskvalitet.

Idrotter på lånad tid

För oss som då vill utveckla svensk idrott men inte nödvändigtvis ser oss själva som omistliga maktfaktorer uppstår då ett antal obehagliga frågor som risken att enskilda idrotter dör och det är här det blir så upprört i leden. Frågan är vad man kan göra åt det, en modell är ganska enkel.

Vi gör som man valt inom företag. Icke fungerande företag läggs ner eller går i konkurs. Syftet blir då dels att fokusera resurser på de som levererar i mätbar samhällsnytta och att vitalisera demokratin, inte att försöka skapa konstlad överlevnad.

Notera att en idrott vare sig kräver medlemskap i förening, att det finns något förbund eller att ett förbund är medlem i RF, för att den skall kunna bedrivas. För egen del så åker jag skidor med miljoner andra, kör power walks och går på kommersiellt gym. Sugen på att börja åka skridskor också. Allt fungerar kanon utan förbund.

Däremot är det viktigt att RF kan vara ett samlande ombud och säkra legitimiteten för idrottens roll i samhället.

En ursäkt till amerikansk fotboll

Tittar man igenom RF-statistiken blir man ganska rädd. Sannolikheten att organisationsstrukturen är den bästa för framtiden får ses som låg när man synar självfinansieringsgrad och SF-stöd per medlem.

Det som stör mig just nu när jag tittar igenom siffrorna är att golfförbundet som varit bäst i klassen så länge nu har hamnat på en bidragsgrad på 11 procent, dvs av deras omsättning är så mycket som 11 procent SF-bidrag. SGF var ett föredöme när man låg på 3 procent , dvs kunde använda attraktionskraften, betalningsviljan och sin kompetens till att utveckla verksamheten då man skapade egna medel.

Här förtjänar Amerikansk fotboll en ursäkt av mig, bland de som undertecknade DN artikeln ligger de i topp här, de har en hög självfinansieringsgrad. Hatten av.

Här är fakta, om än trista

Sedan får de som anser jag har fel när jag hävdar att idrotter som attraherar färre än en promille av specialförbundens totala antal inte är attraktiva ha sin åsikt.

Om jag repeterar ett antal trista fakta:

• De förbund som undertecknade debattartikeln i DN har inklusive det stora friidrottsförbundet ca 20 procent av medlemmarna inom RF. De har 38,3 procent av rösterna på RIM.

• Tar man bort friidrottsförbundet har de 10 procent av medlemmarna i samtlig förbund och fortfarande 35,8 procent av rösterna på RIM.

• De 10 procent av medlemmarna får 23 procent av RF-stödet.

• 12 av de 35 förbunden har färre än en promille av de som idrottar i Sverige som medlemmar. Dock får man mer än sex gånger så mycket i bidrag som Fotbollsförbundet får.

• Ett av de som skrev under (Amerikansk Fotboll) har en självfinansiering på över 70 procent (21 procent bidrag). 23 av dem som skrev under har en självfinansieringsgrad på under 50 procent och sju av dessa har en självfinansiering på under 30 procent.

• Mitt påstående om ”respirator” för att överleva som förbund är enligt statistik på RFs hemsida korrekt. Någon kan tycka det är elakt, någon annan kan se det som ett påhopp men fakta går inte att bortse ifrån.

• Tittar man på stödpengar per medlem blir man mörkrädd. De stora framgångsrika som levererar mycket idrott och mycket samhällsnytta som fotboll och friidrott får mindre än 3 procent per medlem i Sf-stöd  jämfört med de som får mest. De som har störst SF-stöd per medlem har färre medlemmar och färre aktiviteter än en helt självfinansierad golfklubb.

Modellen hämmar utvecklingen

Sedan förstår jag de historiska bevekelsegrunderna till varför det ser ut så här, men det förändrar inte slutsatsen att modellen hämmar utvecklingen och har passerat bäst före datum.

Jag antar att få av de förbund vars företrädare undertecknade artikeln i DN har tillfrågat sina föreningar om vad de tycker i frågan. Demokratin där man som ledare skall företräda sina medlemmars åsikt finns inte längre. Nu är det ok att bestämma åt sina medlemmar, inom politiken finns det mindre vackra uttryck för ett sådant samhälle.

För att då återgå till rubriken - är det så illa att Kejsaren är naken?

Legitimiteten för statsbidrag måste behållas

För att då förtydliga de fakta som var grunden för min slutsats om att idrotten antingen var inkompetent skött eller saknade attraktionskraft. Vi kan konstatera att det är en avsaknad av attraktionskraft, eventuell inkompetens går av naturliga skäl inte att påvisa så länge graden av minskade attraktionskraft är ett X i ekvationen.

