”Polisutredningen ett fuskverk”

Svenska Ishockeyligan och Svensk Elitfotboll gör gemensam sak och protesterar kraftigt mot utredningen av poliskostnaderna. ”Det är ett fuskverk”, hävdar de med bestämdhet och menar samtidigt att regeringen nonchalerar frågan. Här kan du läsa deras debattartikel.
Svenska Hockeyligan och Svensk Elitfotboll går samman i en protest mot regeringen. Foto: Fredrik Persson, Scanpix


Djurgården har gjort en noggrann studie av detaljer och fakta i den så kallade Poliskostnadsutredningen som Bo Svensson fick i uppdrag av Justitiedepartementet att göra och funnit en rad svaga punkter.

”Vi har tagit del av underlaget som visar på besvärande brister i det material som presenterats för de politiska beslutsfattarna. Enligt vår mening avslöjar hanteringen av poliskostnadsfrågan att den inte står högt på den politiska dagordningen och att man därför verkar vara beredd att göra avkall på grundläggande demokratiska värden i beslutsprocessen”, skriver Jörgen Lindgren, vd Svenska Hockeyligan AB (SHL), och Mats Enquist, generalsekreterare Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) i en debattartikeln.

Synpunkterna publiceras här på Idrottens Affärer och på DN Debatt.

De skriver vidare ”det är knappast för mycket begärt att kräva av våra beslutsfattare att ha hela bilden klar för sig. Inte minst borde man åtminstone tagit till sig av den gedigna utredning Björn Eriksson tidigare lagt fram. Det är samma utredning som regeringen själv har beställt och återkommande hänvisat till när frågan har aktualiserats i olika sammanhang fram till dess slutförande. ”

De konstaterar också: ”Överlag är justitieministerns och Justitiedepartementets hantering av frågan både en sorglig och allvarlig historia.”

Här kan du läsa hela debattartikeln:

Incitament utan cement
Poliskostnadsutredningen– ett fuskbygge!

Idag spelar Brommapojkarna sin hemmamatch mot Djurgården på nya Tele2-Arena som ju egentligen är Djurgårdens hemmaarena. Poliskostnaderna tas av samhället då Brommapojkarna är en förening. Hade matchen spelats på samma arena men med Djurgården som hemmalag hade Djurgården, som är ett så kallat idrottsaktiebolag, fått betala höga poliskostnader. Ett idrottsaktiebolag förväntas nämligen behöva incitament för att arbeta med säkerhet.  En uppfattning det helt saknas belägg för.

I det uppdrag Justitiedepartementet ålade Bo Svensson, ”Poliskostnadsutredningen”, står det explicit att poliskostnaderna måste finnas kvar så att berörda klubbar har ett incitament att arbeta med säkerhet. Utredningen har skickats ut på remiss och kan bli underlag för en lagändring. Djurgården Fotboll publicerar idag en omfattande genomlysning av poliskostnadsfrågan med den passande titeln ”Incitament”.

Vi har tagit del av underlaget som visar på besvärande brister i det material som presenterats för de politiska beslutsfattarna. Enligt vår mening avslöjar hanteringen av poliskostnadsfrågan att den inte står högt på den politiska dagordningen och att man därför verkar vara beredd att göra avkall på grundläggande demokratiska värden i beslutsprocessen.

Att frågan är komplex råder det inget tvivel om, ett faktum man ska vara ödmjuk inför, men det är knappast för mycket begärt att kräva av våra beslutsfattare att ha hela bilden klar för sig. Inte minst borde man åtminstone tagit till sig av den gedigna utredning Björn Eriksson tidigare lagt fram. Det är samma utredning som regeringen själv har beställt och återkommande hänvisat till när frågan har aktualiserats i olika sammanhang fram till dess slutförande.

Överlag är justitieministerns och Justitiedepartementets hantering av frågan både en sorglig och allvarlig historia. Man har tillsatt, avstyrkt och plockat i de aktuella utredningarna lite som man velat tills man fått önskat resultat. Det är ur demokratisk synvinkel förkastligt och sätter helt ur spel, den sista utpost som ska förhindra att politiska beslut tas på felaktiga och rent av opportunistiska grunder.

