Efter 14 år av väntan...

Efter 14 år av väntan på ett svenskt lag i Champions League är vi där. Frågan är hur avancemanget och en gigantisk vinst för Malmö påverkar ekonomin i allsvenskan. Hur mycket pengar hamnar i andra svenska klubbar?, undrar Kristof Vogel och besvarar sina egna frågor.
Här är gänget som hela fotbolls-Sverige nu får som favoriter. Vinsten mot Salzburg ger både klubben och svensk fotboll den medvind som så många har längtat efter. Foto: Andreas Hillergren, TT
Annons

 

Om så är, kan klubben i ett gruppspel kamma hem 140-200 miljoner kronor i prispengar beroende på hur stor ersättningen från den så kallade marknadspoolen blir. Skulle MFF lyckas plocka poäng väntar ytterligare ett penningregn.

Men påverkar MFF:s framgång ekonomin i allsvenskan? Och varför det? Hur mycket pengar hamnar i andra svenska klubbar? Vilka effekter får MFF:s deltagande på allsvenska konkurrenters incitament att investera? Hur kan ligans tävlingsbalans påverkas?

Vi tar en sak i taget.

FC Köpenhamn bra jämförelse

Generellt kan man säga att Champions League och dess belöningssystem i allra högsta grad har bidragit till en ökad polarisering, både mellan och inom ligorna. Det senare avspeglas i Play the Game's årliga Champions League Diversity Index som pekar på en trend med en mindre mångfald av klubbar. 

Redan i 2010 års rapport skrev uppgavs att Uefa:s distribution av pengar hjälper samma klubbar att monopolisera sina respektive nationella ligor. I årets rapport påvisas att den kommande turneringen visar fortsatt långvariga hegemonier som i många fall varit finansierade av segerpremierna från regelbundet deltagandet i Champions League.

En liga som trots allt har levererat fler än ett lag till Champions League under de senaste åren är den danska superligan. Sedan 2008 har tre danska klubbar lyckats att kvalificera sig till Champions League. Marknadsledande FC Köpenhamn säsongerna 2010-11 samt 2013-14. Dessutom de mindre klubbarna Aalbarg (2008-09) samt Nordsjælland (2012-13). Vilka erfarenheter från den danska fotbollen kan hjälpa oss att förutspå en allsvensk framtid?

FC Köpenhamn är mest jämförbart med Malmö FF eftersom båda två klubbarna är marknadsledande i sina respektive ligor, det vill säga de har högst intäkter (och därmed störst utrymme för kostnader vilket enligt ekonomiska teorin ger bättre sportsliga resultat) i relation till sina ligakonkurrenter.

Ökat risktagande

Ett svenskt deltagande i Uefa:s turneringar i allmänhet och i Champions League i synnerhet ger ett avsevärt ökat penninginflöde till allsvenskan.  

Samtidigt finns det en paradox inom fotbollen i Europa att ju mer pengar som klubbarna och ligorna genererar desto mer ökar underskotten i klubbarnas resultaträkningar. 

Flera ekonomer har tagit sig an detta fenomen och den generella regeln är att underskotten skapas genom överinvesteringar i talang. Dessa investeringar tenderar att bli större när det finns en starkare korrelation mellan investeringar i talang och sportslig prestation i ligan, när distributionen av ligans intäkter blir mer ojämn samt när klyftan mellan den högsta divisionen och den näst-högsta ökar. 

Danska ligan förändringar

Dessutom ökar överinvesteringarna hand i hand med att de exogena belöningarna till framgångsrika lag blir större, i första hand från deltagande i internationella turneringar. Anledningen till det sista är att många klubbar tar större ekonomiska risker för att placera sig tillräckligt högt upp i tabellen för att nå premierna från Uefa men bara ett fåtal kvalificerar sig. De som misslyckas står kvar med kostnaderna, men utan intäkterna.

En förbättrad UEFA-ranking för en liga borde rimligen leda till ökade överinvesteringar eftersom klubbarna upplever det mer sannolikt att nå längre i Uefa:s turneringar.

Den danska ligan lyckades förbättra sin ranking kraftigt under den senare delen av 00-talet. Mellan åren 2009 och 2013 var ligan rankad på en sextonde plats eller bättre. Under de åren började det samtidigt gå dåligt finansiellt för majoriteten av den danska superligans klubbar. 

Var ska MFF köpa spelare?

Räknar man bort FC Köpenhamn som sedan 2009 har gjort en samlad vinst på drygt 200 miljoner danska kronor, så redovisade ligans övriga klubbar en samlad förlust på cirka 1 miljard danska kronor. 

Slår man ut det jämnt över klubbarna blir det i genomsnitt närmare 20 miljoner danska kronor (ca 25 miljoner) per klubb och år. Detta efter flera år av ett mindre överskott. En del kan förklaras med negativa effekter från finanskrisen. 