Den väldigt trista sanningen är att har man en självfinansieringsgrad under 50 procent så klarar man sig inte utan statsbidraget, ligger man under 30 procent, dvs fler än sju av tio intäktskronor är statsbidrag kan man konstatera att hela affärsidén är att vara med i RF för att få statsbidrag.

Slutsatsen blir att pengafördelningen bör förändras så att den alltid ger flest antal aktiva ungdomar per krona om vi skall behålla legitimiteten för statsbidragen.

Det är bara då vi kan motivera ökat stöd. Seniorelit och nationell stolthet är inte längre gångbart som framgångsmodell mot statsmakten. Om inte annat för att nationalism alltför uppenbart ses som en del av mindre demokratiska partiers värdegrund.

De vill ju bestämma över andra!

Kan ovanstående vara en förklaring till varför ”Men, kejsaren är naken” blev det litterära citat jag kommer att tänka på och varför jag reagerar starkt när den här grupperingen vill vara de som bestämmer över vad andra stora förbund vill göra eller inte vill göra?

När jag sedan läser Lars Liljegrens fabulösa påhopp på RF på fäktförbundets hemsida börjar jag förstå att bevekelsegrunderna inte är omsorgen om svensk idrott, inte om demokrati utan något helt annat. Huruvida detta ”annat” är revansch, hämnd eller bara allmän frustration vill jag inte spekulera över. Det jag kan konstatera är att det är förvånande att så många anslutit sig.

Men, det måste jag erkänna, de är rationella och intelligenta i sitt agerande. Vill de små förbunden bevara sin makt och sina pengar skall de vara emot all form av förändring.

Dan Persson

Patrick (inte verifierad)

tors, 2013-04-04 09:19

1. "Jag antar att få av de

"Jag antar att få av de förbund vars företrädare undertecknade artikeln i DN har tillfrågat sina föreningar om vad de tycker i frågan." Utan att jag ska gå in på vad JAG tycker i frågan eller vart min förening står i frågan så kan jag intyga att jag som är aktiv inom karate ej visste att jag stod för det som debattartikeln uttryckte. Karateförbundet har inte gett någon information om att Urban Andersson, och således Karateförbundet dess föreningar och jag som medlem, har antecknat debattartikeln.

Roger Bodin (inte verifierad)

tors, 2013-04-04 09:40

2. Bra backat Dan. Det är väl så

Bra backat Dan. Det är väl så nära en ursäkt man kan komma från Dig vad gäller Ditt förra inlägg. Du tar nu upp en helt annan fråga - samhällsutveckling och utveckling i svenskt förenigsliv generellt. Vi ägnade detta en hel del tid vid Riksidrottsforum i höstas, så frågan är aktuell i allar högsta grad. Vill bara påminna om att för flera förbund, däribland inom skridsko så deltar vi i väldigt hög grad i den sektor som Du beskiver som existerande utanför specialförbund. Det beror på att statistik om volym tillhörande förbund inte - så här långt - omfattar dessa många deltagare som deltar utanför det vi brukar betrakta som idrotten, nämligen tävlingsverksamheten. För vår det gäller det grenen längfärd, den gren som är störst och omfattar en stor del ev den grupp som inte omfattas av statistik men som syns i bedömningar av idrottande utanför förbund. Avslutningsvis vill jag också påminna om att vi inom skridsko försöker hänga med i utveckling och engagera oss i områden med deltagare som - ofta kvinnodominerande - annars skulle gå idrotten förbi. För vår del gäller det Roller Derby, en ny och snabbt växande sport. Så OK till debatt om utvckling inom idrotten, samhället m.m. Det är bra, även om jag tycker Ditt inlägg, Dan, är onyanserat på flera punkter. Det sista i Ditt inlägg kunde Du väl avstått från, förlänger bara en meningslös debatt initierat i Ditt förra inlägg. Fortsätt debatten, men avstå från personangreppen Dan. Med vänlig hälsning Roger Bodin Ordförande Svenska Skridskoförbundet

Dan Persson

tors, 2013-04-04 10:02

3. Roger, långfärdsskridsko är

Roger, långfärdsskridsko är en fantastisk motionsform, det är roligt, går att göra tillsammans, kräver ingen bokning av tid, ger bra allsidig motion, kan göras lågintensiv för oss äldre. Här måste vi bara finna former så att inte samhället eller föreningar för kostnader som de inte har intäkter för. I övrigt har jag tyvärr för mycket information för att dra andra slutsatser än de jag gör.