En förutsättning för att en avgift ska fungera som incitament är att det finns en mycket tydlig koppling mellan åtgärder och kostnader och att man kan påverka dessa. Idag blir berörda klubbar fakturerade mångmiljonbelopp av en polismyndighet, som enligt egen utsago varken har skyldighet eller intresse av att redovisa hur beloppet har räknats fram eller hur den polisiära bemanningen kan minskas. Paradoxalt nog har man tagit ifrån oss vårt bästa incitament, nämligen att kunna påverka vår egen utveckling. Att vi är helt beroende av goodwill, publik och samarbetspartners för driften av vår verksamhet är tydligen inte incitament nog.

Bo Svenssons utredning har sågats av nästintill samtliga remissinstanser. Allvarliga felaktigheter i utredningen framträder. Påståenden som inte kan beläggas blandas med okunskap vad gäller ett arrangemangs villkor. Till exempel tror Bo Svensson att klubbarna kan välja att anlita poliser istället för ordningsvakter utifrån ekonomiska incitament och att det motiverar en hög poliskostnad. Vi kan informera Bo Svensson om att vi har absolut ingenting att säga till om rörande polisiära överväganden.

Rikspolisstyrelsens (RPS) remissvar är ett undantag. De vill tvärtom se ännu högre poliskostnader för att ytterligare stärka det så kallade incitamentet för ordningshållning. Bo Svensson skriver att han inte har anledning att ifrågasätta polisens uppfattning att klubbarna arbetar hårdare med säkerhet från det att man blev ersättningsskyldiga. Vi har tagit del av det underlag (i form av två rapporter från 2011 och 2012) man anser sig ha för den här slutsatsen och kan konstatera att Bo Svensson borde ha undersökt uppgifterna från RPS mer noggrant.

2011 års rapport slutfördes inte på grund av för stora kvalitetsbrister och lämnades således inte ut. 2012 års rapport kommer fram till att svaren i mångt och mycket är tvetydiga och att det därför är svårt att dra några direkta slutsatser av enkätmaterialet. Vad som inte heller framgår i RPS remissvar är att de flesta polismyndigheter, som ändå uppfattar en ökad vilja hos arrangören att ta ansvar, inte har några betalningsskyldiga idrottsaktiebolag i sitt län. De har svarat med utgångspunkt i andra typer av arrangemang med helt andra villkor och förutsättningar. Rikspolisstyrelsen har med andra ord medvetet presenterat en uppfattad åsikt som man helt saknat belägg för och som Justitiedepartementet i sin tur byggt sin utredning kring.

Höga poliskostnader har en hämmande och kontraproduktiv effekt på säkerhetsarbetet vilket leder till att samverkan mellan parterna försvåras. Miljonpålagorna dränerar vidare de drabbade klubbarna på viktiga resurser som istället hade kunnat läggas på proaktivt arbete. Vi från idrottens sida kräver att det fortsatta arbetet med poliskostnadsfrågan präglas av en högre kvalité, där förslagen baseras på kunnande och fakta framför tyckande.

I ljuset av den omfattande remisskritiken av Poliskostnadsutredningen, där kammarrätten och konkurrensverkets invändningar om associationsformens bristande relevans för ersättningsskyldighet sticker ut, så kan vi inte se att det fundament som Poliskostnadsutredningen idag bygger på, har fortsatt bärkraft. 

Vi uppmanar med hänsyn till vad som har framkommit
• Justitiedepartementet att avlägsna Bo Svenssons rapport helt från poliskostnadsdiskussionen eftersom att såväl uppdrag som utredning innehåller besvärande brister.
• Regeringskansliet att återuppta Björn Erikssons utredning igen som underlag för debatt och för framtida beslut som har en bred förankring hos alla intressentgrupper.
• Länspolismästarna i de aktuella distrikten att återinföra rabatten till dess att en rättssäker hantering av poliskostnadsfrågan kan garanteras. Särskilda skäl har av rättslig instans ansetts vara legitimt skäl för en nedsättning av poliskostnader. De missförhållanden som uppdagats berättigar, enligt vår mening en hundraprocentig nedsättning.