Men till stor del handlar det också om ett minskat publiksnitt i ligan under de åren. Det slog extra hårt mot de klubbar vars personalkostnader ökade i jakten på europa-platserna samt den desperata kampen att undvika degradering från superligan. 

En förhoppning är att de pengar som Malmö FF vinner i Europa kommer att distribueras vidare till andra allsvenska klubbar.  Det ska ske genom att MFF förvärvar spelarkontrakt från sina svenska konkurrenter. På så sätt kommer pengarna att komma fler till godo. Detta är dock långt ifrån säkert. Malmö FF kan naturligtvis välja att förstärka sitt lag genom att rekrytera spelare som spelar i andra länder. 

FCK har vunnit 50 miljoner euro

Sedan säsongen 2008-09 har FC Köpenhamn vunnit 50 miljoner euro i premier från Uefa. Under den tiden har FCK köpt spelarkontrakt från andra klubbar för ca 35 miljoner euro. 

Från sina danska konkurrenter har man dock inte förvärvat spelarkontrakt för mer än 5 miljoner euro. Däremot har FCK under samma period förvärvat spelarkontrakt från allsvensken för ca 10 miljoner euro. 

Dubbelt så mycket av pengarna har med andra ord distribuerats till svensk fotboll än internt i den danska fotbollen. 

Förändrad tävlingsbalans

Den kanske mest intressanta frågan är hur tävlingsbalansen i allsvenskan påverkas när den marknadsledande klubben, vilket Malmö FF får anses vara, får ytterligare resurser som gör dem ännu mer konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter. 

Det här är oerhört svårt att förutse. Tävlingsbalansen i en liga är en funktion av alla klubbars individuella strategier och genomförandet av dessa. I slutändan handlar det om hur samtliga klubbar agerar via de förändrade förutsättningar som ett ökat inflöde av prispengar innebär.

I Danmark har FC Köpenhamn inte blivit mer dominant under de senaste åren än vad man har varit tidigare under 00-talet. Klubben vinner ligan i genomsnitt två av tre år. En starkt bidragande anledning till denna status-quo kan ha varit det faktum att FCK ingår i en börsnoterad koncern (Parken S&E) vars verksamhetsmål är att maximera aktieägarnas värde. 

Köpte inte fler spelare

FCK har inte använt vinsterna från Champions League för att förstärka laget utan dessa har disponerats av koncernstyrelsen med aktieägarnas bästa för ögonen, vilket rimligen inte är att bli dominanta i ligan utan att tjäna pengar. 

FCK hade exempelvis mer eller mindre lika stora personalkostnader 2013 som 2009. Med stor säkerhet bidrar det till att andra klubbar har kunnat dela på en tredjedel av de mästerskap som FCK inte vinner.

I Norge var länge Rosenborg dominerande, till stor del tack vare regelbundet deltagande i Champions League. Klubben blev norska mästare 13 säsonger i rad. Det intressanta här är kanske snarare, hur fick denna dynasti ett slut? 

En bidragande orsak kan ha varit Norges mycket mer liberala (jämfört med Sverige) regelverk för inflöde av privat kapital till fotbollsklubbar. Det ledde till att konkurrerande klubbar kunde resa kapital och bättre förmåga att utmana Rosenborg. 

Bara Molde som hängde på

Notera, Molde (1999-00) är den enda norska klubb utöver Rosenborg som har lyckats nå gruppspelet i Champions League. Detta trots att Rosenborgs framgångar genererade en extra kvalplats till de norska klubbarna under ett antal år.  

I Sverige kan man fråga sig varför varken Helsingborg eller AIK började dominera svensk fotboll efter deltagandet i Champions League runt millennieskiftet.

Jag skulle säga att det berodde på en kombination av flera saker: 

• Ingen av klubbarna var särskilt duktiga på att förvalta pengarna. 

• De var inte marknadsledande i allsvenskan mätt i intäkter. 

• Uefas premier i relation till de övriga allsvenska klubbarnas intäkter (samt inflöde av externt kapital) inte tillräckligt stora.

Därmed…

Det är svårt att exakt se konsekvenserna av ett avancemang för Malmö FF ska påverka den allsvenska konkurrensen. Erfarenheten från fotbollen i Europa är den att de andra allsvenska klubbarna får det svårare att hålla sina respektive ekonomier i balans. 

Men sämre finanser hos ett urval av klubbarna behöver nödvändigtvis inte vara dåligt för allsvenskan. Klubbarnas positioner kan ersättas av andra klubbar. Däremot skapar finansiella trångmål osäkerhet hos respektive klubbs intressenter.

Den allsvenska marknaden skiljer sig från Danmark och Norge vilket ger lite andra förutsättningar. MFF är inte profitmaximerande (FCK) och allsvenskan har mer strikta regler för inflöde av privat kapital (Norge och Danmark).

Det mest sannolika

Kanske blir Malmö FF mer dominant än vad man är idag. Kanske inte.