Olle Olsson (inte verifierad)

tors, 2013-04-04 13:30

4. Lyser motiven igenom här,

Lyser motiven igenom här, Skridskoförbundet som undertecknat artikeln ser potentialen i tävling/event som "det vi brukar betrakta utanför idrotten". Ett långfärdsevent t.ex. Vikingarännet är antagligen intäktsmässigt intressant. Det skulle mycket väl kunna arrangeras av ett IdrottsAB. Eftersom Skridskoförbundet m.fl. inte vill att olika SF själva bestämma över 51%-regeln så ser de tydligen en fara, vilken? är det att förlora intäkter mer än en demokratifråga?

Roger Bodin (inte verifierad)

tors, 2013-04-04 17:50

5. Hej Olle ! Motiven för vårt

Hej Olle ! Motiven för vårt ställningstagande om 51%- regeln skulle vara att värna våra intäkter antyder Olle. Självklart vill vi värna våra möjligheter att stärka vårt förbund och söka intäktsmöjligheter. Betyder att vi givetvis efter förmåga söker ta del av de intäkter som kan uppstå på en maknad där våra sporter ingår. Det skulle väl vara anmärkningsvärt om vi stod med händerna i fickorna, gäspandes och lät andra ta del av de kommersiella möjligheter våra sporter har. Principen att "socialisera förlustverksamheter och privatisera vinstverksamheter " ställer vi inte upp på. Varför skulle vi det ? Finns väl ingen på på en marknad som skulle avstå från att söka optimera sina möjligheter att öka intäkter och varför skulle just idrotten göra det ? Men frågan om 51 % - regeln handlar egentligen inte om detta. Handlar om något helt annat, nämligen att värna den svenska idrottsmodellen. Den modell som bygger på att man gemensamt - i förening - bestämt sig för att nå vissa mål däribland engagemang, skapa meningsfullhet och deltagande - kalla det gärna demokrati. Verktyget vi använder för detta är idrott, andra använder andra former i det idella föreningslivet - kan vara frimärkssamlande, kulturföreningar osv. Denna modell utgör idag ett av flera "samhällskitt" som håller ihop oss i Sverige och skapar en oerhörd dynamisk kraft. Men den som mycket annat kräver finansiering och finns möjligheter skall vi givetvis ta dessa. Jag vågar påstå att att mycket av det som förklarar vårt lands framgångar i många avseenden - och då tänker jag inte enbart på idrott - emanerar ur denna modell där vi tränas i att ta ansvar för att skapa engagemang och delaktighet. Ett engagemang som oavsett alla inblandades personliga politiska uppfattningar söker kraft i gemansam ansträngning.då Idrotten kan vara ett verktyg, det finns många andra. Givetvis skulle det vara anmäkningsvärt om denna kraft skulle lämna Walk-over i en match som handlar om modellens existens. Men och slutligen, vilka förbund har på sin agenda att verkligen inför slopandet av 51 % regeln ? Ingen är svaret - kan vara bra att ha möjligheten, man vet aldrig är det otydliga svaret. Det kommer nog att beskrivas i framtiden som högst anmärkningsvärt att en debatt pågick i Idrotts-Sverige med intensitet mellan de som värnade den svenska idrottsmodellen - och vann ! - och de som hade en annann åsikt, en annan modell, och som deklarerade , att om man trots allt vunnit inte tänkte använda den nya modellen ! Än mer anmärkningsvärt kommer det att framstå när de som förfäktat ny modell inte kunde visa på någon ekonomisk nytta av modellen ! Särskilt som detta var det enda sakargumentet för modellen. Tror att framtida historieforskare kommer att "hålla sig för pannan" och ställa frågan : Hur kom man på denna idé ?

Dan Persson

tors, 2013-04-04 17:51

6. Om man tror att den här

Om man tror att den här sakfrågan är svart eller vitt så har man inte förstått frågeställningen.

Lars (inte verifierad)

tors, 2013-04-04 20:44

7. Olle. Rätta mig om jag har

Olle. Rätta mig om jag har fel. Men 51%-regeln hindrar ju inte ett privat bolag från att arrangera en idrottstävling, helt utan inblandning från en förening/förbund. Den kommer väl bara på fråga när hela/delar av en förenings verksamhet bedrivs i bolagsform, med flera ägare, förutom föreningen?

Olle Olsson (inte verifierad)

fre, 2013-04-05 16:57

8. Hej Lars, principiellt finns

Hej Lars, principiellt finns det inget som hindrar ett privat bolag (ett icke s.k. IdrottsAB)ifrån att arrangera tävling. Dock förhindrar idag många förbunds (SF) stadgar och tävlingsreglemente medlemmar (i klubbar tillhörande dessa förbund) att delta i sådan arrangemang. Det var det som fallet i MD delvis handlade om.