Jörgen Lindgren
VD Svenska Hockeyligan AB (SHL)   


Mats Enquist
Generalsekreterare Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF)

Johan Ahlborg
VD Djurgården Fotboll

Andreas Westling (inte verifierad)

lör, 2013-08-10 13:14

1. Orättvisa

Det fundamentala felet är att Polisen redan är finansierad med hjälp av skattemedel, de får en budget tilldelad sig och det årligt återkommande allsvenska spelprogrammet kan omöjligen komma som en överraskning. Behöver Polisen ytterligare resurser skall det givetvis eskaleras hos sin förmyndare, inte av enskilda idrottsföreningar som för Polisen har en läglig aktiebolagsform. Givetvis går det inte att blunda för det orättvisa i att bara vissa föreningar drabbas, medan andra - med exakt samma säkerhetsbehov - slipper undan. Det är helt galet. Jag trodde en sådan här process skulle vara en lätt fråga i ett land som Sverige, men Justitiedepartementet har från dag ett bara varit inställd på att krama ut så mycket pengar som möjligt och duckar för alla högst relevanta frågeställningar.

Hinc Robur et securitas (inte verifierad)

mån, 2013-08-12 14:39

2. Policiär kostnad

Jag tror att det måste finnas ett ansvar hos idrotter som över tiden "stimulerat" sin fans "huliganer" till våldsbenägen verksamhet. Varför finns detta problem bara hos Hockey och Fotboll (med ett mindre mellanspel i Handboll)? Ni kan aldrig komma ifrån att Ni tagit skydd för vad Era "ligor" gjort till och från Era matcher samt under matcherna på annan ort. Var är Huliganverksamheten inom Bandy, Friidrott, skidor m.fl? Varför skall dessa idrotter sekundärt bidra till Era skyddskostnader?

Nu kommer efterräkningarna. Statligt stöd har betalats ut i mångmiljonbidrag till idrottsföreningar, men hela tiden har det upprepats att det skulle ske en kontroll av beloppens riktighet. Enligt Tillväxtverket avviker två klubbar från mängden, Leksand Hockey och AIK  Bandy. 

Totalt har 80 svenska föreningar beviljats minst 1 miljon kronor vardera i permitteringsstöd.

Djurgårdens supporterförening JO-anmäler polisen efter derbyt, r apporterar Fotbollskanalen

Utlösande var att flera poliser använde pepparspray mot bland annat Djurgården-supportrar vid söndagens allsvenska derby mot AIK.

Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friend Har gemensamt tagit initiativ till till panelsamtal med rubriken "Trygga Ledare" angående barn och ungas trygghet inom idrotten. Idrottsminister Amanda Lind var en av gästerna  och deklarerade:

- Det är inte farligt att ta i de här frågorna. Det är en ren nödvändighet

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Mycket kreativitet krävs för att knyta upp sponsorer. Nu presenteras ett nytt och unikt upplägg med Sportbladet, Obos och Blocket som partners till Damallsvenskan.. Upplägget är att erbjuda fansen att för en dag flytta hem till två spelare!

Till skillnad från en stor del av övriga spelmarknaden representerar de allmännyttiga lotterierna ideella organisationer och gynnar bl a idrotten med miljoner årligen. Nu går Miljonlotteriet, Folkspel och Kombispel samman och bildar SVALO (Sveriges allmännyttiga lotterier). Skälet är att antalet aktörer på spelmarknaden ökar och SVALO ska värna om om de allmännyttiga lotteriernas intresse. 

Ett hockeykaos som saknar motstycke.

Örnsköldsviks HF vägrade i söndags att möta Bodens HF i Hockeyettan,  och inför onsdagens omgång signalerar Mörrum att de vägrar att spela mot Karlskrona.

 Bakgrunden är den uppslitande striden med ligaorganisationen och domen från Riksidrottsnämnden (RIN) där Ishockeyförbundet beordras att ändra i sina tävlingsbestämmelser, paragraf 6:1.

Ytterligare en svensk fotbollsforward stiger i anseende utomlands. Jesper Karlssons karriär fortsätter. Nu är det frågan om vilken internationell klubb som vinner köpslåendet. Jesper har bara att välja mellan etablerade klubbar efter åren i holländska Alkmaar.