En avgörande faktor kan bli huruvida de allsvenska konkurrenterna lyckas attrahera externt kapital eller inte. Djurgårdens då nya och innovativa riskkapitalmodell bidrog starkt till att Helsingborgs och AIK:s Champions League miljoner inte ledde till en ökad dominans. I dag är dock Uefa-premierna tre gånger så stora.

• Mest sannolikt är att det blir tuffare för klubbens konkurrenter att vinna över Malmö FF de kommande åren. Det är däremot osäkert huruvida det senare är bra eller dåligt för svensk fotboll. Storskalighet är säkert bra för vissa saker men sämre för andra. 

• Det är också tveksamt om de stora prispengar som Malmö FF erövrar kommer att distribueras vidare till andra svenska klubbar. De kan lika gärna hamna i Danmark, Norge eller andra länder.  

Nja, behöver inte bli så mycket annorlunda

En vision är att Malmö FF ska visa vägen för fler allsvenska klubbar. Att de ska anstränga sig mer och på så sätt också kvalificera sig till Champions League med jämna mellanrum. En vacker vision som är bra för allsvenskan som liga. Däremot något naiv.

Det ligasystem vi känner i Sverige och övriga Europa är uppbyggt på kapitalistiska grundstenar: Vinnarna belönas kraftigt och förlorarna straffas hänsynslöst. I en kapitalistisk ekonomi koncentreras resurserna i en industri och över tid till en eller i bästa fall ett fåtal spelare. Ni stötte säkert på det fenomenet redan som unga, i spelet monopol. 

Därför finns det få exempel på jämförbara ligor som har lyckats med konststycket - att leverera ett ökat antal olika lag till Champions League. För att visionen ens ska få en möjlighet att bli verklighet i allsvenskan krävs det stora reformer på liganivå. 

Jag har svårt att se hur det vore möjligt.

Kristof Vogel

fotbollsintresserad student (inte verifierad)

tis, 2014-12-16 16:52

1. Källa

Hej! Vi är två fotbollsintresserade gymnasie elever som läser sista året på gymnasiet och gör vårt examensarbete om just Malmös påverkan på allsvenskan ekonomiskt och konkurrensmässigt. undrar om ni skulle kunna skriva med alla källor som ni använt till denna krönikan? Tacksam för svar :)

Kontinuitet och långsiktighet  stavas Växjö Lakers, hockeyns mästarlag för tredje gången sedan 2015.

Över hela det småländska bygget svävar Piteåbördige, 57-årig entreprenör, industrialist och förre ordföranden Anders Öhmans ande.

- Jag vill rekrytera personer som är bättre än mig själv, lär han sagt när han blev tillfrågad om koden till lyckade rekryteringar.

Efter en tid med tillåtelse om enbart åtta åskådare på publika evenemang låter 500 som en utopi. Men det är fakta och ska vara trovärdigt, för det kommer från högsta vederbörande.

Idrottsminister Amanda Lind sa det i en TT-intervju med Sveriges Radio på fredagsförmiddagen. Regeringens förslag är formulerat: från 17 maj ska 500 åskådare tillåtas, under förutsättning att smittoläget medger..

Svenska Bordtennisförbundet knyter samarbetsavtal med Karlskrona. Det är en tre-årig överenskommelse med fokus å på bordtennisevenemang.

Inledningsvis är det ett träningsläger för dam- och herrlandslagen i början av juli inför OS i Tokyo i sommar.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

- Vi är så glada. De här pengarna gör verkligen stor skillnad för oss. Våra idrottare har inte samma förutsättningar till ekonomisk stöttning som aktiva inom övrig elitidrott, så det här stödet är väldigt välkommet och ger oss en möjlighet att hjälpa våra paralympier  

För ett år sedan avslöjades Unibets rekordsponsring när bolaget gick in som huvudpartner till svensk elitfotboll. Ett avtal som löper över sex år, med option på ytterligare sex år, med ett initialt värde på 900 miljoner kronor eller om optionen utlöses ett totalt värde på 1,8 miljarder.  Nu väljer Unibet att utöka satsningen genom att också bli presentationspartner.

Riksidrottsnämnden, RIN (”idrottens högsta domstol”) ger Boden Hockey rätt i den inflammerade striden med ligaorganisationen Hockeyettan. Domen kan inte överklagas och är ett svårt bakslag för Svenska Ishockeyförbundet, som av RIN anmodas att skriva om sina tävlingsbestämmelser, paragraf 6:1.

I domen har RIN ogiltigförklarat kravet på medlemskap i Hockeyettan enligt SIF:s tävlingsbestämmelser. För Boden Hockeys del är 1,5 års kamp för föreningsfrihet, bibehållet självstyre och principen om avtalsfrihet nu klargjord.

En synnerligen ovanlig värvning - danska Odense värvar BK Häckens huvudtränare Andreas Alm. Han lämnar BK Häcken när EM-uppehållet inleds i början av juni.

Hans klybbyte sker lagom när spekulationerna om att han löpte risk att bli sparkad efter Häckens bedrövliga inledning på allsvenskan.