Mattias (inte verifierad)

tors, 2013-04-04 20:55

9. Självklart ska bidragen

Självklart ska bidragen användas "klokt" och delas ut i proportion till storlek på gruppen som får ta del av den. Men ska (förenings)idrotten verkligen enbart ses som en samhällstjänst a la sjukvård där mest pang för pengarna vinner och vi är kvar med ett fåtal aktörer med snartlik verksamhet? Eller ska den mer ses som kultur/public service, där man även värnar om mångfald i utbudet?

Dan Persson

tors, 2013-04-04 21:14

10. Nja, seriespel arrangerat av

Nja, seriespel arrangerat av förbund kräver att alla som är med måste ha ägare som till 51% består av förening ansluten till förbund. Vem som helst får ordna vilken idrottstävling som helst enligt domen i marknadsdomstolen men det innebär inte att förbunden är utan makt.

Olle Olsson (inte verifierad)

tors, 2013-04-04 23:44

11. Tack Roger för svaret. Till

Tack Roger för svaret. Till din kärnfråga om idrottsmodellen. På vilket sätt skulle den vara hotad om en redan (mindre)kommersiell del av en förenings verksamhet placeras i ett delägt bolag? Föreningens ideella (större) del enligt svenska modellen upphör ju inte för det, modellen finns kvar Förutsättningarna för samma engagemang, meningsfullhet och deltagande är kvar. Modellens existens hotas mer av annan utveckling och avgöranden i samhället än om IdrottsAB ska ägas till 51%, 34%, 10% eller 0%. Alla verkar ju vara överens (jag ser heller ingen som vill ta bort 51% regeln)att det är Ok med bolag men varför inte låta respektive SF hantera frågan själva? Vad är det i utredningens förslag till RIM som hotar modellen? Framtida historieforskare kan kanske komma att relatera det till när acceptans och anpassning inträffade.

Olle Ekengren (inte verifierad)

fre, 2013-04-05 11:33

12. Motståndet mot att ändra

Motståndet mot att ändra regeln om 51% tycks bottna i farhågan att staten skulle minska bidraget till idrotten. Om så skulle bli så finns det knappast någon anledning att tro att det enbart är SF-stödet som skulle i fara, även övriga stödformer borde påverkas. Statens årliga bidrag till idrotten (via RF?) sägs ligga på 1800 milj. Summan sprids ut på ett antal ändamål och mottagare. I tabellform skulle vi få följande ändamål: Stimulansbidrag, basbidrag, storleksbidrag, LOK-stöd, utbildning, elitstöd, idrottslyftet, anläggningsbidrag och central administration. Mottagarna är föreningar, specialidrottsförbund, RF huvudkontor, RF distrikt, Sisu, SOK. En del av pengarna ska skickas vidare till ”slutanvändare”, t.ex. föreningar och enskilda idrottare. Att placera ut de 1800 miljonerna i tabellen är inte möjligt med ledning av de siffror man kan få fram i källorna. Exempelvis finns det över huvud taget inga uppgifter om anläggningsbidrag och central administration. Dessutom är reglerna delvis nya. Vid RF-stämman 2011 antogs nya regler som ännu inte har börjat tillämpas fullt ut. En av nyheterna är storleksbidraget, som baseras på en uppgift om antal medlemmar som är ”aktiva i idrott”, och som dessutom måste vara registrerade i Idrottonline. Men det borde vara möjligt att få ett besked från regeringen (och skuggregeringen) om hur det skulle gå med de statsbidraget om regeln om 51% skulle avskaffas.

Dan Persson

fre, 2013-04-05 17:05

13. Sedan har vi ett par tusen

Sedan har vi ett par tusen enskilda idrottsmän som driver verksamheten i bolag de äger själva och medverkar i tävlingar. MD domen innebär att ett förbund inte kan bestraffa klubb, funktionär eller tävlande som är med i tävling arrangerad av privat företag. På det kommer att många fotbollsspelare är "ägda" av privata riskkapitalbolag som inte ägs av klubben. Vidare har 40 golfklubbar helt privata ägare och har tävlingar. Dvs allt som man påstår är farligt med förändringen har redan hänt utan effekter sedan många år.

Roger Bodin (inte verifierad)

fre, 2013-04-05 18:58

14. Hej Dan ! Lite ordning och

Hej Dan ! Lite ordning och reda får det finnas i debatten tycker jag. Det vi diskuterar är om det skall vara möjligt för en förening att upplåta sin tävlingsverksamhet till ett aktiebolag som föreningen inte har något ägande i eller i starkt begränsad utsträckning har ägande i. Dvs. som exempel att IFK Göteborg upplåter till ett bolag att äga föreningens verksamhet med elitlaget, som spelar i någon nationell serie, förhoppningsvis allsvenskan. Detta bolag har föreingen IFK Göteborg inget eller begränsat inflytande över. Man har i extremfall inget inflytande eller rösträtt alls, i annat fall mindre än hälften av rösterna i bolaget. Om detta skall bli möjligt handlar 51 % regeln om. Om idrottsutövares egna bolag för sin försörjning eller bolag för att ordna tävlingar som idrottsutövare deltar i och lämpligheten av detta är andra frågor. Blanda inte ihop korten i försök att klara en debatt när argumenten inte håller ! MVH Roger Bodin Svenska Skridskoförbundet

Roger Bodin (inte verifierad)

fre, 2013-04-05 18:59

15. Hej Dan ! Lite ordning och

Hej Dan ! Lite ordning och reda får det finnas i debatten tycker jag. Det vi diskuterar är om det skall vara möjligt för en förening att upplåta sin tävlingsverksamhet till ett aktiebolag som föreningen inte har något ägande i eller i starkt begränsad utsträckning har ägande i. Dvs. som exempel att IFK Göteborg upplåter till ett bolag att äga föreningens verksamhet med elitlaget, som spelar i någon nationell serie, förhoppningsvis allsvenskan. Detta bolag har föreingen IFK Göteborg inget eller begränsat inflytande över. Man har i extremfall inget inflytande eller rösträtt alls, i annat fall mindre än hälften av rösterna i bolaget. Om detta skall bli möjligt handlar 51 % regeln om. Om idrottsutövares egna bolag för sin försörjning eller bolag för att ordna tävlingar som idrottsutövare deltar i och lämpligheten av detta är andra frågor. Blanda inte ihop korten i försök att klara en debatt när argumenten inte håller ! MVH Roger Bodin Svenska Skridskoförbundet

Dan Persson

fre, 2013-04-05 19:07

16. Men Roger, Nu är IFK Göteborg

Men Roger, Nu är IFK Göteborg ett dåligt exempel då de kallas kamraterna av ideologiska skäl. Det frågan handlar om är om Golfförbundet skall få bestämma hur man spelar golf eller om någon annan skall bestämma det. Demokrati är enkelt. Vill Nacka kommun bygga en cykelbana är det en fråga för vi som bor i kommunen. Ni föreslår att frågan skall avgöras i EU och att tyskar och finnar skall få vara med och rösta om vår cykelväg.

Roger Bodin (inte verifierad)

fre, 2013-04-05 20:54

17. Hej Dan ! Bra om Du lägger

Hej Dan ! Bra om Du lägger ut mitt inlägg som Du nu kommenterar. Det finns inte med. Obegripligt för läsare att förstå vad Du nu kommenterar. Du har nr 14 i inlägg - var ligger nr 14 som borde vara mitt inlägg och Du får då nr 15. Vill inte misstänkliggöra, men inte plockar Du bort inlägg som sedan refuseras av Dig ? Hur som helst, det där med namnet på föreningen kan Du skippa. Ta ett annat namn, det är många som har innebörden "kamraterna" eller något annat i svenskt föreingsliv och som syftar på gemenskap, just innebörden av att man en gång bildat föreningar. Det där påpekandet av Dig är tramsigt och det ju inte detta vi diskuterar ! Återigen vill jag att Du håller Dig till sakfrågan, nu är Du ute i frågor om namn på föreningar är att härleda till ideologier, och om cyklebanor i Nacka skall bestämmas av tyskar och finländare... Vad har detta med ändringar av stadgar i RF och 51 % regeln att göra? Blanda inte ihop korten när argumenten tryter rekommenderade jag Dig i mitt inlägg som försvunnit ? Nu är Du inne på namn på föreningar, finnar och tyskar.. Skärpning Dan, det håller inte. Inte vill Du väl att alla frågor inom RF:s stadgar skall beslutas på SF nivå ? Det verkar som att argumenten för ändring av RF:s stadgar vad gäller 51 % regeln från Din sida är ointresent vad gäller det sakliga dvs. behov av och konsekvanser. Det är för Dig enbart en fråga om vem som skll få besluta. Min följdfråga blir då vilka andra portalparagrafer i RF:s stadga som Du menar bör bli föremål för decentralisering ? Varför i logikens namn- med Ditt synsätt- inte Du pläderar för att frågor om fri medlemsmöjlighet för individer till föreningar oberonde av kön etc. skall var en fråga för varje förening att avgöra etc. undrar jag då över. Inte för att jag tror att någon förenting skuller vilja fatta ett sådant beslut men det är ju uppenbarligen inte fallet i frågan om 51 % regeln heller - ändå hävdar Du med frenesi att denna fråga skall decentraliseras till SF nivå. Det är ju ingen förening som vill genomföra detta, ändå hävdar Du vikten av att - från principiella utgångspunkter - frågn skall avgöras på SF - nivå. Vilka andra delar av RF:s stadgar menar Du skall avgöras på SF nivå ? Det är ju från nivåisering av beslutsfattande av stadgar Du väljer att hantera frågan om 51 % regeln. Inte det sakliga dvs. behovet av eller vikten av utan just vem som skall fattar beslut. Du har nu självklart upppgiften att då principiellt redovisa vilka andra delar av RF:s stadgar Du menar skall avgöras på SF - nivå ? Välkommen att lämna Din redovisning och glöm inte tt lägga ut mitt inlägg som Du kommenterat tidigare. Med vänlig hälsning Roger Bodin Ordförande Svenska Skridskoförbundet

Dan Persson

fre, 2013-04-05 21:13

18. Roger, Vi censurerar aldrig.

Roger, Vi censurerar aldrig. kommer aldrig att ske om det inte är legal tvingande sådan (rasism typ?). Det här är inlägg 18, ditt förra inlägg kom dubbelt som både 14 och 15 och mitt som 16. Jag ser dem i min webbläsare och inte inloggad utan siten upplever mig som vanlig besökare. Har mailat redaktion och frågat.Övrigt får jag återkomma till. Min enkla tes är att RF skall se till att fler idrottar. För att då citera kommunisten Deng Xiaopings "Det spelar ingen roll om det är en svart eller vit katt, så länge den fångar råttor är det en bra katt. Lite trist med en modell när ni vill ta livet av alla vita katter. Min kommentar om finnar och tyskar är relevant. Vad finns det för demokrati i att du som ombud för skridskoförbundet på ett RF möte har 100 gånger mera makt än ordförande i en fotbollsförening med fem gånger så många medlemmar som ert förbund har?

Roger Bodin (inte verifierad)

fre, 2013-04-05 21:40

19. Hej Dan ! Börjar bli trist.

Hej Dan ! Börjar bli trist. Nu kommenterar Du för andra gången ett inlägg från mig som Du eller Ni valt att inte publicera. Du skriver att Ditt inlägg är nr 18, på min sida står det nr 15 ? F.ö. vem vill ta livet av en katt som inte finns ? Det är ju ingen förening som pläderar för att införa bolag där föreningen inte har ett avgörande inflytande. Hur skulle vi kunna ta livet av något som ingen uppenbarligen sett och framförallt inte vill ha ? Att vi sedan tycker att beslut om detta skall ligga på RF- nivå får Du kritisera men Du har inte svarat på min principiella fråga : Vilka andra portalparagrafer i Rf:s stadgar skall plockas ner till SF nivå så att inte förbund av mitt förbunds storlek kan påverka ? Alla knske ! Kanske Du vill hävda att vi skall avskaffa RF som institution och ersätta - ja med vadå? Dan, nu har Du svajat ut i idrottares bolag, bolag som kan arranegera tävlingar, finnar och tyskar, cycklelvägar i Nacka, kines och katter.... men Du har inte lyckats att med ett enda ord argumentera för den ekonomiska vinning för svensk idrott som en ändring av 51 & regeln skulle innebära. Jag slutar nu min debatt med Dig, om inte den respekten finns att mina inlägg återges och om Du väljer att kommentera inlägg som inte återges så tycker jag inte att det kännsmeningsfullt med debtten. Med vänlig hälsning Roger Bodin Ordförande Svenska Skridskoförbundet

Dan Persson

fre, 2013-04-05 21:48

20. Roger, ditt inlägg är nummer

Roger, ditt inlägg är nummer 19 På både min och hustruns dator. Felet måste ligga hos dig, ni kanske inte vill att verkligheten skall förändras fort? Jag vill ha ett starkt demokratiskt RF som kan stärka idrotten i Sverige. Dit är det långt. Skridskoförbundet skall ha total makt över de frågor som rör skridsko men inte mer representation än man förtjänar i övrigt. Formen för hur man bedriver idrott är oviktig. Det är fortfarande så att bara de kommersiella aktörerna har varit framgångsrika de senaste 20 åren. Trist och inte det jag ville men så är det. För mig får katterna vara grå bara vi är med och skapar ett friskare Sverige.

Jan O (inte verifierad)

lör, 2013-04-06 21:47

21. En av Dan P:s käpphästar är

En av Dan P:s käpphästar är att idrottsrörelsen ska marknadsanpassas. Jag tror jag räknat till ca fem inlägg på det temat det senaste året. Trots att det är ganska tydligt att det är en marknadsliberal ideologi som är klangbotten för detta så sägs motivet vara att så många som möjligt ska komma i rörelse. Andra debattörer på bloggen har varit inne på det ganska självklara att det är viktigt att det finns en mångfacetterad idrottsrörelse. Detta gör att det finns större möjlighet för fler att finna sin idrott som ger lust till motion, rekreation och självförverkligande tävlingsidrott. Precis som ett kulturliv skulle bli fattigare om det bara var det självfinansierade som fanns skulle också idrotten bli. Vore intressant att höra hur Dan P vill använda de promille av idrottens statsbidrag som kan sparas in på de smalare idrotternas SF bidrag för att skapa mer aktivitet? Jag föstår de många vardagshjältarna inom idrotten som står med blåstället på som blir ledsna av Dan P:s nedsättande skrivningar. För de som som upplevt gemenskapen, och allt som upplevas och åstadkommas i förening är det främmande att tycka att en gymkedja lika gärna kan ersätta idrotten. Bara folk kommer i rörelse..... Det är toppen att folk tränar oavsett om man gör det utanför föreningslivet. Men de vinstdrivande kommer bara att finnas där så länge det går att tjäna pengar. Simklubben kommer att stå vid bassängkanten och lära barn att simma hundra år till oavsett om det ger vinst. Långfärdsskridskoklubben fortsätta att ordna skridskoutfärder. Men det är ofta beroende av ett stöd från det gemensmma, vilket de också förtjänar. De är en del av det civila samhället.

Olof (inte verifierad)

sön, 2013-04-07 13:36

22. Har aldrig uppfattat att Dan

Har aldrig uppfattat att Dan Persson vill skrota idrottsrörelsen däremot vill han anpassa den till den verklighet som råder i dag och framförallt kommer att råda när dagens ideella människor med blåstället på har kastat in handduken och det är väldigt få och i en del fall ingen som vill och kan axla deras mantel. I stället för att tycka att allt är bra som det är finns det nog för rörelsens överlevnad all anledning att fundera över hur man skall attrahera dagens och kommande ungdomar för ideellt föreningsarbete när så många andra aktiviteter konkurrerar. Tycker nog att Dan P. har en poäng i mycket.

Larry (inte verifierad)

mån, 2013-04-08 08:06

23. Jag tycker debatten är

Jag tycker debatten är intressant. Dock bör man även anlägga ett annat perspektiv på ämnet Om de samhälleliga bidragen endast skall använda "popularitet" och "antal utövare" som fördelningsbas kommer de idrotter som är bäst på "produktutveckling", "marknadsföring" och "försäljning" att tilldelas allt större del av medlen. Risken finns att de "kommersiellt gångbara" idrottena ökar sin närvaro i samhället på bekostnad av de "mindre kommersiella" Syftet med samhällets stöd skall diskuteras. Skall de gagna de redan kommersiellt starka idrottena eller, likt public service" säkerställa idrottsutövning oavsett dess attraktivitet (utryckt i populatitet eller antal utövare" Balansgången är svår, ty de "populära sporterna" syns och märks och bidrar därmed till ökat idrottsutövande i allmänhet. Förbund som anser att tilldelade medel är för små bör å andra sidan fundera över varför de är små och vad som kan göras för att synliggöra sin sport och göra den mer anpassad och tillgänglig för dagens och morgondagens utövare

Olle Ekengren (inte verifierad)

mån, 2013-04-08 15:19

24. Ett annat perspektiv på ämnet

Ett annat perspektiv på ämnet är hur försörjningen med sporthallar och arenor ska organiseras. Det finns exempel både på brist och överetablering. Kommunerna har huvudansvaret, men är detta en bra ordning?

Jonas (inte verifierad)

mån, 2013-04-08 14:20

25. Effektivitet genom kostnad i

Effektivitet genom kostnad i relation till samhällsnytta... Hej då konståkning, hockey, ridsport m.fl. Alternativt acceptera i ännu större utsträckning att det blir sporter för de som har cash. Kommunen kan i alla fall inte försvara att driva så dyra anläggningar med få aktiva åt gången. Är det dit vi vill? Vill vi ha ett samlat idrottserbjudande som reduceras till enbart "lönsamma" idrotter med stort deltagande? Blir spännande med folkets dom på OS när Sverige rasar på medaljlistan och ännu mer spänannde när vi inte är med längre alls då nivån inom fotboll ex. inte tillåter det. Gillar krönikarna här på sidan och alltid roligt med någon som stickarut hakan, men saknar ibland ett bredare perspektiv. Mitt påstående är att tusentals av de som idrotter utanför den organiserade idrotten tidigare har tränat inom samma. Att de väljer en träningform utanför senare i livet är inte tragisk, men kanske en kvalitetsstämpel för att det faktiskt har bidragit till ett livslångt intresse? Att man kan göra det på egen hand är ju toppen, då kan idrotten ta hand om de som vill mer eller de som annars inte skulle ha råd.

Olle Ekengren (inte verifierad)

mån, 2013-04-08 20:35

26. Det statliga idrottsstödet

Det statliga idrottsstödet för 2013 uppgår till 1698 milj. och fördelas på LOKstöd 630 Idrottslyftet 500 RF administration 88 Forskning, dopningskontr., idrottsgymn. 83 OS, Bosön, elitsatsning 81 Idrottsdistriktsförbund 36 Specialidrottsförbund 280 69 förbund med totalt 201 röster på RF-stämman i maj. Antag att regeln om 51% slopas. Vad skulle hända följande år med 1) summan 1698 milj. 2) fördelningen av de 280 m. på olika förbund? Finns det fler relevanta frågor?

Olle Olsson (inte verifierad)

mån, 2013-04-08 21:51

27. Roger kan titta på viljan i

Roger kan titta på viljan i samhället i övrigt. Beslut/regler försöker man (när det finns förutsättningar) hantera så nära dem som berörs som möjligt. Hanteringen finns på olika nivåer, jmf stat-kommun-landsting. Det betyder inte att ALLA beslut/regler ska hanteras på lägre nivå. Bara för att en (1) fråga, 51%-regeln, är lämplig att hantera (i vår värld) på SF nivå, innebär inte med automatik att alla beslut/regler ska föras dit. Varför inte gilla läget, acceptera och anpassa sig till att den här frågan kan varje SF få hantera själva. Om det i vissa SF finns klubbar som faktiskt kommer att utnyttja möjligheten låt dem påverka inom ramen för sitt eget SF. Har man inget behov, varför bry sig? Varför inte ta till sig mångfald, alla vill kanske inte vara i likadan RF fålla. RF, SF och SDF är serviceorganisationer för medlemmarna (klubbar och individer) och inte tvärtom

Deloitte och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har ingått ett samarbete som en förlängning av Deloittes internationella partnerskap The Olympic Partner (TOP).

- Vi delar många egenskaper med den olympiska rörelsen, såsom fokus på personlig prestation och utveckling, hälsa och välbefinnande. Vi har mycket att lära av den kunskap som finns inom SOK och tror att vi med våra kompetenser kan bidra till att utveckla SOK som organisation, stärka den olympiska rörelsen och idrott i Sverige i stort, säger Erik Olin, Country Managing Partner på Deloitte.

En entusiast och eldsjäl i samma person. Och han snackar inte bara utan får saker och ting gjorda. En Lars Månsson skulle det finnas lite varstans, då blev mycket uträttat. Han har svarat för ett enastående arbete i  Arvika. 

Lars har förverkligat idén om ”Arenan” och den blir nu till modell för varenda kommun i Sverige. Så bra är det bakomvarandet tänket och nyttan med skapelsen.

Han är SHL-ishockeyns högst avlönade svenske spelare.  Skatteverkets siffror  avslöjar att Färjestads forward Marcus ”Lilliz” Nilsson, 33, år, redovisade en taxerad inkomst på 3 279 800 kr, taxeringsåret 2022. 

Santidigt sprider sig en osäkerhetsfaktor bland SHL-klubbarna och allmänt inom idrotten. Våldsutvecklingen i samhället påverkar alla och risken för attentat har ökat.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

”Vi hoppas att vi har snälla sponsorer, eller att det finns vänliga själar som vill hjälpa oss”, vädjar Lisbeth Larsson, ordförande i Eslövs IK.

Bedragare har länsat handbollsklubbens tillgångar.

Med hjälp av ett kapat bank-id kunde bedragare komma över flera hundratusen kronor från Eslövs IK.

Visst är det ganaka fantastiskt. Ett spelbolag lanserar ett aspel så att idrotten kan förstärka intäkterna. Det är precis vad som sker när Svenska Spel  tillsammans med svensk ishockey introducerardet nya nummerspelet Supportern.Ett  ett digitalt lotteri som ska bidra till nya och viktiga pengar hos  27 föreningar i SHL, SDHL och Hockeyallsvenskan. De ska  erbjuda spelet i samband med ligapremiärerna.

Hanna Stjärne, vd på SVT, är i dag lycklig. Hon avslutade arbetsveckan med att ge ett besked som glädjer många svenskar. Från och med vinter-OS i Cortina 2026 kan alla följa OS-festen på SVT:s plattformar. 

– Jag är så otroligt glad över att OS-sändningarna flyttar hem till SVT igen. Sport är roligare att uppleva tillsammans och vi ser fram emot att samla Sverige framför många spännande och historiska sportögonblick framöver, säger Hanna Stjärne. 

Fotbollens Silly Season har sina sista skälvande timmar. Penningflödet mellan klubbarna upphör natten mot fredagen  och sportcheferna kan andas ut. Spelare skiftar adress, med eller mot sin vilja. Natten till fredagen slår fönstret igen för klubbarna i både herr- och damallsvenskan. Ute  i Euroopa är det stopp ett dygn senare, natten mot lördagen slår det igen